metalshow

Western Union si-a anuntat rezultatele financiare

pentru trimestrul al III-lea

Venituri în creştere cu 10%  – Câştigul per acţiune de 0,28 USD sau 0,30 USD, dacă nu se iau în calcul cheltuielile nemonetare

The Western Union Company (NYSE: WU) şi-a făcut publice rezultatele financiare pentru al treilea trimestru.
Cifre cheie în trimestrul III:
– Venituri de 1,3 miliarde USD, în creştere cu 10% – Câştigul per acţiune de 0,28 USD sau 0,30 USD dacă nu se iau în calcul cheltuilelile de 0,02 USD per acţiune asociate cu accelerarea procesului de ajungere la termen a pachetelor de opţiuni ale angajaţilor, în urma achiziţiei companiei First Data de către KKR
– Marjă a profitului operaţional de 26%, sau 28% fără a lua în calcul cheltuilelile nemonetare
– Lichidităţi din operaţiuni curente de la începutul anului până în prezent: 883 milioane USD
– Venituri din tranzacţiile persoană fizică – persoană fizică în creştere cu 10%; creşterea tranzacţiilor cu 15%
– Venituri din tranzacţiile persoane fizice – companii în creştere cu 14%, tranzacţiile în creştere cu 71%
– 320.000 de locaţii ale agenţilor la sfârşit de trimestru

Preşedintele şi CEO Western Union, Christina Gold a declarat: „Suntem încântaţi de rezultatele financiare ale trimestrului al III-lea, care corespund aşteptărilor noastre. Segmentul tranzacţiilor persoană fizică – persoană fizică a înregistrat performanţe solide, în special datorită rezultatelor impresionante din segmentul tranzacţiilor internaţionale. Rezultatele de pe piaţa din Mexic au continuat să se îmbunătăţească în contextul unor politici stabile de preţ, depăşind încă o dată performanţele pieţei. Încurajatoare este, de asemenea, tendinţa ascendentă a tranzacţiilor de pe piaţa locală (S.U.A).”

În trimestrul III, veniturile de pe segmentul de tranzacţii între persoane fizice a crescut cu 10%, la 1,1 miliarde USD, inclusiv 16 milioane USD rezultate în urma conversiei din Euro, pe baza unei creşteri a tranzacţiilor de 15%. Acest segment a beneficiat de pe urma tendinţelor în creştere de pe cele trei pieţe incluse: piaţa internaţională, piaţa Mexicului şi piaţa locală. Segmentul internaţional de tranzacţii între persoane fizice a

înregistrat o creştere a veniturilor de 16% şi o creştere a tranzacţiilor de 20%. Subsegmentele pieţelor internaţionale, respectiv tranzacţiile care au ca origine pieţe din afara S.U.A. şi care reprezintă aproximativ jumătate din veniturile totale ale Western Union, au înregistrat un ritm de creştere a veniturilor şi mai rapid, de 23%, creşterea tranzacţiilor fiind de 29%. Piaţa din Mexic, care a înregistrat o scădere a veniturilor de 1% şi o creştere a tranzacţiilor de 7%, a evoluat într-un mod mai promiţător decât în trimestrul trecut sugerând ameliorarea factorilor macro economici care stau la baza stabilirii valorii monedei naţionale. Piaţa locală din S.U.A a înregistrat, de asemenea, o îmbunătăţire uşoară, veniturile şi tranzacţiile având o scădere de 10%, respectiv 4%.

În cel de-al treilea trimestru, profitul operaţional s-a situat la valoarea de 330 de milioane USD, iar marja profitului operaţional a fost de 26% (28% fără a lua în calcul cheltuilelile de compensare asociate cu accelerarea procesului de ajungere la termen a pachetelor de opţiuni ale angajaţilor comparativ cu valoarea de 30% înregistrată în trimestrul trei al anului trecut. Atât profitul operaţional, cât şi marja profitului operaţional din acest trimestru au fost influenţate de cheltuielile de compensare de 22 milioane USD asociate cu accelerarea procesului de ajungere la termen a pachetelor de opţiuni ale angajaţilor şi de cheltuielile suplimentare de 4 milioane USD asociate cu funcţionarea companiei ca organizaţie independentă. Profitul net a fost de 216 milioane USD şi a fost influenţat, de asemenea, de cheltuielile suplimentare de 46 milioane USD, aferente dobânzilor înainte de impozitare, comparativ cu trimestrul al III-lea din 2006.

Western Union dispune de o bază geografică diversă generatoare de venituri şi are de câştigat datorită tendinţelor favorabile manifestate pe piaţa globală de transferuri financiare. Conform Băncii Mondiale, numărul total de imigranţi la nivel mondial se apropie de 200 de milioane, aproximativ 3% din populaţia globului. Tot conform unui raport al Băncii Mondiale, India a devenit principala piaţă receptoare de transferuri de bani, iar China numărul trei, valoarea remitenţelor în cazul ambelor ţări depăşind 20 milioane USD anual. Reflectând aceste tendinţe macroeconomice, tranzacţiile Western Union din India şi China au crescut cu 69%, respectiv 28% în trimestrul al treilea. Creşterea veniturilor în trimestrul III pentru ambele ţări a depăşit 40%.

Trimestrul al treilea a reprezentat o perioadă importantă pentru semnarea de noi contracte semnificative şi pentru consolidarea reţelei de locaţii ale agenţilor pe principale pieţe de transferuri de bani. În Statele Unite, Western Union a reînnoit o serie de contracte cu parteneri de tradiţie ai companiei, inclusiv Safeway, parteneriat care consolidează relaţia cu 8 dintre principalele 10 lanţuri de supermarket-uri şi Kmart – o confirmare a bunei colaborări cu o vechime de zece ani. În Canada, Western Union şi-a îmbogăţit reţeaua de locaţii ale agenţilor prin includerea lanţului Wal-Mart. În Europa, principalele contracte semnate sau reînnoite includ Caixa Central de Credito Agricola Mutuo în Portugalia, Portuguese Post Office (CTT Correios) şi Millennium Bank în Grecia. Western Union a reînnoit, de asemenea, contractele de colaborare cu agenţi cheie din Filipine – Universal Storefront Services Corporation, e-Business Services Inc şi PETNET – care reprezintă cumulat 4.800 de locaţii ale agenţilor. Compania îşi menţine obiectivul anual de a atinge numărul de 325.000 de locaţii ale agenţilor.

Conform strategiei companiei de a face investiţii de capital ca participaţii în acţiunile unor agenţi importanţi din reţeaua mondială, Western Union a făcut publice planurile sale de a extinde aportul la capitalul social al agentului său Harsing Corporation Ltd. din Singapore, prin crearea unei societăţi mixte. Hersing Corporation Ltd deţine peste 60 de locaţii în întreaga ţară.

Veniturile din segmentul de tranzacţii dintre persoane fizice şi companii au crescut cu 14%, atingând valoarea de 180 milioane USD în acest trimestru, suma incluzând veniturile de 17 milioane USD rezultate în urma achiziţiei companiei Pago Facil, din decembrie 2006.

Recent, Western Union a atins o serie de obiective importante ce ţin de lansarea de noi produse şi servicii. În octombrie, compania a anunţat parteneriatul cu GSMA creat în vederea dezvoltării de servicii de plată mobile, disponibile la nivel mondial. GSMA este o asociaţie mondială alcătuită din peste 700 de operatori de telefonie mobilă din întreaga lume.

În segmentul persoane fizice-companii, Google a extins utilizarea serviciului Western Union (R) Quick Cash (R) în nouă ţări pentru a putea efectua plăţile către partenerii editori de site-uri din cadrul programului de publicitate AdSense (TM), în condiţiile în care metodele tradiţionale de plată prin cec ar fi reprezentat o alternativă nesigură şi ineficientă din punct de vedere al timpului investit. Acest program este primul de acest fel, capabil să pună în legătură directă serviciile de plată online ale instituţiilor financiare cu miile de clienţi Western Union, emitenţi de facturi de servicii.

În trimestrul al treilea, Western Union a răscumpărat 15,3 milioane de acţiuni în schimbul sumei de 300 de milioane USD, costul mediu fiind de 19,59 USD per acţiune. În prezent, Western Union a răscumpărat un total de 29,2 milioane de acţiuni contra sumei de 601 milioane USD şi mai deţine 400 milioane USD pentru îndeplinirea acestui obiectiv, conform planului Western Union de răscumpărare de acţiuni.

Pe baza rezultatelor înregistrate în ultimele nouă luni şi a tendinţelor manifestate în domeniu, conducerea companiei estimează pentru 2007, în termeni de raportare GAAP, o creştere a veniturilor de 10%. În termeni de raportare GAAP, conducerea companiei estimează o creştere a veniturilor per acţiune între 1,09 USD şi 1,11 USD, estimare care include cheltuielile nemonetare de 0,02 USD. Rata efectivă de impozitare pentru întreg anul 2007 este estimată să scadă la aproximativ 30%, faţă de 31%, ca rezultat al creşterilor profiturilor provenite de pe pieţele externe comparativ cu profiturile provenite de pe piaţa din S.U.A. Numărul acţiunilor puse în vânzare pe piaţa de capital în valoare diluată pentru întreg anul 2007 este estimat la 772 milioane de acţiuni.

Conducerea companiei estimează în continuare pentru anul 2007 lichidităţi din operaţiuni curente de peste 1 miliard USD iar investiţiile de capital sunt estimate la mai puţin de 200 milioane USD.

Christina Gold a concluzionat: “A fost un an plin pentru Western Union în noua sa calitate de companie de sine stătătoare, cotată independent la bursă, iar datorită eforturilor depuse de cei peste 6.000 de angajaţi devotaţi şi bazei de agenţi şi clienţi

loiali, ne-am atins obiectivele stabilite. Vom continua să consolidăm împreună poziţia Western Union de lider al industriei şi să generăm rezultate valoroase şi de durată pentru acţionarii noştri”.

Cheltuieli asociate cu accelerarea procesului de ajungere la termen a pachetelor de opţiuni ale angajaţilor

În trimestrul al treilea 2007, conform standardului de contabilitate FAS 123R, compania a identificat cheltuieli nemonetare pe bază de acţiuni de 22 milioane USD sau de 0,02 USD per acţiune, ca rezultat al iniţiativei de accelerare a procesului de ajungere la termen a opţiunilor pe acţiuni şi a recompenselor pentru angajaţii Werstern Union înaintea separării de First Data. Conform prevederilor acestui plan de acţiune, procesul a fost accelerat datorită achiziţionării First Data, fosta companie mamă a Western Union, de către o filială a companiei Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. în 24 septembrie 2007. 
Indicatori necalculaţi conform principiilor de contabilitate general acceptate (cifre non-GAAP)

În raportările sale, Western Union publică cifra câştigului per acţiune şi a marjei de profit operaţional calculată fără a lua în considerare cheltuielile de compensare asociate cu accelerarea procesului de punere în posesie a opţiunilor de acţiuni şi a recompenselor în urma achiziţionării First Data Corporation de către KKR  – acestea reprezintă cifre non-GAAP, însă sunt utilizate pentru că permit o evaluare mai clară a rezultatelor obţinute.
Pentru corespondenţe cu principiile de contabilitate general acceptate, consultaţi secţiunea "Investor Relations” a site-ului www.westernunion.com.
Definirea noţiunii de cheltuieli suplimentare legate de funcţionarea companiei ca organizaţie de sine stătătoare, cotată independent la bursă
Cheltuielile suplimentare legate de funcţionarea companiei ca organizaţie de sine stătătoare, cotată  independent la bursă sunt asociate cu mărirea de personal şi cu costurile provenite din înlocuirea suportului financiar venit din partea companiei First Data – compania mamă a Western Union până la data de 29 septembrie 2006, precum şi costuri suplimentare pentru guvernanţa corporatistă, IT, branding-ul de corporaţie şi afacerile publice la nivel global, administrarea drepturilor salariale şi a pachetelor de beneficii, cheltuieli de aprovizionare, reorganizarea forţei de muncă, recompensarea angajaţilor prin pachete de acţiuni la bursă şi alte cheltuieli legate de noul statut de companie de sine stătătoare, cotată independent la bursă. La aceste cheltuieli se adaugă: cheltuieli pentru recrutare şi relocare în vederea ocupării unor noi poziţii cheie în conducerea Western Union; alte cheltuieli legate de compensarea angajaţilor şi de recrutarea temporară de forţă de muncă pentru susţinerea proceselor aflate în desfăşurare. Cheltuielile menţionate mai sus se referă la sume care le depăşesc pe cele alocate companiei Western Union de către First Data înainte de 29 septembrie 2006 sau care depăşesc sumele pe care Western Union presupune că First Data le-ar fi alocat după această dată. În perioada ce urmează, compania se aşteaptă să se confrunte în continuare cu majoritatea tipurilor de cheltuieli menţionate mai sus.

Declaraţie de bună-credinţă în ceea ce priveşte declaraţiile anticipative
Acest document conţine declaraţii anticipative, reflectând estimările noastre în privinţa rezultatelor viitoare. Declaraţiile anticipative includ toate afirmaţiile care nu sunt legate exclusiv de fapte deja petrecute sau de fapte aflate în desfăşurare şi conţin, de obicei, verbe precum „a putea”, „a crede”, „a se aştepta”, „a estima”, „a anticipa”, „a intenţiona”, „a dori”, „a preconiza”, „a intenţiona", „a continua” sau alte cuvinte cu sens similar. Toate declaraţiile anticipative implică, prin natura lor, incertitudine, deoarce se bazează pe diverse aşteptări şi presupuneri legate de evenimente viitoare, concretizarea lor putând fi afectată de numeroase riscuri, cunoscute şi necunoscute, şi depinzând de informaţii încă incerte, de natură cunoscută şi necunoscută. Astfel, evenimentele sau rezultatele efective ar putea diferi semnificativ de estimările noastre. Factorii care ar putea determina asemenea diferenţe includ, dar nu se limitează la: impactul separării Western Union de First Data Corporation; schimbările de legislaţie privind imigraţia, schimbările dinamicii fluxurilor de imigraţie sau diverse alte schimbări legate de imigraţie; integrarea tehnologiilor şi companiilor/operaţiunilor importante achiziţionate de Western Union şi concretizarea sinergiilor scontate în urma acestor achiziţii; evoluţia tehnologiei, în special în ceea ce priveşte comerţul electronic; abilitatea noastră de a atrage şi de a păstra angajaţi bine pregătiţi pentru posturile cheie; modificări ale legislaţiei, reglementărilor şi standardelor relevante pentru activitatea noastră; fluctuaţia raportului sau ratelor valutare de cumpărare-vânzare, inclusiv cele utilizate la transferurile de bani; schimbarea climatului politic sau economic din ţările în care ne desfăşurăm activitatea; continuarea creşterii pieţei transferurilor de bani pentru persoane fizice şi a altor pieţe pe care suntem prezenţi, într-un ritm similar celor înregistrate recent; capacitatea noastră de a concura cu succes pe piaţa transferurilor de bani cu: alţi furnizori globali de transferuri de bani, furnizori zonali (de nişă) pentru aceste servicii, bănci din Statele Unite ale Americii sau din alte ţări, asociaţii de carduri, furnizori de servicii de plăţi prin card şi alţi furnizori cu care ne aflăm în relaţie de concurenţă; capacitatea de a ne menţine reţeaua de locaţii ale agenţilor; implementarea, conform calendarului stabilit, a acordurilor pe care le încheiem cu diverse entităţi guvernamentale şi care au ca obiect agenţii Western Union, precum şi continuarea relaţiilor cu ţările în care Western Union implementează sau a implementat deja acorduri importante legate de agenţi; gestionarea eficientă a protecţiei juridice a patentelor şi a responsabilităţii juridice legate de patente, în contextul dezvoltării rapide a cadrului legal pentru protecţia extinsă a patentelor legate de software; gestionarea eficientă a riscului de credit şi de fraudă implicat de agenţii şi de clienţii noştri; evenimentele neprevăzute legate de litigii juridice, de investigaţii sau de alte chestiuni similare; evenimente catastrofice; violări importante ale securităţii sistemelor noastre.

Bucuresti, 25.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *