free download 78 travel guides written by experts

Ziua europeana a victimelor criminalitatii: Comisia ia masuri pentru ca imbunatatirea drepturilor

victimelor sa devină o realitate

În apropierea Zilei europene a victimelor criminalității, care va fi marcată sâmbătă, 22 februarie, Comisia Europeană ia măsuri pentru a se asigura că victimele criminalității își pot exercita în practică drepturile conferite de legislația UE. Noile norme privind drepturile minime ale victimelor în cadrul UE (Directiva 2012/29/UE ), care constituie un pas hotărâtor, au fost adoptate la 25 octombrie 2012. Directiva garantează drepturi minime pentru victime oriunde s-ar afla în UE, inclusiv un nivel adecvat de asistență, de informare și de protecție (IP/12/1066). Până la 16 noiembrie 2015, statele membre ale UE trebuie să transpună dispozițiile UE în dreptul lor intern, iar astăzi Comisia publică orientări care să asiste acest proces. Orientările, care au fost elaborate de Direcția Generală Justiție a Comisiei împreună cu organizații de sprijinire a victimelor și autorități naționale, clarifică dispozițiile Directivei privind drepturile victimelor, astfel încât drepturile pe care aceasta le conferă să devină o realitate pretutindeni în UE.

„Directiva privind drepturile victimelor este un nou și important act legislativ european, de care putem fi foarte mândri”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție. „În condițiile în care 75 de milioane de persoane din Uniunea Europeană devin victime ale criminalității în fiecare an, drepturile consolidate pe care le-am stabilit în legislația UE vor garanta că fiecare dintre acestea are dreptul la un nivel îmbunătățit de protecție, de informare și de asistență. Victimele nu trebuie uitate și este necesar ca ele să beneficieze de un tratament echitabil. Cetățenii care devin victime ale criminalității trebuie să poată beneficia de aceste garanții.”

Cu ocazia Zilei europene a victimelor criminalității, vicepreședintele Reding le-a trimis, de asemenea, o scrisoare miniștrilor din statele membre, amintindu-le importanța transpunerii la timp a normelor europene: „Directiva privind drepturile victimelor din UE nu trebuie să rămână literă moartă: măsurile convenite la nivelul UE ar trebui transpuse în dreptul național pentru a deveni operaționale și a fi pe deplin accesibile victimelor până la expirarea termenului de transpunere, stabilit la 16 noiembrie 2015”, afirmă vicepreședintele Reding în scrisoarea sa.

Orientările în legătură cu care miniștrii din statele membre sunt informați prin scrisoarea doamnei Reding includ clarificări în legătură cu semnificația practică a diferitelor drepturi incluse în directivă. De exemplu, dreptul la informare înseamnă că victimele trebuie să primească informații privind drepturile lor de la primul contact cu poliția sau cu instanțele judecătorești. Prin urmare, statele membre trebuie să se asigure că poliția, organele de urmărire penală, instanțele, serviciile sociale și serviciile de asistență cooperează îndeaproape pentru ca victimele să aibă acces la informații actualizate, de exemplu prin intermediul unor sisteme electronice.

De asemenea, la 28 martie 2014 Comisia va organiza la Bruxelles un atelier pentru experți, în scopul de a oferi un sprijin suplimentar țărilor UE în vederea transpunerii corecte și la timp a Directivei privind drepturile victimelor.

Instituirea unor norme minimale în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg al UE de a construi un spațiu european de justiție, astfel încât cetățenii să se poată baza pe un set de drepturi fundamentale și să poată avea încredere în sistemul de justiție, oriunde s-ar afla în UE. Pentru a contribui la protejarea victimelor violenței împotriva oricăror alte prejudicii care le-ar putea fi cauzate de autorul actului de violență, în iunie 2013 a fost adoptat un Regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (IP/13/510).

Ilustrare a modului în care directiva va îmbunătăți situația victimelor criminalității:

În timp ce se afla în vacanță în străinătate, Valérie a fost atacată în mod violent și jefuită. La secția de poliție, ea primește în propria limbă informațiile privind drepturile sale, fiind convocat și un interpret cu ajutorul căruia să poată face declarația în limba sa maternă. Valérie primește o confirmare scrisă și tradusă privind înregistrarea plângerii sale și este informată în legătură cu următoarele etape. De asemenea, îi este recomandată o organizație specializată de sprijinire a victimelor. La întoarcerea în țara sa, autoritățile din statul membru în care a fost agresată continuă să îi transmită informații privind toate etapele procedurii penale. Ea depune mărturie și, în cele din urmă, infractorul este condamnat. De la sfârșitul anului 2015, aceste garanții se vor aplica pe întreg teritoriul UE.

Context

Directiva UE privind instituirea unor norme minime pentru victime a fost propusă de Comisie în mai 2011 (IP/11/585 și MEMO/11/310). Aceasta a fost adoptată la 4 octombrie 2012 de către Consiliul UE (IP/12/1066) în urma votului în plen al Parlamentului European (MEMO/12/659). Înainte de adoptarea directivei, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri au ajuns la un acordîn iunie 2012, după negocieri intense mediate de Comisia Europeană.

Directiva UE privind instituirea unor norme minime pentru victime va garanta că pe tot teritoriul UE:

  • victimele sunt tratate cu respect, iar poliția, procurorii și judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a le trata în mod corespunzător;
  • victimele primesc informații cu privire la drepturile de care beneficiază și la propriul caz într-o formă pe care o pot înțelege;
  • toate statele membre dispun de servicii de sprijinire a victimelor;
  • victimele pot participa la procedurile judiciare, dacă doresc aceasta, și sunt sprijinite să participe la proces;
  • victimele vulnerabile – precum copiii, victimele violurilor sau persoanele cu handicap – sunt identificate și protejate în mod corespunzător;
  • victimele beneficiază de protecție pe durata investigațiilor desfășurate de poliție și în timpul procedurilor judiciare.

Pagini Utile

Bucuresti, 21.02.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *