free download 78 travel guides written by experts

World Vision România lansează runda de finanţare pentru crearea a 5 centre școală după școală

·    Valoarea grantului oferit de Fundația Vodafone România este in valoare de 74.000 euro

World Vision România va implementa în următoarele 10 luni proiectul „Educație pentru Schimbare” printr-un grant în valoare de 74.000 de euro oferit de Fundația Vodafone România prin intermediul Programului Strategic de Investiție în Mediul Rural.

Proiectul dezvoltat de World Vision România are ca scop prevenirea abandonului școlar din mediul rural prin susţinerea organizațiilor sau a grupurilor de inițiativă locale, mobilizarea resurselor locale și implicarea comunității pentru crearea a 5 centre de tip școală după școală.

„Prin Educație pentru Schimbare propunem un program educațional integrat. Obiectivul final este reducerea abandonului școlar şi, pentru a-l atinge, ne propunem să lucrăm împreună cu comunitățile respective, să le oferim suportul necesar pentru ca schimbarea în educația copiilor să pornească din comunitate și să fie susținută de membrii comunităților pe termen lung”, a declarat Daniela Buzducea, director executiv World Vision România.

Proiectul vizează 5 comunități din județele Ialomița, Vâlcea și Dolj și urmărește creșterea capacității actorilor comunitari de mobilizare a resurselor locale pentru soluționarea de nevoi la nivel de comunitate. Rata de abandon școlar raportată de părinții din mediul rural în 2016, în urma evaluării programelor desfășurate de World Vision România, evidențiază o creștere cu 21% în 2016 față de 2014, în județul Vâlcea și cu 41 % în județul Ialomița. În județul Dolj, deși situația a evoluat pozitiv față de 2014, factorii de risc ai abandonului școlar sunt încă ȋngrijorători. Scăderea ratei de abandon la 1.99% în 2015 s-a înregistrat în condițiile scăderii populației școlare cu 7.680 de elevi, iar principala cauză a abandonului a rămas condiţia precară, cu impact mai mare la ciclul gimnazial – un procentaj de peste 45% -, la învățământul liceal vorbindu-se de aproape 31%.

Cel puțin 120 de copii din comunitățile rurale din județele vizate vor fi implicați în activități de tip școală după școală în vederea prevenirii abandonului școlar, pe parcursul a 8 luni.

Beneficiarii direcți ai programului de finanțare vor fi organizațiile comunitare care vor solicita finanțare pentru a iniția și dezvolta centre de tip școală după școală și educație remedială în cele 3 judete vizate. Organizaţiile vor fi selectate în baza unui regulament de concurs, elaborat și diseminat de către Fundația World Vision Romania și vor beneficia atât de sprijin financiar, de asistență în implementare cât si de un program de capacitare organizațională.

Scopul proiectului „Educație pentru Schimbare” dezvoltat de World Vision România este de a susține dezvoltarea comunităților prin implementarea de programe educaționale integrate în 5 comunități rurale din județele Vâlcea, Ialomița și Dolj. Pentru mai multe detalii despre proiect vă invităm să accesați //www.worldvision.ro/educatie-pentru-schimbare-a832.html

Programul Strategic de Investiţie în Mediul Rural pe care Fundaţia Vodafone România îl derulează în toate județele țării și care susține devoltarea de proiecte în domeniile educaţiei şi serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele şi oraşele mici din România. Acesta este singurul program de acest gen, cu acoperire naţională, derulat de o fundaţie. In prima editie, desfaşurată ȋn perioada februarie 2015 – iulie 2016,  Fundaţia Vodafone România a acordat o finanţare totală de 653.645 de euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *