metalshow

Comisia analizeaza programele de stabilitate sau de convergenta pentru zece state membre ale UE

Comisia Europeană a examinat astăzi actualizările programelor de stabilitate sau de convergenţă[1] prezentate de Republica Cehă, Danemarca, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Polonia, România şi Slovenia.La fel ca în cazul evaluărilor efectuate săptămâna trecută de Comisie pentru un prim grup de paisprezece state membre (a se vedea IP/10/288), această analiză trebuie privită în contextul crizei economice şi financiare care a dus la deteriorarea puternică a finanţelor publice începând din 2009, motiv pentru care Consiliul a adoptat decizii de iniţiere a procedurii de deficit excesiv (PDE) pentru majoritatea statelor membre.Din grupul de ţări ale căror programe au fost analizate astăzi, numai Danemarca şi Luxemburg şi-au menţinut deficitul public sub 3% în 2009, deşi pentru 2010 se prevede o deteriorare puternică a situaţiei lor bugetare.Majoritatea ţărilor vor efectua în acest an un proces de consolidare fiscală potrivit recomandărilor prevăzute în deciziile din cadrul PDE, iar Letonia, Ungaria şi România vor respecta în plus condiţiile din programele de asistenţă financiară internaţională. Cât despre ţintele bugetare prevăzute în programe, ipotezele de creştere care se află la baza proiecţiilor sunt în unele cazuri optimiste, în special pentru anii de la sfârşitul perioadei analizate, în timp ce strategia de consolidare bugetară nu este susţinută suficient cu măsuri concrete aplicabile după 2011.

„Criza economică şi financiară a afectat puternic finanţele publice.Au fost necesare măsuri de stimulare fiscală pentru sprijinirea redresării, dar ultimii doi ani au şters cu buretele 20 de ani de consolidare bugetară.Aceasta însemnă că vom fi nevoiţi să revenim treptat la rigoarea bugetară cel târziu anul viitor”,a declarat Comisarul pentru Afaceri Economice şi Monetare, Olli Rehn.

România

România are ca obiectiv reducerea deficitului public de la 8% din PIB în 2009 la 3% din PIB în 2012, conform recomandării Consiliului din 16 februarie 2010. Ajustarea bugetară planificată este concentrată la începutul perioadei, efortul de consolidare fiind mai marcat în 2010 şi 2011 în raport cu 2012. Implementarea integrală a măsurilor de consolidare prevăzute pentru 2010 este esenţială pentru a atinge ţinta de deficit de 6,3% din PIB stabilită pentru acest an.

Programul de convergenţă nu detaliază însă suficient măsurile de consolidare care urmează să fie luate în 2011 şi 2012, deşi se aşteaptă ca în cadrul bugetar pe termen mediu 2011-2013 să fie incluse mai multe informaţii.În plus, implementarea reformelor guvernanţei fiscale decise în contextul programului UE de asistenţă pentru balanţa de plăţi a României ar trebui să contribuie la atingerea ţintelor fiscale pentru anii respectivi.Adoptarea şi implementarea proiectului de reformă a pensiilor vor fi esenţiale pentru ameliorarea sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice.Invitaţiile adresate României se referă aşadar la detalierea şi implementarea măsurilor de consolidare fiscală pentru corectarea deficitului excesiv, îmbunătăţirea cadrului bugetar şi adoptarea şi implementarea legii pensiilor.

Pagini Utile

· Comunicatul de presă integral, în limba engleză
//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/346&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

· Fişa tehnică privind România

Datele privind România pot fi descărcate de aici [25 KB] .

· Recomandările Comisiei Europene

Recomandările Comisiei Europene sunt disponibile aici.

· Conferinţa de presă susţinută de comisarul Olli Rehn

Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de Olli Rehn, comisarul european pentru afaceri economice şi monetare, poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

[1] Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, statele membre trebuie să prezinte anual proiecţii macroeconomice şi bugetare actualizate.Aceste actualizări sunt numite programe de stabilitate în cazul statelor care au adoptat moneda euro şi programe de convergenţă pentru statele care nu au adoptat-o încă. Regulamentul mai este denumit „componenta preventivă” a Pactului de stabilitate şi creştere.

Bucuresti, 24.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *