free download 78 travel guides written by experts

ANRCTI va acredita administratorii de arhive electronice

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI) a lansat astazi, 10 aprilie 2008, consultarea publica pe marginea proiectului de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Decizia supusa astazi consultarii se alatura reglementarilor privind acreditarea voluntara a furnizorilor de semnatura electronica si proiectelor de decizii referitoare la marca temporala si omologarea sistemelor de facturare electronica, pentru a crea cadrul necesar "dematerializarii" documentelor. Trecerea de la documentele pe suport de hartie la cele emise, transmise si stocate in format electronic va duce la scaderea costurilor si eficientizarea proceselor, precum si la cresterea nivelului de securitate si de confidentialitate a documentelor.

Arhivarea electronica permite crearea, conservarea, consultarea si utilizarea documentelor electronice arhivate, prin intermediul unui sistem electronic. Acest serviciu este util tuturor celor care produc cantitati mari de documente si pot astfel sa elimine arhivarea pe hartie si costurile de imprimare si stocare. Documentele arhivate in conditiile legii, folosindu-se semnatura electronica, vor avea aceeasi valoare juridica cu cele pastrate in format hartie.

Proiectul de decizie stabileste procedura prin care se realizeaza notificarea ANRCTI de catre persoanele fizice sau juridice care doresc sa furnizeze servicii de administrare a arhivelor electronice, conditiile minimale pe care acestea trebuie sa le indeplineasca pentru a primi acreditarea din partea ANRCTI, precum si conditiile in care ANRCTI poate dispune suspendarea ori retragerea acreditarii administratorilor de arhive electronice.

Orice persoana fizica sau juridica ce intentioneaza sa furnizeze servicii de arhivare electronica trebuie sa notifice ANRCTI cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii, solicitantul urmand sa devina administrator acreditat nu mai devreme de 30 de zile de la data realizarii notificarii in conditiile acestei decizii. Administratorul arhivei electronice va realiza si opera un registru in forma electronica ce va permite crearea, conservarea, consultarea si utilizarea documentelor in forma electronica arhivate.

Pot deveni administratori de arhive electronice numai persoanele care au absolvit studii superioare in domeniul tehnologiei informatiei si care detin calificari in domeniul administrarii bazelor de date ?i sistemelor de operare si in domeniul arhivistic, sau societatile comerciale care au angajati cu aceste calificari. Aceste calificari sunt necesare pentru ca furnizorul de servicii de arhivare electronica trebuie sa asigure mijloacele de control si de securitate a documentelor si a bazei de date, sa mentina integritatea interna, functionarea si coerenta sistemului si a bazei de date, sa asigure pastrarea cu caracter permanent a documentelor si eliminarea celor cu termen de pastrare expirat, sa asigure procesele de introducere a documentelor in sistemul de administrare si sa asigure accesul la documentele stocate in arhiva, cu respectarea regimului de acces stabilit.

Pentru a depune un document in arhiva electronica, persoanele interesate trebuie sa detina un certificat digital calificat valabil pentru semnatura electronica si sa transmita administratorului de arhiva informatii despre proprietarul si emitentul documentului in forma electronica, precum si nivelul de clasificare, data emiterii, a arhivarii si termenul de pastrare a documentului. Accesul la registrul arhivei electronice este public numai pentru documentele pentru care beneficiarul a stabilit un regim de acces public.

Proiectul de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica poate fi consultat pe pagina de internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 10.05.2008, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti) sau direct la registratura ANRCTI, precum si la oficiile si directiile teritoriale din localitatea resedinta de judet cea mai apropiata. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro

Bucuresti, 10.04.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *