free download 78 travel guides written by experts

AVAS a relansat la privatizare CUPRU MIN Abrud

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a relansat la privatizare, luni, 10 noiembrie 2008, societatea comercială CUPRU MIN S.A. Abrud. Pentru societatea comercială al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă extracţia altor minereuri metalifere neferoase, AVAS a oferit la vânzare, prin licitaţie cu strigare, pachetul de acţiuni reprezentând 100% din capitalul social al societăţii, respectiv 2.418.480 acţiuni.

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 590/2006, modificată şi completată prin HG nr. 347/2008 şi HG 1226/2008, licitaţia cu strigare se va desfăşura după regula licitaţiei competitive, la cel mai bun preţ oferit, superior valorii preţului de ofertă, în prezenţa a cel puţin doi ofertanţi acceptaţi în baza documentelor de participare depuse.

Preţul de ofertă, preţul de pornire al licitaţiei, este de 37,63 lei/acţiune. Preţul minim de vânzare este 41,393 lei/acţiune (preţul de pornire al licitaţiei + 10% din preţul de pornire, reprezentând pasul de licitaţie), respectiv 100.108.143 lei pentru întregul pachet de acţiuni scos la vânzare de AVAS.

Dosarul de prezentare al societăţii comerciale poate fi procurat, începând cu data de 17 noiembrie 2008.

Documentele de participare, trebuie depuse cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei cu strigare, respectiv până la data de 14 ianuarie 2009 ora 12:00, acest termen fiind termen de decădere. Verificarea şi analizarea Documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 15 ianuarie 2009 ora 1100.

Licitaţia va avea loc in data de 15 ianuarie 2009 ora 1200 , la sediul AVAS din str. Promoroaca nr. 9-11, et. 4, sector 1, Bucureşti.

AVAS îşi rezervă dreptul de a reprogama data depunerii ofertelor şi a licitaţiei în funcţie de data transmiterii de către societate a informaţiilor legate de “identificarea problemelor de mediu cu care se confruntă societatea care să includă şi inventarierea degradărilor de mediu ca rezultat direct al exploatărilor miniere asupra zonelor învecinate şi asupra comunităţilor locale precum şi alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pentru remedierea pagubelor înainte de privatizare”.

Menţionăm că activitatea principală din cadrul S.C. CUPRU MIN S.A., respectiv extracţia şi prepararea minereurilor cuprifere din zăcământul Roşia Poieni, cu valorificarea concentratului cupros si a metalelor preţioase, se realizează, în prezent, de către Consorţiul format din S.C. Energo Mineral S.A., S.C. Cuprom S.A. şi S.C. Ipronef S.A. Bucureşti, în baza Contractului de cooperare nr. 1/06.06.2007, încheiat în cadrul procesului de restructurare şi atragere de investiţii conform H.G. nr. 590/2006. Contractul de cooperare este încheiat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilităţi de prelungire pe perioade succesive de cate maxim 5 ani, dar nu mai mult de 20 ani de la data finalizării (30.08.2007). Drepturile şi obligaţiile principale ale părţilor din Contractul de cooperare, precum şi date cu privire la derularea acestuia sunt prezentate în Dosarul de prezentare.

În prezent, în sarcina societăţii au rămas numai activităţile secundare, respectiv: extracţia andezitului şi calcarului pentru construcţii, derocare cu explozivi, transport de marfă şi persoane etc. Societatea nu deţine obiective miniere a căror închidere a fost aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Bucuresti, 10.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *