Atunci când înve?i (sau cite?ti c?r?i) despre diferen?ele între PR ?i alte domenii precum publicitatea precizarea care se face e c? advertisingul implic? achizi?ia de spa?iu, e contra cost, pe când rela?iile publice sunt gratuite.

A?a s? fie oare?

În practic? toat? lumea constat? c? pentru orice activitate de PR sunt necesari bani. Î?i mai p?streaz? în aceste condi?ii diferen?ierea de mai sus valabilitatea? S? vedem.

Publicitatea presupune achizi?ia unui spa?iu în care spui/scrii ce vrei tu. Fie c? vorbim de un spot tv, fie c? avem în vedere machete în pres? ori meshuri, macheta spune exact ce vrem noi ?i apare când ?i unde ne dorim. Fire?te cel mai mare dezavantaj al publicit??ii e c? e v?zut? ca un material de promovare – normal c? într-un asemenea material nu vei pune ceva care s? te dezavantajeze. Despre dezavantaje ?i alte elemente îns? poate cu alt? ocazie.

Rela?iile publice înseamn? transmiterea unui mesaj f?r? a putea controla îns? complet modul în care el e transmis mai departe. Dac? lu?m în calcul mijloace care duc mai departe în rândul publicului-?int? informa?ia companiei – comunicarea mediat? – în cazul publicit??ii se ?tie c? mesajul ajunge a?a cum e transmis, la PR mesajul nu se poate controla întrucât jurnalistul e cel care scrie un material. Doar comunicatele de pres? de pe siteurile de profil permit transmiterea fidel? a datelor companiilor f?r? nicio interven?ie intermediar?.

PRul implic? o seam? de activit??i, fiecare cu rezultatele sale. Niciuna nu se realizeaz? îns? gratuit. Nici consultantul sau agen?ia cu care se colaboreaz? nu muncesc f?r? s? a?tepte o sum? pentru serviciile lor, nici angajatul nu munce?te gratuit, nici evenimentele nu sunt gratuite ?i a?a mai departe.

Da, nu se pl?te?te în sensul clasic – achizi?ia direct? a unui spa?iu – îns? în niciun caz PRul nu este gratuit. Din p?cate aceast? diferen?iere fiind promovat? constant deseori apar probleme în discu?iile cu mul?i clien?i care nu au foarte multe informa?ii despre rela?iile publice. Oricum orice client constat? c? PRul nu este gratuit odat? ce prime?te propunerea ?i suma corespunz?toare serviciilor. Da, bugetele pentru PR pot fi mai mici decât cele pentru publicitate – mai ales dac? se iau în calcul spoturi TV difuzate pe o perioad? mai lung?, campanii integrate în diverse media pentru diseminarea mai bun? a mesajului – dar sunt ?i campanii de PR pentru care companiile scot bani buni din buzunar.

Share