Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Actualizarea prevederilor în domeniul echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice

Ancom logo

„În contextul dezvoltărilor rapide ce caracterizează capabilitățile tehnice ale echipamentelor destinate serviciilor de comunicații electronice, a fost actualizată legislația cu privire la compatibilitatea electromagnetică și punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio. În acest sens, au fost actualizate prevederile privind măsurătorile de radiații electromagnetice neionizante, au fost definite echipamentele destinate să producă perturbații electromagnetice și au fost actualizate și clarificate atribuțiile de supraveghere și control ale ANCOM și ANPC. Astfel, s-a creat și cadrul legislativ necesar pentru colaborarea cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică pentru identificarea persoanelor care comercializează online echipamente neconforme, activități care au căpătat amploare în ultimul timp și care nu erau în sfera noastră de competență”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Modificări legislative

Noul document legislativ impune în sarcina titularilor de licenţe de utilizare a spectrului de frecvențe radio să transmită, la solicitarea ANCOM, în cazul stațiilor de radiocomunicații/emisie amplasate în intravilanul localităților şi în exteriorul clădirilor, rezultatele măsurării radiațiilor electromagnetice neionizante în care să indice valoarea câmpului electromagnetic cumulat în amplasamentul vizat, realizate în conformitate cu recomandările Comitetului pentru Comunicații Electronice (ECC) din cadrul Conferinței Europene pentru Poștă și Telecomunicații (CEPT) relevante.

Cu titlu de noutate, dispoziţiile legislative ce privesc compatibilitatea electromagnetică au fost completate prin introducerea definiției echipamentelor destinate să producă perturbaţii electromagnetice, cunoscute și sub numele de jammere (non-radio). În această categorie intră orice aparat proiectat şi fabricat cu intenţia de a produce perturbaţii electromagnetice, astfel încât să degradeze funcționarea altor echipamente, în România fiind interzise fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, comercializarea, punerea în funcțiune sau utilizarea acestora.

Ancom logo

În același timp, au fost actualizate și clarificate atribuțiile de supraveghere și control pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice ale ANCOM și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC). Conform noilor prevederi legislative, aceste instituții pot solicita Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul domeniilor și subdomeniilor .ro, transmiterea datelor sau a informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează echipamente radio/aparate prin mijloace electronice. De asemenea, conform noilor reglementări, aceste instituții au acum și competența de a decide confiscarea jammerelor.

Au fost revizuite și obligațiile operatorilor economici implicați în lanțul de aprovizionare ori de distribuție a aparatelor sau echipamentelor radio.

În ceea ce privește documentele pe care operatorii economici trebuie să le pună la dispoziția autorităților de supraveghere a pieţei pentru a demonstra conformitatea aparatului sau echipamentului radio cu prevederile legale, acestea pot fi și în limba engleză.

Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor acestor acte normative se sancționează de către organismele abilitate cu amenzi cuprinse între 500/2.500 de lei și 50.000 de lei.

Scurt istoric legislativ

Hotărârea Guvernului nr. 431/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 564 din 9 iulie 2019 și a intrat în vigoare începând cu data de 8 august 2019.

Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio transpune în legislația națională Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică transpune în legislația națională Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC) a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare).

Se aplică și principii ori norme din cadrul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Întreg cadrul legislativ aplicabil compatibilității electromagnetice și punerii pe piață a dispozitivelor radio este disponibil pe site-ul ANCOM, aici.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.