Nu ?tiu care este cazul vostru, dar eu am avut nevoie de foarte multe ori de imagini pe care s? le pot folosi ?i edita conform nevoilor clien?ilor sau ale mele. Dar asemenea imagini nu se g?sesc foarte u?or, iar multe dintre ele nu sunt disponibile pentru afaceri. Cum am descoperit câteva resurse de imagini gratuite, care nu necesit? atribuire ?i pe care le pute?i folosi în orice mod dori?i, în interes personal sau profesional, am decis s? vi le împ?rt??esc ?i vou?.

imagini gratuite

160 de imagini legate de afaceri (disponibile spre download aici) – de la ?edin?e la oameni care ?in prezent?ri, laptopuri, telefoane mobile, interac?iune între angaja?i ?i multe alte fotografii care surprind momente de la birou.

75 de imagini diverse (download de aici) – expresii, întâlniri, oameni interac?ionând etc.

250 de imagini de s?rb?tori (download de aici) care acoper? Cr?ciunul, Anul Nou, Halloween, Thanksgiving, Hanukkah.

Aceste imagini sunt oferite de cei de la HubSpot.com.

Pe lâng? fotografiile profesioniste de la ei, exist? câteva site-uri unde sunt publicate imagini care au fost publicate în „domeniul public” (Public Domain). Cu alte cuvinte, ?i acestea pot fi utilizate pentru orice scop f?r? a fi necesar? atribuirea ?i pot fi modificate în orice mod dori?i.

Am g?sit urm?toarele site-uri:

  • PublicPhoto.org – are o colec?ie de imagini grupate pe mai multe categorii de interes, domeniile natur? ?i mâncare ?i b?uturi având cele mai multe imagini publicate.
  • Unsplash.com – public? s?pt?mânal noi ?i noi imagini – la fel, toate downaloadabile gratuit, cu posibilitate de modificare ?i folosire f?r? atribuire ?i f?r? a cere permisiunea.
  • Pond5.com – o serie de imagini vintage oferite domeniului public (detalii despre acest proiect aici)
  • Picdrome.com – un site care con?ine de asemenea o colec?ie impresionant? de imagini grupate pe domenii.
  • Public-Domain-Photos.com – colec?ie de 5000 de fotografii ?i 8000 de fi?iere clipart.
  • SkitterPhoto.com – fotografii realizate de 3 fotografi din Groningen, colec?ie care se îmbog??e?te permanent.
  • RepublicDomain.com – colec?ie mai mult de wallpapers.

Disclaimer ?i recomand?ri
A?a cum am men?ionat, cu precizarea c? am verificat mai multe site-uri în afara celor incluse în lista de mai sus, site-urile precizeaz? c? fotografiile sunt disponibile pentru utilizare comercial? sau personal? f?r? atribuire sau cerere permisiune. Cu toate acestea, v? recomand s? citi?i mereu termenii ?i condi?iile de licen?iere (?ti?i deja c? orice site î?i poate modifica termenii f?r? notificare). Citi?i de asemenea preciz?rile pentru fiecare imagine în parte.

În sfâr?it, pentru a nu risca s? ave?i probleme, personal nu v? recomand s? utiliza?i fotografii care au logo-uri incluse sau persoane. Evita?i astfel poten?iale scandaluri.

Oricum, asemenea site-uri sunt de un real ajutor, fotografiile publicate în domeniul public putând ajuta la realizarea site-urilor, a ilustr?rii unor materiale de prezentare, a articolelor de pe blog etc. atunci când nu sunt resurse disponibile pentru a achizi?iona fotografii cu licen?? sau pentru a face ?edin?e foto profesioniste.

Voi ce alte surse de imagini folosi?i?

Share