free download 78 travel guides written by experts

Western Union si-a anuntat rezultatele financiare

pentru trimestrul al III-lea
Veniturile au crescut cu 12%, iar câştigurile per acţiune s-au situat la nivelul de 0,34 USD

Western Union Company (NYSE:WU) şi-a anunţat rezultatele financiare pentru trimestrul al III-lea din 2006.
Rezultatele pentru trimestrul al III-lea pe scurt:
— Venituri de 1,1 miliarde USD, în creştere cu 12%
— Venituri operaţionale de 337 milioane USD
— Venituri nete de 258 milioane USD
— Câştiguri per acţiune de 0,34 USD
— Marjă operaţională de 29,6%
— Fluxurile de lichidităţi din operaţiunile curente: peste 750 de milioane USD pentru primele 9 luni din 2006
— Reînnoiri de contracte şi contracte noi cu agenţi cheie

Christina Gold, Preşedinte şi CEO al Western Union, a declarat: „Rezultatele pe care le-am obţinut în trimestrul al III-lea concordă cu obiectivele pe care le-am comunicat pe 18 septembrie. În acest trimestru, am constatat o creştere puternică şi uniformă pe pieţele noastre internaţionale, care generează 60% din veniturile totale ale Western Union. Creşterea de pe pieţele internaţionale a contrabalansat rezultatele mai puţin favorabile din S.U.A. şi Mexic, rezultatele de ansamblu ale Western Union Company evidenţiind avantajele oferite de diversitatea geografică a portofoliului nostru, fără echivalent în industrie”.

„În plus, am finalizat cu succes separarea de First Data şi am realizat paşi importanţi în direcţia atingerii mai multor obiective strategice, printre care extinderea reţelei de agenţi. În acest moment, reţeaua noastră cuprinde aproximativ 285.000 de locaţii ale agenţilor şi acoperă peste 200 de ţări şi teritorii dependente. Un element cheie al succesului nostru îl reprezintă capacitatea de a ne extinde şi de a ne dezvolta relaţiile cu agenţii. Astfel, ne-am reînnoit recent parteneriatul cu Publix Super Markets, unul dintre cei mai mari agenţi Western Union din Statele Unite ale Americii, precum şi cu Banamex, unul dintre agenţii noştri cei mai importanţi din Mexic. În plus, ne-am extins cu o cincime, din punct de vedere geografic, reţeaua de locaţii agent Standard Chartered Bank din Statele Unite ale Americii. Am încheiat, de asemenea, un număr mare de parteneriate noi – cu Harris Teeter, în Statele Unite ale Americii; cu Banco de la Nacion Argentina, cea mai bare bancă din Argentina; cu UralSib Bank, banca aflată pe locul II ca mărime în Rusia; şi cu Barclays Bank, în Ghana”.

„Sunt încrezătoare în capacitatea companiei de a genera creştere pe termen lung, pe baza brand-ului Western Union, a reţelei noastre de distribuţie şi a poziţiei noastre de frunte pe piaţa transferurilor de bani, aflată în creştere rapidă.”

Rezultatele financiare pentru trimestrul al III-lea
În trimestrul al III-lea, veniturile au crescut cu 12%, la 1,1 miliarde USD, cifra aferentă anului trecut fiind de 1 miliard USD. Această evoluţie s-a bazat pe creşterea cu 14% a veniturilor înregistrate pe segmentul tranzacţiilor persoană fizică – persoană fizică şi pe creşterea cu 4% de pe segmentul tranzacţiilor persoană fizică – persoană juridică. Compania Vigo, achiziţionată la 21 octombrie, 2005, a contribuit la veniturile Western Union cu 37 de milioane USD în trimestrul al III-lea. Creşterea veniturilor, calculată fără a lua în calcul contribuţia Vigo, se situează la 8%.

Creşterea tranzacţiilor persoană fizică – persoană fizică a fost de 24% (15% fără a lua în calcul rezultatele Vigo). Tranzacţiile internaţionale au crescut cu 30% (23% fără a lua în calcul contribuţia Vigo).

În trimestrul al III-lea, tranzacţiile de bani Western Union din interiorul Statelor Unite ale Americii au scăzut cu 5%. Această scădere a fost determinată în primul rând de cererea modestă din partea clienţilor hispanici ai Western Union, o consecinţă a dezbaterilor aprinse privind imigraţia în S.U.A.

Tranzacţiile realizate sub marca Western Union din S.U.A. către Mexic, afectate şi ele de controversa privind imigraţia, au crescut cu 4%. În 2004 şi 2005, Western Union a înregistrat însă creşteri mai mari pe acest segment de tranzacţii (S.U.A. – Mexic).
Marja operaţională a companiei a fost de 29,6% în trimestrul al III-lea, o scădere cu 400 de puncte de bază faţă de trimestrul a lII-lea din 2005. Marja operaţională din trimestrul al III-lea al acestui an a fost afectată de:
— schimbarea progresivă a orientării mix-ului geografic al companiei – de la pieţele mai profitabile ale Statelor Unite şi ale Mexicului către pieţele internaţionale, care înregistrează o creştere mai rapidă, dar care generează o marjă mai scăzută
— cheltuielile de 14 milioane USD legate de separarea de First Data – în primul rând, costurile crescute ale beneficiilor acordate sub formă de acţiuni, legate de beneficiile valabile în momentul separării; costurile pentru recrutarea şi transferul geografic al angajaţilor; reorganizarea personalului; costurile legate de pregătirea pentru funcţionarea ca organizaţie de sine stătătoare
— Vigo a generat venituri de 37 milioane USD şi a obţinuturi profituri 0
Venitul pre-impozitare din trimestrul al III-lea a inclus suma de 5,4 milioane USD, reprezentând câştiguri nete din instrumente derivate, precum şi suma de 14,2 milioane USD, reprezentând impactul valutar pozitiv legat de sumele lichide nete datorate Western Union de către entităţile afiliate First Data Corporation.

Previziuni
Christina Gold a declarat: „Ne concentrăm puternic pe obţinerea de performanţe ridicate în Mexic şi Statele Unite ale Americii şi credem că paşii pe care îi urmăm vor conduce, în timp, la rezultate foarte bune. În acelaşi timp, operaţiunile noastre internaţionale continuă să crească, în contextul extinderii reţelei de agenţi şi al consolidării continue a brandului Western Union, în întreaga lume. Creşterea totală a tranzacţiilor persoană fizică – persoană fizică înregistrată în primele trei săptămâni din octombrie sunt similare cu nivelul de creştere din trimestrul al III-lea".

Evoluţia înregistrată de Western Union până în acest moment al anului este în pas cu previziunile anterioare ale companiei privind cifrele globale pentru 2006. La nivelul întregului an 2006, creşterea veniturilor este estimată la 11-12%, iar creşterea venitului operaţional, determinată fără a lua în calcul impactul cheltuielilor legate de separarea de First Data, la 4-6%.

Pentru 2007, Western Union se aşteaptă la o creştere a veniturilor de 10-12%, fără a lua în calcul achiziţiile, precum şi la o creştere a venitului operaţional de 6-9%, fără a lua în calcul impactul cheltuielor legate de separarea de First Data.

Indicatori necalculaţi conform principiilor de contabilitate general acceptate (cifre non-GAAP)
În raportările sale, Western Union utilizează indicatorul de creştere a venitului operaţional determinată fără a lua în calcul impactul cheltuielilor legate de separarea de First Data – aceasta reprezintă o cifră non-GAAP, însă este utilizată pentru a permite o comparaţie mai clară a rezultatelor obţinute în aceleaşi perioade ale unor ani diferiţi. Calculată conform principiilor de contabilitate general acceptate (GAAP), creşterea venitului operaţional este estimată la 1-2% în 2006 şi la 3-6% în 2007.
Pentru corespondenţe cu principiile de contabilitate general acceptate, consultaţi secţiunea "Investor Relations” a site-ului www.westernunion.com.

Declaraţie de bună-credinţă în ceea ce priveşte declaraţiile anticipative
Acest document conţine declaraţii anticipative, reflectând estimările noastre în privinţa rezultatelor viitoare. Declaraţiile anticipative includ toate afirmaţiile care nu sunt legate exclusiv de fapte deja petrecute sau de fapte aflate în desfăşurare şi conţin, de obicei, verbe precum „a putea”, „a crede”, „a se aştepta”, „a estima”, „a anticipa”, „a intenţiona”, „a dori”, „a preconiza” sau alte cuvinte cu sens similar. Toate declaraţiile anticipative implică, prin natura lor, incertitudine, deoarce se bazează pe diverse aşteptări şi presupuneri legate de evenimente viitoare, concretizarea lor putând fi afectată de numeroase riscuri, cunoscute şi necunoscute, şi depinzând de informaţii încă incerte, de natură cunoscută şi necunoscută. Astfel, evenimentele sau rezultatele efective ar putea diferi semnificativ de estimările noastre. Factorii care ar putea determina asemenea diferenţe includ, dar nu se limitează la: impactul separării Western Union de First Data Corporation; schimbările de legislaţie privind imigraţia, schimbările dinamicii fluxurilor de imigraţie sau diverse alte schimbări legate de imigraţie; integrarea tehnologiilor şi companiilor/operaţiunilor importante achiziţionate de Western Union şi concretizarea sinergiilor scontate în urma acestor achiziţii; evoluţia tehnologiei, în special în ceea ce priveşte comerţul electronic; abilitatea noastră de a atrage şi de a păstra angajaţi bine pregătiţi pentru posturile cheie; modificări ale legislaţiei, reglementărilor şi standardelor relevante pentru activitatea noastră; fluctuaţia raportului valutar cumpărare-vânzare utilizat la transferurile de bani; schimbarea climatului politic sau economic din ţările în care ne desfăşurăm activitatea; continuarea creşterii pieţei transferurilor de bani pentru persoane fizice şi a altor pieţe pe care suntem prezenţi, într-un ritm similar celor înregistrate recent; capacitatea noastră de a concura cu succes pe piaţa transferurilor de bani, cu: alţi furnizori globali de transferuri de bani, furnizori zonali (de nişă) pentru aceste servicii, bănci din Statele Unite ale Americii sau din alte ţări, asociaţii de carduri, furnizori de servicii de plăţi prin card şi alţi furnizori cu care ne aflăm în relaţie de concurenţă; capacitatea de a ne menţine reţeaua de locaţii ale agenţilor; implementarea, conform calendarului stabilit, a acordurilor pe care le încheiem cu diverse entităţi guvernamentale şi care au ca obiect agenţii Western Union, precum şi continuarea relaţiilor cu ţările în care Western Union implementează sau a implementat deja acorduri importante legate de agenţi; gestionarea eficientă a protecţiei juridice a patentelor şi a responsabilităţii juridice legate de patente, în contextul dezvoltării rapide a cadrului legal pentru protecţia extinsă a patentelor legate de software; gestionarea eficientă a riscului de credit şi de fraudă implicat de agenţii şi de clienţii noştri; evenimentele neprevăzute legate de litigii juridice, de investigaţii sau de alte chestiuni similare; evenimente catastrofice; violări importante ale securităţii sistemelor noastre. Pentru informaţii suplimentare privind cei mai importanţi factori pe care se bazează aceste declaraţii anticipative, vă rugăm să consultaţi documentul Western Union Company Form 10, declarat valid de Comisia Bursieră din Statele Unite ale Americii (Securities and Exchange Commission).

Bucuresti, 1.11.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *