free download 78 travel guides written by experts

Apelul Civic pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei

În prezența Reprezentantului Departamentului de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, în contextul marcării a 30 de ani de la constituirea Fundației ”Acțiunea Ecologică Română” (AER), la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM – B-dul Nicolae Bălcescu, nr 17-19), va avea loc lansarea și semnarea APELULUI CIVIC pentru DEZVOLTARE DURABILĂ, în data de 11 decembrie 2019 (orele 14.00).

Acest moment are loc cu ocazia Simpozionului național ”Mijloacele de trecere la Dezvoltarea Durabilă”, în baza aplicării în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG din cadrul Agendei ONU 2030), precum și a transpunerii Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României (SNDD).

Inițiatorii se adresează, în principal, factorilor decidenți în vederea trecerii de urgență la aplicarea unui prim set de măsuri concrete în domeniu:
1. Crearea și implementarea Programului de Educație Națională pentru Dezvoltare Durabilă, la toate nivelurile de competență și responsabilitate implicate de complexitatea referormei în curs;
2. Înființarea unor organisme consultative privind implementarea SNDD, inclusiv continuarea procesului prin elaborarea Planului de Acțiune Strategică;
3. Urgenta legiferare a blocării procesului defrișărilor din cadrul fondului forestier;
4. Adoptarea Programului Național de Reconstructie Ecologică, atât a fondului forestier, cât și a terenurilor agricole degradate și a ”diasporei verzi”;
5. Formularea și aplicarea de măsuri urgente prin Planul de Acțiune mai sus menționat privind tranziția la Economia Ecologică în România.

Simpozionul are loc în parteneriat și cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului și al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD).

CIO-SUERD logo

APELUL CIVIC
pentru Dezvoltare Durabilă
inițiat pe 11.12.2019

În baza Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030, aprobată de Organizația Națiunilor Unite,

Având în vedere prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României (SNDD),

Pentru contribuții la implementarea și completarea măsurilor specifice în Planul de Acțiune al SNDD,

Noi, cei reuniți cu ocazia Simpozionului național ”Mijloacele de trecere la DEZVOLTAREA DURABILĂ” (București, 11 decembrie 2019 și Craiova, 12.12.2019), organizat de Fundația Acțiunea Ecologică Română (Fundația AER), împreună cu toți semnatarii de mai jos

Facem apel la factorii decidenți să trecem de urgență la aplicarea următorului prim set de măsuri:

1. Elaborarea și implementarea urgentă a unui program de Educație Națională pentru Dezvoltare Durabilă, începând cu persoanele decidente și continuând cu învățământul de masă, reformat pentru eficiență;

2. Impulsionarea mijloacelor de realizare a obiectivelor din Strategia 2030, începând cu înființarea organismele consultative pentru implementarea SNDD, și continuând cu elaborarea Planului de Acțiune Strategică;

3. Emiterea în regim de urgență a unei legi pentru sistarea defrișărilor în cadrul fondului forestier, pe un termen de cel puțin 10 ani, cu permisiunea tăierilor de igenizare necesare încălzirii locuințelor și a spațiilor de lucru;

4. Elaborarea si aprobarea în regim de urgență a unui program national de reconstructie ecologică a fondului forestier, a terenurilor agricole degradate și a ”diasporei” verzi (plantațiile din intravilan și plantațiile de-a lungul căilor de acces terestru, feroviar și naval);

5. Măsuri urgente în Planul de acțiune al Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă pentru tranziția la Economia Ecologică (Bioeconomie, Economia Circulară, Ecologia Urbană, principii pentru respectarea limitelor de exploatare a resurselor naturale și folosirea energiilor nepoluante etc.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *