Înainte de a ma afunda în ideea postului de fa??, trebuie s? v? spun mai întâi c? sunt foaarte în?eleg?toare ?i cu mine, ?i cu al?i oameni de PR ?i nu ar?t cu degetul cu u?urin??! ?tiu cum e când ziarele ?i revistele ascund atât de tare informa?iile de contact ?i rolurile jurnali?tilor c? nu ?tii cui ?i ce s? trimi?i. ?tiu cum e s? vrei s? ajungi la un departament anume ?i s? nu po?i, pentru c? nu g?se?ti pe siteul firmei nimic, în afar? de o adres? general? de contact! ?tiu cum e s? cau?i bezmetic pe LinkedIn, poate-poate ajungi direct la cine trebuie ?i nu î?i pui în cap zece oameni pân? la respectivul om.

Dar dincolo de asta, exista o limit?. Organizezi un eveniment, lansezi un produs, ai un comunicat de pres? de trimis, toate bune ?i frumoase! Dar chiar nu trebuie în niciun caz s? îl trimi?i peste tot, la plesneal?, c? poate se prinde undeva! Ce treab? are un site de informare din domeniul medical cu o manifestare sportiv?? De ce ar interesa pe un produc?tori de solu?ii IT pentru segmentul business s? sponsorizeze un eveniment de mod?? De ce ar citi un articol despre cele mai tari imprimante echipa redac?ional? a unei publica?ii care se ocup? strict de telefoane mobile? 

Chiar f?r? sens ?i f?r? direc?ie nu activ?m în domeniul ?sta al PR-ului! C? nu nimerim mereu la cine trebuie, în?eleg, dar chiar nimeni din organiza?ia destinatarului s? nu aib? nicio treab? cu subiectul în discu?ie, mi se pare prea mult. Da, ?tiu, e mai u?or s? între?ii o baz? de date unic?, s? trimi?i în mas?, tot la to?i. Dar asta nu înseamn? c? e recomandat sau eficient s? procedezi a?a!

Pu?in? personalizare face minuni! O strategie creionat? pe un ?erve?el e de preferat alergatului orbe?te printre undele online-ului. Am vazut o gr?mad? de articole care strig? s? ie?im în general din mediocritate. Eu deocamdat? cer doar un minim efort, o pauz? de gândit de 5 minute, ?i m?car s? tragem într-un spa?iu de 1 kilometru p?trat, dac? nu fix la ?int?!

Ce zice?i, se poate?

Share