Kinodiseea

Viitorul parteneriat dintre UE și Regatul Unit: Comisia Europeană face primul pas în vederea începerii negocierilor cu Regatul Unit

Astăzi, 3 februarie, Comisia Europeană a adresat Consiliului o recomandare de deschidere a negocierilor privind un nou parteneriat cu Regatul Unit. Această recomandare se bazează pe orientările și concluziile deja existente ale Consiliului European, precum și pe declarația politică din octombrie 2019 ce vizează UE și Regatul Unit.

Acesta include o propunere cuprinzătoare de directive de negociere, care definește domeniul de aplicare și condițiile viitorului parteneriat pe care Uniunea Europeană îl are în vedere cu Regatul Unit.

Aceste directive acoperă toate domeniile de interes pentru negocieri, inclusiv cooperarea comercială și economică, aplicarea legii și cooperarea judiciară în materie penală, politica externă, securitatea și apărarea, participarea la programele Uniunii și alte domenii tematice de cooperare.

Un capitol dedicat guvernanței oferă o prezentare generală a unui cadru cuprinzător de guvernanță care să acopere toate zonele de cooperare în domeniul economic și al securității.

Viitorul parteneriat dintre UE si Regatul Unit

În calitate de negociator din partea UE, Comisia intenționează să continue lucrările în strânsă coordonare cu Consiliul și grupurile sale de pregătire, precum și cu Parlamentul European, așa cum s-a întâmplat în timpul negocierilor privind Acordul de retragere.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Este timpul să începem lucrul. Timpul este scurt. Vom negocia în mod echitabil și transparent, dar vom apăra interesele UE și interesele cetățenilor noștri, până la sfârșit.”

Michel Barnier, negociatorul-șef al Comisiei Europene, a declarat: „Vom negocia cu bună credință. Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul. Sarcina noastră va fi să ne apărăm și să promovăm interesele cetățenilor și ale Uniunii noastre, încercând, în același timp, să găsim soluții care să respecte alegerile Regatului Unit.”

Propuneri pentru directive de negociere în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *