Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

AVAS a constatat indeplinirea programului de restructurare al S.C. I.R.M.E.B. S.A. Bucuresti

Colegiul Director al AVAS a constatat implementarea Programului de restructurare, asumat de societate si cumparator la S.C. I.R.M.E.B. S.A. Bucureşti şi a decis încetarea monitorizării. 

Programul de Restructurare al S.C. I.R.M.E.B. S.A. a fost aprobat în Colegiul Director al AVAS din data de 12 decembrie 2005. Costul total al Programului de Restructurare asumat de societate şi cumpărător este de 6.539.300 lei, din care 63,07% ajutor de stat.

Ajutorul de stat de care a beneficiat efectiv societatea IRMEB S.A. Bucureşti este de 4.124.352 lei, respectiv 62,1%.

Programul de restructurare, aşa cum a fost întocmit şi asumat de societate şi de cumpărător, a prevăzut indicatori prognozaţi până la finele anului 2007. O măsură – Acordarea de facilităţi – este prevăzută cu termen de finalizare 31.12.2008, restul de 11 măsuri investiţionale au avut termenele scadente de realizare în perioada anilor 2004 – 2005.

Colegiul Director al AVAS a constatat realizarea tuturor celor 11 măsuri de restructurare organizatorică, tehnologică şi de mediu prevăzute în Programul de restructurare al S.C. I.R.M.E.B. S.A. Bucureşti. Din analiza efectuată de AVAS asupra indicatorilor economico-financiari, la finele anului 2008, a rezultat că societatea S.C. I.R.M.E.B. S.A. Bucureşti, ca urmare a implementării în totalitate a Programului de restructurare, a înregistrat profit, a început să se viabilizeze şi a avut capacitatea de a-şi achita costurile. Ca urmare, la data de 31.12 .2008, programul de restructurare a fost finalizat.

Societatea comerciala I.R.M.E.B S.A. Bucureşti, este o societate mică, obiectul principal de activitate îl constituie fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii. S.C. I.R.M.E.B. S.A. Bucureşti a fost privatizată, prin vânzarea pachetului de acţiuni de 92,50% din capitalul social deţinut de stat, prin metoda licitaţie cu strigare, iar contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni din 18.11.2002 s-a încheiat cu S.C. DAIM IMOBILIARA S.R.L. în calitate de cumpărător. Transferul de proprietate s-a realizat la data de 13.12.2002.

Bucuresti, 04.11.2009

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *