free download 78 travel guides written by experts

Agentia Nationala a Funcţionarilor Publici a emis in primul semestru al anului 2009

aproximativ 2500  de avize pentru concursuri de recrutare şi promovare

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează asupra activităţii sale privind gestionarea funcţiilor publice şi a concursurilor pentru ocuparea acestora la nivelul administraţiei publice centrale, teritoriale şi localedin primul semestru al anului 2009.

Activitatea de gestionare a funcţiilor publice şi a concursurilor pentru ocuparea acestora a constat în avizarea funcţiilor publice, avizarea în vederea exercitării cu caracter temporar a unor funcţii publice vacante de conducere şi corespunzătoare înalţilor funcţionari publici şi avizarea, respectiv aprobarea organizării concursurilor de recrutare şi promovare, astfel:

–    524 de avize favorabile privind stabilirea funcţiilor publice, dintre care: 44pentru instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, 130pentru autorităţi şi instituţii publice deconcentrate, 350pentru autorităţi şi instituţii publice locale

–    915 de avize pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcţii publice de conducere vacante, din care 98 înalţi funcţionari publici

–    2484 de avize pentru organizarea concursurilor de recrutare şi promovare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, deconcentrate şi locale, din care 417 concursuri de promovare

Prin atribuţiile care îi revin, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici continuă demersurile favorabile creării unui cadru legislativ flexibil şi eficient în domeniul funcţiei publice şi promovează aplicarea coerentă şi unitară a dispoziţiilor legale.
Informaţiile complete despre activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind gestionarea funcţiilor publice şi a concursurilor pentru ocuparea acestora pot fi consultate pe Portalul ANFP, la adresa www.anfp.gov.ro, secţiunea Rapoarte/ Rapoarte privind concursurile.

Bucuresti, 29.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *