free download 78 travel guides written by experts

Aplicarea în practică a Pactului Ecologic UE dă șansa valorizării expertizei academice și antreprenoriale din România. Lansarea celei de-a doua ediții a Programului de Formare Pre-Doctorală CIO-SUERD

Drept urmare a recentei adoptări de către UE a Pactului Ecologic, României îi revin nu doar peste 10 miliarde euro drept fonduri nerambursabile pentru implementarea la scară națională a măsurilor pentru combaterea schimbărilor climatice, ci și noi provocări și oportunități privind implementarea unor soluții concrete – alternative, prin inițiative, acțiuni și proiecte inovatoare, în special în domenii inter-disciplinare precum:
• bio-economie și subdomeniile aferente, inclusiv bio-agricultura și turismul ecologic și cultural;
• dezvoltarea / inovarea urbană sustenabilă;
• tranziția la economia de tip circular, mai ales prin start-up-uri / sectorul IMM;
• dreptul mediului și comunicarea referitoare la dezvoltare durabilă și protecția mediului;
• managementul cunoașterii și managementul proiectelor complexe europene.

Într-un astfel de context, în baza premiselor de bun augur ale primei ediții din 2019, la Casa Academiei Române, în ziua de vineri, 7 februarie 2020, va avea loc, sub egida Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), cu sprijinul și în parteneriat cu Academia Română, lansarea celei de-a doua ediții a Programului de Formare Pre-Doctorală, adresat în egală măsură practicienilor, experților, managerilor și cercetătorilor motivați să-și sporească reputația profesională și angajabilitatea, orientându-și demersurile pentru o carieră la nivel european către trans- și inter-disciplinaritate, ca abordare general valabilă.

Domeniile vizate în principal sunt: științele sociale, bio-economia, științele juridice, inclusiv dreptul comunitar și instituțiile UE, management și inovare antreprenorială etc.

La evenimentul de lansare sunt invitați în mod special să ia parte reprezentanții unor importante instituții, precum: Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu”, Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului, Reprezentantul în România pentru Economie Circulară al Comisiei Europene, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”, Asociația Administratorilor Publici din România, USH ProBusiness, Universitatea Maritimă din Constanța etc.

Sesiune CIOS-UERD

Organizatorii propun o formulă de lucru centrată pe studenții pre-doctoranzi, incluzând acomodarea cu standardele documentării și redactării cât mai originale a lucrărilor, realizată prin metode variate și accesibile, atât prin colocvii live sau/și în sistem online, spre a da posibilitatea tuturor participanților din țară sau străinătate să urmeze pregătirea respectivă.

Sesiunea de deschidere, care va prezenta stilul și metodele de sprijin pentru participanții la program, va avea loc vineri, 14 februarie 2020, la Casa Academiei Române – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”.

În plus, în scopul inter-conectării cât mai strânse cu Coordonatorul Pactului Ecologic din partea Parlamentului European, precum și cu autoritățile centrale de resort, un Apel Deschis va fi adoptat cu acest prilej, prin care inițiatorii vor pune public la dispoziție capacitățile și competențele profesioniștilor și experților români și vor solicita în mod expres ca Statul Român să recurgă extensiv la oferta de experiență a specialiștilor, consultanților și managerilor români prin implicarea acestora în cadrul unor proiecte concrete cu finanțare internă, UE sau internațională, în vederea utilizării eficiente a programelor de training, transferului de bune practici și finanțărilor puse la dispoziție de către Comisia Europeană, BEI, BERD, OCDE.

Pentru informații detaliate, prezentarea componenței Consiliului Consultativ Științific CIO-SUERD, a temelor-cheie de lucru propuse, cât și pentru înscrieri, toți cei interesați pot vizita siteul programului: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/program-formare-pre-doctorala/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *