free download 78 travel guides written by experts

UNPR nu este de acord cu renegocierea salariilor jurnalistilor

Uniunea Naţională a Patronatului Român, în calitate de semnatar al Contractului Colectiv de Muncă pentru ramura mass-media îşi exprimă îngrijorarea cu privire la tentativele de renegociere ale acestui contract propuse de Patronatul Presei Române (PPR).
         
UNPR precizează faptul că instituţiile de ă se confruntă cu o criz majoră ca urmare a unui management defectuos şi nu a prevederilor unui contract colectiv de muncă. Dimpotrivă, CCM este ţia aplicării unor ări echitabile ât pentru ţi cât şi pentru angajatori.
      
      
În momentul de ţă, presa regională are nevoie, mai mult ât oricând, de sprijin iar UNPR nu se raportează la marile ţii de presă ci la cei care au ţinut jurnalismul în limitele ăţii şi ale ărului. Faptul că marile ţii de presă au probleme financiare este cauzat în primul ând de lipsa de obiectivitate în ări, subordonarea politică şi de încălcarea constantă a ărilor legale privind salarizarea. 
       
"UNPR susţine o presă curată, morală şi independentă. Acest lucru se poate realiza prin aplicarea CCM pentru ramura mass-media. Atâta timp cât unii jurnalişti vor caştiga 200 de euro/luna iar alţii 20.000 euro/lună în aceeaşi perioadă de criză, credem că statutul inechitabil al presei este dat tocmai de cei care contestă acum normele de salarizare" a declarat Marian Petre Miluţ, şedintele UNPR.
      
Managerii din presă trec prin şi perioadă de recesiune ca şi cei din alte domenii de activitate. Credem că intenţia de a renegocia salariile minime pentru şti este una dintre cele mai neproductive alegeri pe care le pot face ţiile de presă. "Nu putem adopta măsuri precum tăierea drepturilor minime ale jurnaliştilor. UNPR susţine ideea profesionalizării mediului jurnalistic precum şi îmbunătăţirea managementului instituţiilor de presă prin scăderea salariilor unor analişti înregimentaţi politic" a mai precizat Marian Petre Miluţ.

Bucuresti, 22.02.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *