free download 78 travel guides written by experts

Viata de apoi a deseurilor

Lansarea raportului de cercetare „Reciclarea deşeurilor, o piaţă emergentă”

Volumul tot mai mare de deşeuri generate a dus, în ultimii ani, la creşterea cu cel puţin o treime a numărului operatorilor economici care se ocupă de colectarea şi recuperarea materialelor reciclabile. Trendul ascendent pe care se înscrie dezvoltarea industriei deşeurilor va duce la crearea de noi locuri de muncă, iar apariţia unor întreprinderi sociale care să preia responsabilităţile legate de colectarea şi reciclarea deşeurilor va facilita dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor. Acestea sunt principalele concluzii ale raportului de cercetare Reciclarea deşeurilor, o piaţă emergentă, lansat astăzi, 28 septembrie 2011, în cadrul proiectului Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător.

Raportul contribuie la abordarea integrată a conceptului de dezvoltare durabilă din perspectiva antreprenoriatului social în domeniul protecției mediului şi evidenţiază oportunităţile de afaceri existente pe piaţa managementului deşeurilor din România. Cercetarea analizează, de asemenea, modul în care economia socială s-a dezvoltat în diverse state europene, inclusiv în România, precum şi impactul pe care acest sector îl are în PIB, cât şi asupra persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au fost reintegrate pe piaţa muncii.

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului Reciclarea deşeurilor, o piaţă emergentă arată că în ultimii ani, industria deşeurilor din România a înregistrat un trend ascendent, iar numărul firmelor nou înfiinţate care şi-au declarat ca obiect principal de activitate colectarea şi recuperarea materialelor reciclabile a crescut cu cel puţin o treime faţă de anii precedenţi, o parte dintre operatorii de deşeuri estimând că în următorii cinci ani, companiile lor vor gestiona cantităţi tot mai mari de deşeuri. Reprezentanţii firmelor incluse în raportul de cercetare sunt optimişti în ceea ce priveşte dezvoltarea industriei de profil şi consideră că numărul salariaţilor va creşte semnificativ în umătorii ani. Ţinând cont şi de trendul ascendent al activităţilor de colectare a deşeurilor nepericuloase, putem considera că în următorii ani numărul salariaţilor din această industrie va creşte semnificativ, iar piaţa muncii în acest sector va fi în continuă dezvoltare.

O altă direcţie pe care s-a axat raportul de cercetare arată că, spre deosebire de restul statelor europene, în România, întreprinderile sociale implicate în activităţi de recuperare şi reciclare a deşeurilor sunt prea puţin dezvoltate. Înfiinţarea acestora şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor reprezintă o oportunitate deosebită atat pentru industria de profil, cat şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi condiţiilor impuse de legislaţia europeană de mediu. Însă principalul câştig îl constituie recuperarea persoanelor aflate în pragul sărăciei, integrarea lor pe piaţa muncii şi identificarea de noi soluţii viabile economic şi durabile pentru asigurarea unei vieţi mai bune pentru toţi.

Concluziile cercetării confirmă nevoia de abordare integrată a conceptelor de reciclare, antreprenoriat şi economie socială şi identifică oportunităţile de afaceri existente pe piaţa managementului deşeurilor din România. Concluziile raportului de cercetare Reciclarea deșeurilor, o piață emergentă au fost prezentate şi dezbătute în cadrul unei conferinţe la care au participat reprezentanţi ai Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta, ai Eco-Rom Ambalaje, operatori economici şi alţi factori de decizie implicaţi în domeniul gestionării deşeurilor.

„Ni s-a spus nu de puţine ori că noi, cei de la Salvaţi Delta, ne preocupăm doar de salvarea cormoranilor, sturionilor şi a altor specii din Deltă, lăsând în plan secundar dimensiunea dezvoltării comunităţilor deltaice. Proiectul de faţă vine însă să demonstreze că noi vedem în economia socială o mină de aur pentru Delta Dunării. Dincolo de aspectul scolastic şi teoretic, care ne arată că dezvoltarea economiei sociale generează soluţii inovatoare pentru problemele sociale, economice sau de mediu şi satisface acele nevoi ale membrilor comunităţii, care au fost ignorate sau îndeplinite inadecvat de către sectorul public şi/sau privat, în Delta Dunării orice formă de economie industrializată a dăunat şi dăunează cu spor şi astăzi atât mediului deltaic, precum şi oamenilor din Deltă, în ciuda discursurilor megalomanice şi socialiste ale autorităţilor”, a declarat Liviu Mihaiu, preşedintele Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta.

„Gestionarea deşeurilor şi economia socială sunt două domenii care au un scop comun, respectiv acela de a investi. Pe de o parte, este vorba despre a investi în mediu, aşa cum face Eco-Rom Ambalaje de opt ani, prin preocuparea constantă faţă de colectarea selectivă a deşeurilor. De cealaltă parte, este investiţia în oameni, aşa cum facem acum împreună cu partenerii noştri de la Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. Pentru că toate aceste activităţi se fac cu oameni, iar beneficiile lor sunt destinate tot oamenilor”, a declarat Sorin Popescu, Director General SC Eco-Rom Ambalaje SA.

Raportul de cercetare a fost realizat de către Centrul pentru politici durabile Ecopolis, organizaţie specializată în analize din domeniul dezvoltării durabile şi al protecţiei mediului, în cadrul proiectului Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA, promovează includerea în activităţi productive a grupurilor sociale vulnerabile sau deja excluse de pe piaţa muncii şi contribuie la consolidarea unei noi dimensiuni, sociale, a iniţiativelor de protecţie a mediului.

Raportul lansat astăzi poate fi consultat la adresa //www.salvatidelta.ro/RaportReciclare.pdf.

Bucuresti, 28.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *