Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului îndeamnă statele să ia măsuri în prima sa îndrumare cu privire la drepturile copilului și mediul înconjurător, cu accent pe schimbările climatice

UNI427289

Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului a publicat astăzi o îndrumare oficială adresată statelor cu privire la acțiunile pe care trebuie să le întreprindă acestea pentru a respecta dreptul copiilor la un mediu curat, sănătos și durabil. Pe fondul agravării crizei climatice, Comitetul a precizat obligațiile ce decurg din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

GENEVA/NEW YORK – Pentru prima dată, Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului a afirmat în mod explicit dreptul copiilor la un mediu curat, sănătos și durabil, detaliind obligațiile pe care le au statele membre în temeiul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Convenția, elaborată în 1989 și ratificată de 196 de state, prevede drepturile universale ale copiilor, cum ar fi dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare, precum și dreptul la sănătate. Un Comentariu General este menit să ofere îndrumare legală referitoare la ce implică aceste drepturi pentru un anumit aspect sau domeniu legislativ. „Comentariul General nr. 26 privind drepturile copilului și mediul înconjurător, cu accent special pe schimbările climatice”, publicat de această dată, vizează în mod explicit urgența climatică, pierderea biodiversității și răspândirea poluării, prezentând contramăsuri menite să protejeze viața și perspectivele viitoare ale copiilor.

Philip Jaffé, membru al Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, a afirmat următoarele: „Copiii din lumea întreagă se află în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice, solicitând guvernelor și corporațiilor să ia măsuri pentru a le proteja planeta și viitorul. Prin Comentariul său General nr. 26, Comitetul pentru Drepturile Copilului nu numai că preia și amplifică vocea copiilor, dar și definește clar drepturile copiilor în raport cu mediul înconjurător, drepturi pe care statele părți ar trebui să le respecte, să le protejeze și să le realizeze… în mod colectiv și urgent!”

UNI427289

Acest nou Comentariu General reprezintă un pas înainte vital în ceea ce privește recunoașterea faptului că fiecare copil de pe Pământ are dreptul să trăiască într-un mediu curat, sănătos și durabil. Guvernele trebuie să ia măsuri urgente pentru a aborda criza climatică globală și pentru a pune în practică aceste cuvinte pline de inspirație”, a declarat David Boyd, raportor special al ONU pentru drepturile omului și mediu.

Comentariul General nr. 26 menționează faptul că statele sunt responsabile nu doar de protejarea drepturilor copiilor împotriva riscurilor imediate, ci și pentru încălcări previzibile ale drepturilor lor, ce pot apărea în urma acțiunilor actuale ale statelor sau a lipsei de acțiune a acestora, astăzi. În plus, se subliniază faptul că statele pot fi trase la răspundere nu numai pentru daunele provocate mediului în interiorul granițelor lor, ci și pentru impactul negativ al daunelor ecologice și al schimbărilor climatice produs în afara granițelor lor. Trebuie să se acorde o atenție deosebită daunelor care afectează în mod disproporționat copiii defavorizați.

Cele 196 de țări care au ratificat Convenția cu privire la drepturile copilului sunt îndemnate să ia măsuri urgente, inclusiv prin renunțarea treptată la cărbune, petrol și gaze naturale și trecerea la surse de energie regenerabilă, îmbunătățirea calității aerului și asigurarea accesului la apă curată, transformarea agriculturii industriale și a pescuitului pentru a produce hrană sănătoasă și durabilă și protejarea biodiversității.

Îndrumarea menționează faptul că trebuie să se țină cont de părerile copiilor în luarea deciziilor privind mediul și subliniază rolul esențial pe care îl are educația pentru mediu în ceea ce privește pregătirea copiilor pentru a acționa, a milita și a se proteja împotriva daunelor de mediu. Comentariul General nr. 26 este rezultatul unui efort global și intergenerațional, care a inclus consultări ample cu statele membre, organizațiile internaționale și regionale, cum ar fi entitățile și organismele specializate ale Organizației Națiunilor Unite, instituțiile naționale pentru drepturile omului, organizațiile societății civile și copiii.

Joshua Hofert, directorul executiv al Terre des Hommes Germania, a declarat: „Copiii contribuie cel mai puțin la criza climatică, dar suferă cel mai mult din cauza consecințelor acesteia: în fiecare an, 1,7 milioane de copii sub cinci ani își pierd viața din cauza daunelor de mediu care ar putea fi evitate. Și totuși, copiii și tinerii sunt subreprezentați în aproape toate procesele decizionale referitoare la politicile de mediu. Prin Comentariul General nr. 26, am încercat să schimbăm acest lucru: cu peste 16.000 de contribuții din partea copiilor din 121 de țări, acesta este unul dintre cele mai incluzive procese de participare a copiilor la nivelul ONU de până acum. În cadrul Terre des Hommes, suntem mândri de faptul că am coordonat acest proces extraordinar de elaborare a Comentariului General împreună cu Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului.”

Terre des Hommes — partenerul oficial al Comitetului în eforturile de elaborare a Comentariului General nr. 26 — a coordonat un proces care a inclus actori relevanți de la mai multe niveluri, mobilizând și implicând în mod semnificativ copiii prin intermediul consultărilor online desfășurate pentru a stabili forma și substanța textului. De asemenea, organizația internațională pentru drepturile copilului a coordonat activitatea unui comitet consultativ global format din experți și cea a unei echipe de 12 consilieri copii, cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, care au oferit sprijin Comitetului. Ca membru al Comitetului consultativ, UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) a oferit asistență tehnică suplimentară și a contribuit la obținerea opiniilor copiilor din întreaga lume prin intermediul consultărilor.

Unul dintre consilierii copii, Āniva, o activistă pentru drepturile copilului și pentru mediu în vârstă de 17 ani, provenind din Insulele Pacificului, a comentat astfel: „După părerea mea, Comentariul General înseamnă o schimbare la nivel mondial, necesară în lupta noastră împotriva problemelor ecologice în vederea luării unor măsuri la nivel global care să protejeze planeta pentru generația noastră și pentru generațiile viitoare. Acesta oferă copiilor o bază ancorată mai solid în dreptul internațional, care permite realizarea dreptului nostru la un mediu sănătos. La nivel mondial, observăm mai multe acțiuni prin care oamenii încearcă să protejeze mediul în baza Drepturilor Omului, iar Comentariul General nr. 26 constituie o parte importantă a acestui demers.”

Comentariul General nr. 26 permite interpretarea angajamentelor pe care și le-au asumat statele în temeiul Acordului de la Paris și anume de a respecta, de a promova și de a ține cont de obligațiile lor privind drepturile copilului atunci când iau măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, acesta stabilește în mod clar faptul că trebuie să se evalueze impactul asupra drepturilor copilului în cazul tuturor actelor legislative, politicilor, proiectelor, reglementărilor, deciziilor bugetare sau de altă natură care vizează mediul. Va trebui ca statele să raporteze periodic Comitetului ONU progresele relevante pe care le-au înregistrat în ceea ce privește protecția drepturilor de mediu ale copiilor.

Finanțările și deciziile politice privind problemele climatice neglijează în continuare nevoile copiilor”, a declarat Paloma Escudero, consilier special al UNICEF în materie de advocacy pentru drepturile copilului și acțiune climatică. „Acest lucru trebuie să se schimbe. Comentariul General reprezintă un apel urgent adresat țărilor pentru a acorda prioritate măsurilor ce vizează orice aspect al copilăriei care este afectat de schimbările climatice, cum ar fi dreptul copilului la educație, la apă sigură și la un mediu sănătos. Criza climatică este o criză a drepturilor copilului. Fiecare guvern are obligația de a proteja drepturile fiecărui copil din fiecare colț al planetei, în special pe cele ale băieților și fetelor care trăiesc în țările care au contribuit cel mai puțin la această problemă, dar care se confruntă cu cele mai periculoase inundații, secete, furtuni și valuri de căldură.”

Comentariul General nr. 26 poate fi accesat aici: https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-26-childrens-rights-and.

Versiunile Comentariului General nr. 26 într-un limbaj prietenos copiilor vor fi publicate în data de 18 septembrie 2023, cu ocazia lansării oficiale a Comentariului General în cadrul următoarei sesiuni a Comitetului, ce va avea loc la Geneva, în Elveția.

Puteți afla mai multe informații despre Comentariul General nr. 26 la adresa childrightsenvironment.org.

Despre Terre des Hommes

Federația Internațională Terre des Hommes este o organizație neguvernamentală care promovează drepturile copilului și dezvoltarea echitabilă, derulând 730 de proiecte în 67 de țări. Terre des Hommes militează pentru politici bazate pe drepturi în toate domeniile ce afectează viața copiilor.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina terredeshommes.org.

Despre CERI

Inițiativa pentru drepturile de mediu ale copiilor (CERI, după acronimul din limba engleză) este o coaliție aflată sub patronajul raportorului special al ONU pentru Drepturile Omului și Mediu, David Boyd. Aceasta reunește copii și tineri, activiști, organizații pentru drepturile copilului, experți, actori guvernamentali și responsabili de politici din întreaga lume, care se implică împreună pentru a se asigura că dreptul fundamental al copiilor la un mediu sigur, curat, sănătos și durabil este recunoscut și respectat.

CERI oferă membrilor coaliției ocazia de a colabora pentru a face auzită vocea copiilor și a tinerilor care sunt cei mai afectați de daunele ecologice și de schimbările climatice, crescând totodată capacitatea factorilor de decizie de la nivel național de a implementa politici de mediu centrate pe copii și de a stabili noi standarde și practici prin intermediul unor procese multilaterale. Activitatea coaliției este sprijinită de un secretariat dedicat.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina ceri-coalition.org.

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în unele dintre cele mai dificile locuri din lume pentru a ajunge la cei mai defavorizați copii ai planetei. În peste 190 de țări și teritorii, venim în sprijinul fiecărui copil, oriunde s-ar afla acesta, cu scopul de a construi o lume mai bună pentru toți.

Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați pagina unicef.org.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.