metalshow

WESTERN UNION si-a facut publice rezultatele financiare

pentru trimestrul IV şi pentru întregul an 2006
–    Încasările pentru trimestrul IV în creştere cu 10%, EPS de 0,28 USD
–    Venituri estimate şi previziuni financiare pentru 2007
–    
The Western Union Company (NYSE:WU) şi-a făcut publice rezultatele financiare pentru cel de-al IV-lea trimestru din 2006, ca şi pentru întreg anul 2006. Rezultatele anunţate se aliniază previziunilor formulate anterior de companie, pentru ambele intervale de timp.  

Cifre cheie în trimestrul al IV-lea:

·    Încasări de 1,2 miliarde USD, în creştere cu 10%
·    Venit operaţional de 335 milioane USD
·    Venit net de 217 milioane USD
·    Câştiguri per acţiune de 0,28 USD
·    Marja venitului operaţional: 28,6%

Cifre cheie pentru întreg anul 2006:

·    Încasări de 4,5 miliarde USD, în creştere cu 12%
·    Venit operaţional de 1,3 miliarde USD
·    Lichidităţi din operaţiuni curente: 1,1 miliarde USD
·    Peste 295.000 de locaţii ale agenţilor la sfârşitul anului 2006
·    17,4% din piaţa globală estimată a transferurilor internaţionale de bani (cotă de piaţă în creştere)

„Rezultatele din trimestrul al IV-lea au corespuns aşteptărilor noastre, un final excelent pentru încă un an de performanţe solide pentru Western Union", a declarat Preşedintele şi CEO-ul companiei, Christina Gold. „Ne-am extins şi mai mult prezenţa la nivel global, iar acum deţinem o reţea de aproximativ 300.000 de locaţii ale agenţilor, care acoperă 200 de ţări şi teritorii dependente. Anul acesta a adus o continuare a evoluţiei excelente pe care o înregistram deja pe segmentul tranzacţiilor internaţionale între persoane fizice, acest segment generând 60% din încasările totale ale companiei. În 2006, peste 85% din tranzacţiile persoană fizică – persoană fizică pe care le-am realizat au implicat un agent din afara Statelor Unite, iar acest lucru demonstrează continuarea unei tendinţe mai vechi, aceea de a creşte gradul de diversificare geografică a operaţiunilor Western Union”.

Rezultatele financiare pentru trimestrul al IV-lea

În trimestrul al IV-lea, încasările au crescut cu 10%, atingând cifra de 1,2 miliarde USD. Rata de creştere este de 9% dacă nu se iau în calcul operaţiunile companiilor Vigo, achiziţionată pe 21 octombrie 2005, şi Servicio Electronico De Pago S.A. (SEPSA), o reţea de agenţii pentru plata facturilor, cu sediul în Argentina. SEPSA deţine peste 3.300 de agenţii şi a fost achiziţionată de Western Union la data de 6 decembrie 2006.

Încasările din tranzacţii între persoane fizice au fost de 990 de milioane USD, în creştere cu 11%. Această creştere s-a realizat pe baza majorării numărului de tranzacţii, cu 16 % (sau cu 14%, dacă nu se iau în calcul operaţiunile Vigo). Segmentul de tranzacţii internaţionale a continuat, şi în acest trimestru, să producă rezultate foarte bune.

Creşterea numărului de tranzacţii internaţionale a fost de 23% – sau de 21%, dacă nu se iau în calcul operaţiunile Vigo. Creşterea încasărilor internaţionale a continuat să urmeze o linie puternică, situându-se la 17%. Trimestrul al IV-lea a adus, de asemenea, continuarea creşterii solide a activităţii din China şi India – două pieţe cheie pentru companie. China a raportat o creştere cu 31% a numărului de tranzacţii, iar India a atins un număr aproape dublu de trazacţii faţă de trimestrul al IV-lea din 2005.

Creşterea numărului de tranzacţii şi a încasărilor de pe pieţele din Mexic şi S.U.A. continuă să fie influenţate nefavorabil de cererea modestă din partea clienţilor hispanici, fenomen care reflectă, în mare măsură, dezbaterea existentă în Statele Unite pe tema imigraţiei. Tranzacţiile de pe piaţa mexicană au crescut cu 11% – sau cu 1%, dacă nu se iau în calcul operaţiunile Vigo. Tranzacţiile interne (de pe piaţa Statelor Unite) au scăzut cu 7%, în contextul dezbaterii legate de imigraţie, precum şi a unui ritm mai slab al întregii pieţe. Atât în Mexic cât şi în Statele Unite ale Americii, decembrie a fost cea mai bună lună a trimestrului ca evoluţie a încasărilor şi a numărului de tranzacţii.

Western Union şi-a continuat în această perioadă demersurile de consolidare a reţelei de locaţii ale agenţilor, reînnoind o serie de contracte şi încheind, de asemenea, contracte noi. Printre contractele reînnoite/iniţiate de Western Union se numără cele cu: Rite-Aid (în Statele Unite); La Banque Postale (în Franţa); Agricultural Bank of China; Weizmann Forex Limited şi Paul Merchant Ltd. (în India); United Bank Limited (în Pakistan); National Development Bank (Sri Lanka); Lietuvos Pastas (în Lituania); Banque du Sud (în Tunisia); Indian Oil Corporation; Cameroon Post; GE Money Elveţia şi (colaborare în regim pilot) GE Money Austria.

Încasările din tranzacţii persoane fizice – persoane juridice au crescut cu 7%, atingând cifra de 162 milioane USD. Achiziţia SEPSA, care a adăugat încasări de 4 milioane USD la nivelul trimestrului al IV-lea, a marcat un pas important în globalizarea operaţiunilor persoane fizice – persoane juridice ale Western Union.

Raportarea de 335 milioane USD pentru venitul operaţional din trimestrul al IV-lea ia în calcul cheltuielile suplimentare legate de funcţionarea companiei ca organizaţie independentă, cotată independent la bursă. Aceste cheltuieli sunt în valoare de 9 milioane USD. Venitul net pre-impozitare de 217 milioane USD a beneficiat în trimestrul al IV-lea de o rată de impozitare de 29%, în primele trei trimestre ale anului aceasta fiind de 32%. Micşorarea procentului de impozitare s-a datorat în principal rezolvării favorabile a anumitor proceduri fiscale în care era implicată compania.
Rezultate anuale 2006
Încasările aferente anului 2006 au crescut cu 12%, până la 4,5 miliarde USD, în timp ce venitul operaţional s-a cifrat la 1,3 miliarde USD. Creşterea înregistrată la nivel de încasări a fost de 9%, această cifră neluând în calcul rezultatele companiilor Vigo şi SEPSA, recent achiziţionate de Western Union.
Marja operaţională anuală a fost de 29,3%, comparativ cu 31,8% în 2005. Marja operaţională anuală a fost influenţată în primul rând de:
·    Schimbarea progresivă a orientării mix-ului geografic al companiei – de la pieţele mai profitabile din Statele Unite şi Mexic spre pieţele internaţionale, care înregistrează o creştere mai rapidă, dar care generează o marjă mai scăzută
·    Finalizarea achiziţiei Vigo în trimestrul al IV-lea din 2005, care a contribuit cu 141 milioane USD la cifra încasărilor pe 2006 şi care a generat pierderi moderate
·    Cheltuieli de 25 milioane USD legate de funcţionarea companiei ca organizaţie independentă, de sine stătătoare
Western Union continuă să genereze un flux puternic de lichidităţi. Lichidităţile din operaţiuni curente s-au ridicat la 1,1 miliarde USD, cifră care a depăşit uşor aşteptările, ca urmare a amânării pentru 2007 unei contribuţii fiscale planificate pentru 2006. Cheltuielile de capital s-au cifrat la 202 milioane USD. La finalul anului, lichidităţile se ridicau la 1,4 miliarde USD iar datoriile plătibile totale se cifrau la 3,3 miliarde USD.
În 2006, Western Union a răscumpărat 875.000 de acţiuni, în schimbul sumei de19,9 milioane USD, costul mediu fiind de 22,79 USD per acţiune. În cadrul programului Western Union de răscumpărare de acţiuni, a fost alocată o sumă de 980 de milioane de dolari pentru răscumpărarea de acţiuni până în 2008 inclusiv.
Previziuni pentru 2007
Compania şi-a reafirmat previziunile anterioare pentru 2007 vizând o creştere a încasărilor cu 10-12% (cifră care nu ia în calcul achiziţiile) şi o creştere a venitului operaţional cu 6-9% (cifră care nu ia în calcul impactul cheltuielilor suplimentare legate de noul statut de companie cotată independent la bursă). Aceste previziuni reflectă estimările conducerii companiei, care se aşteaptă ca pieţele internaţionale pe segmentul tranzacţiilor între persoane fizice să îşi continue evoluţia pozitivă, iar tendinţele înregistrate de coridoarele de transfer de bani din S.U.A. şi Mexic să se îmbunătăţească din cel de-al II-lea trimestru, ca urmare a inţiativelor de marketing, dar şi a comparării mai facile cu anul anterior.
Se estimează că încasările suplimentare rezultate din achiziţia SEPSA, realizată pe 6 decembrie 2006, vor adăuga aproximativ un punct procentual la rata de creştere a încasărilor aferentă anului 2007. Ca urmare, compania se aşteaptă ca rata de creştere a încasărilor  să fie între 11% şi 13% în 2007 în termeni de raportare GAAP.
Conducerea companiei estimează în continuare că venitul operaţional va înregistra o creştere de 6-9% în 2007, cifră care nu ia în calcul cheltuielile suplimentare legate de noul statut de companie cotată independent la bursă. În termeni de raportare GAAP, această creştere este estimată la 3-6%. Pentru 2007, Western Union anticipează câştiguri per acţiune cuprinse între 1,07 şi 1,11 USD în termeni de raportare GAAP. Valorile estimate ale câştigurilor per acţiune iau în calcul următoarele elemente: cheltuieli suplimentare legate de statutul de companie cotată independent la bursă estimate la 60-65 milioane USD; un cost net de aproximativ 110 milioane USD din cheltuieli şi venituri aferente dobânzilor, precum şi din alte venituri; o rată a impozitului de aproximativ 32%; şi acţiuni diluate puse în vânzare pe piaţa de capital în valoare medie ponderată de aproximativ 780-785 milioane USD. Creşterea profitului şi a câştigurilor per acţiune se va accelera în cursul anului, conform estimărilor, deoarece investiţiile destinate dezvoltării segmentului de tranzacţii între persoane fizice pe pieţele din S.U.A. şi Mexic vor avea o pondere mai mare în primele şase luni ale anului, în timp ce tendinţele de creştere a încasărilor vor fi, conform estimărilor, mai puternice în a doua jumătate a lui 2007.
Valoarea de 60-65 milioane USD estimată pentru cheltuielile suplimentare legate de cotarea independentă la bursă reprezintă un progres faţă de estimarea anterioară de 65-75 milioane USD. Diferenţa se datorează clarificărilor intervenite în ceea ce priveşte cheltuielile reale necesare funcţionării independente a companiei, precum şi ajustărilor aduse planului iniţial.
Se estimează că lichidităţile furnizate de activităţile operaţionale se vor cifra la aproximativ 900 milioane USD. Volumul lichidităţilor pe 2007 va fi influenţat de costurile aferente dobânzilor pe întregul an, de cheltuielile suplimentare legate de funcţionarea ca organizaţie cotată independent la bursă şi de amânarea pentru 2007 a contribuţiei fiscale menţionate anterior. Cheltuielile de capital se vor situa, conform estimărilor, în intervalul 200-250 milioane USD.
Christina Gold a adăugat: "Am convingerea că ne putem atinge obiectivele financiare pentru 2007, fixate anul trecut; acestea anticipează că operaţiunile noastre din S.U.A. şi Mexic vor începe să crească în trimestrul al II-lea. Avem toată încrederea în planurile noastre de acţiune şi suntem în continuare hotărâţi să investim încă de la începutul anului, pentru a obţine rezultatele aşteptate. Este, de asemenea, important de menţionat că, la nivel internaţional, compania noastră se menţine foarte puternică, datorită creşterii continue a migraţiei la nivel global, atributelor mărcii noastre, precum şi creşterii continue a reţelei noastre de agenţi. Acesta este primul an pe care îl vom parcurge de la început până la sfârşit ca organizaţie independentă – şi intrăm în acest an mai entuziasmaţi ca oricând în ceea ce priveşte perspectivele de viitor”.

Indicatori necalculaţi conform principiilor de contabilitate general acceptate (cifre non-GAAP)
În raportările sale, Western Union publică cifra de creştere a venitului operaţional calculată fără a lua în considerare impactul cheltuielilor de funcţionare ca organizaţie cotată independent la bursă şi încasările calculate fără a lua în considerare achiziţiile – acestea reprezintă cifre non-GAAP, însă sunt utilizate pentru că permit o comparaţie mai clară a rezultatelor obţinute în aceleaşi perioade ale unor ani diferiţi.
Pentru corespondenţe cu principiile de contabilitate general acceptate, consultaţi secţiunea "Investor Relations” a site-ului www.westernunion.com.

Declaraţie de bună-credinţă în ceea ce priveşte declaraţiile anticipative

Acest document conţine declaraţii anticipative, reflectând estimările noastre în privinţa rezultatelor viitoare. Declaraţiile anticipative includ toate afirmaţiile care nu sunt legate exclusiv de fapte deja petrecute sau de fapte aflate în desfăşurare şi conţin, de obicei, verbe precum „a putea”, „a crede”, „a se aştepta”, „a estima”, „a anticipa”, „a intenţiona”, „a dori”, „a preconiza”, „a intenţiona", „a continua” sau alte cuvinte cu sens similar. Toate declaraţiile anticipative implică, prin natura lor, incertitudine, deoarce se bazează pe diverse aşteptări şi presupuneri legate de evenimente viitoare, concretizarea lor putând fi afectată de numeroase riscuri, cunoscute şi necunoscute, şi depinzând de informaţii încă incerte, de natură cunoscută şi necunoscută. Astfel, evenimentele sau rezultatele efective ar putea diferi semnificativ de estimările noastre. Factorii care ar putea determina asemenea diferenţe includ, dar nu se limitează la: impactul separării Western Union de First Data Corporation; schimbările de legislaţie privind imigraţia, schimbările dinamicii fluxurilor de imigraţie sau diverse alte schimbări legate de imigraţie; integrarea tehnologiilor şi companiilor/operaţiunilor importante achiziţionate de Western Union şi concretizarea sinergiilor scontate în urma acestor achiziţii; evoluţia tehnologiei, în special în ceea ce priveşte comerţul electronic; abilitatea noastră de a atrage şi de a păstra angajaţi bine pregătiţi pentru posturile cheie; modificări ale legislaţiei, reglementărilor şi standardelor relevante pentru activitatea noastră; fluctuaţia raportului valutar cumpărare-vânzare utilizat la transferurile de bani; schimbarea climatului politic sau economic din ţările în care ne desfăşurăm activitatea; continuarea creşterii pieţei transferurilor de bani pentru persoane fizice şi a altor pieţe pe care suntem prezenţi, într-un ritm similar celor înregistrate recent; capacitatea noastră de a concura cu succes pe piaţa transferurilor de bani, cu: alţi furnizori globali de transferuri de bani, furnizori zonali (de nişă) pentru aceste servicii, bănci din Statele Unite ale Americii sau din alte ţări, asociaţii de carduri, furnizori de servicii de plăţi prin card şi alţi furnizori cu care ne aflăm în relaţie de concurenţă; capacitatea de a ne menţine reţeaua de locaţii ale agenţilor; implementarea, conform calendarului stabilit, a acordurilor pe care le încheiem cu diverse entităţi guvernamentale şi care au ca obiect agenţii Western Union, precum şi continuarea relaţiilor cu ţările în care Western Union implementează sau a implementat deja acorduri importante legate de agenţi; gestionarea eficientă a protecţiei juridice a patentelor şi a responsabilităţii juridice legate de patente, în contextul dezvoltării rapide a cadrului legal pentru protecţia extinsă a patentelor legate de software; gestionarea eficientă a riscului de credit şi de fraudă implicat de agenţii şi de clienţii noştri; evenimentele neprevăzute legate de litigii juridice, de investigaţii sau de alte chestiuni similare; evenimente catastrofice; violări importante ale securităţii sistemelor noastre; alţi factori de risc descrişi la anumite intervale în documentaţia depusă de Western Union la Comisia Bursieră din Statele Unite ale Americii (Securities and Exchange Commission).

Bucuresti, 2.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *