metalshow

Vieti salvate – Comisia ia masuri pentru imbunatatirea donarii de organe in Europa

Comisia a adoptat astăzi măsuri importante în materie de siguranţă şi calitate cu privire la donarea de organe, precum şi un plan de acţiune care include 10 puncte în vederea colaborării cu statele membre la consolidarea sistemelor de donare şi de transplant al organelor în Europa. Pentru numeroşi pacienţi, transplantul de organe reprezintă unicul tratament disponibil care le poate salva viaţa. În prezent, există 56 000 de pacienţi în UE care aşteaptă un donator compatibil de organe. Se estimează că zilnic 12 persoane decedează aşteptând un transplant. Directiva şi planul de acţiune vizează trei subiecte-cheie: îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei organelor în Europa, creşterea disponibilităţii de organe şi sporirea gradului de eficienţă şi de accesibilitate al sistemelor de transplant.

Comisarul pentru sănătate, Androulla Vassiliou a declarat: „Toate aceste măsuri urmăresc salvarea de vieţi. Am vrea să reafirmăm faţă de cetăţenii şi pacienţii din întreaga Europă garanţia că UE şi statele membre conlucrează la maximizarea eforturilor pentru a asigura sisteme de transplant de o înaltă calitate şi sigure.”

Măsuri în materie de calitate şi de siguranţă a organelor prevăzute în directivă

Directiva prevede un cadru juridic clar pentru donarea şi transplantul de organe în Uniunea Europeană. În mod concret, acest lucru înseamnă că, în fiecare stat membru, se va institui sau se va desemna o autoritate naţională competentă pentru a asigura respectarea standardelor UE în materie de calitate şi siguranţă. Standardele includ stabilirea unui sistem de trasabilitate a organelor umane şi a unui sistem de raportare a incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave. Strângerea datelor cu privire la caracteristicile organelor va fi standardizată în scopul de a facilita schimbul de organe umane.În sfârşit, programele naţionale în materie de calitate vor asigura monitorizarea continuă a derulării activităţilor şi vor avea drept rezultat îmbunătăţirea proceselor şi a cunoştinţelor în domeniu. Directiva îşi propune să minimizeze riscul pentru primitorul organului transplantat, să îmbunătăţească şi să optimizeze alocarea organelor în Uniunea Europeană şi să furnizeze chirurgului care se ocupă de transplant informaţiile necesare pentru a face cea mai bună alegere.

Planul de acţiune cu 10 puncte prioritare

Planul de acţiune (2009–2015) se derulează pe o perioadă de şase ani şi include 10 acţiuni prioritare care vizează 3 aspecte-cheie în domeniul donării şi transplantului de organe în Europa: îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei organelor în Europa, creşterea disponibilităţii de organe şi sporirea gradului de eficienţă şi de accesibilitate al sistemelor de transplant.

Planul de acţiune vizează încurajarea acţiunilor comune şi facilitarea coordonării cu statele membre, obiective care vor fi îndeplinite prin intermediul a diverse mecanisme, precum schimbul de bune practici sau încheierea unor acorduri la nivelul UE privind teme specifice. De exemplu, un domeniu prioritar este îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor de comunicare ale profesioniştilor din sectorul sănătăţii şi ale grupurilor de sprijin pentru pacienţi cu privire la donarea de organe. Schimbul de experienţă privind utilizarea coordonatorilor pentru transplant în vederea creşterii numărului de organe disponibile reprezintă al doilea domeniu-cheie.
   
Context

La 31 mai 2007, Comisia a adoptat o comunicare privind donarea şi transplantul de organe. În cadrul comunicării şi al evaluării impactului care o însoţeşte s-a formulat o serie de sugestii pentru acţiuni la nivel comunitar şi la nivelul statelor membre. Acţiunile sunt concepute să contribuie la creşterea numărului de donatori de organe din UE şi să asigure calitatea şi siguranţa acestor proceduri.

Comunicarea a propus un mecanism dublu de acţiune: un plan de acţiune care îmbunătăţeşte coordonarea şi cooperarea active dintre statele membre, completat de un instrument juridic care include cerinţe comune în materie de calitate şi siguranţă.

În acest sens, Comisia a elaborat un proiect de directivă şi un plan de acţiune pe care le-a adoptat astăzi.

Directiva privind calitatea şi siguranţa donării şi transplantului de organe şi planul de acţiune pentru o cooperare mai strânsă între statele membre în ceea ce priveşte donarea şi transplantul de organe sunt disponibile la următoarea adresă:

//ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/organs_en.htm

Bucuresti, 08.12.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *