free download 78 travel guides written by experts

Un nou raport al UE privind sistemele de pensii:

rolul sistemelor private de pensii este in crestere, dar trebuie să fie insotite de obligatia de a raspunde nevoilor societatii

Comisia Europeană publică astăzi un nou studiu referitor la creşterea recursului la sistemele de pensii private în Uniunea Europeană, subliniind necesitatea asigurării unei acoperiri atotcuprinzătoare şi al unui nivel adecvat al pensiilor. Studiul indică existenţa unor diferenţe importante în ce priveşte ponderea şi nivelul de cotizare de la un stat membru la altul, reflectând varietatea sistemelor de pensii. Scopul acestei cercetări este de a ajuta statele membre UE să se folosească de diferitele experienţe în domeniu utilizând "metoda deschisă de coordonare" – sistemul comunitar de stabilire a obiectivelor comune, de raportare şi de schimb al bunelor practici. Publicarea studiului coincide cu deschiderea la Bruxelles a unei conferinţe consacrate manierei de a garanta un sistem de pensii sustenabil şi un nivel adecvat al beneficiilor.

Comisarul european însărcinat cu afacerile sociale, Vladimír Špidla, a declarat: "Trebuie să adaptăm sistemele de pensii la noile realităţi demografice şi de pe piaţa muncii, transformându-le în sisteme adecvate şi sustenabile. Sistemele de pensii private joacă în mod clar un rol important în ce priveşte asigurarea unor venituri pentru viitor. Dar trebuie să ne asigurăm că aceste sisteme de pensii sunt accesibile tuturor." Comisarul a adăugat: "Trebuie să reflectăm în continuare asupra necesităţii unui cadru legal mai bun pentru a asigura lucrătorilor cele mai bune pensii."

Raportul publicat astăzi confirmă tendinţa de creştere a importanţei sistemelor de pensii private în statele membre UE şi a importanţei analizării impactului acestora asupra cuantumului viitor al pensiilor. În funcţie de rolul lor în cadrul sistemului de pensii, ponderea scăzută a pensiilor complementare (alături de întreruperi ale cotizării) poate să devină o sursă de îngrijorare privitoare la nivelul viitor al pensiei, în special pentru persoanele cele mai expuse (femei, tineri, persoanele cu o calificare redusă, persoanele cu venituri scăzute).

Alte concluzii importante ale studiului:
· transferul tot mai frecvent al riscului (ocupare, longevitate şi riscuri financiare) de la contributorul la fondul de pensii (angajator sau Stat) la individ implică necesitatea unei educaţii financiare mai bune;
· legătura tot mai puternică dintre contribuţia efectivă la fondul de pensii şi beneficiile obţinute indică creşterea impactului întreruperilor contribuţiei asupra nivelului pensiei;
· este foarte importantă evitarea regulilor care permit accesarea prematură a economiilor pentru pensie sau utilizarea prea rapidă a acestora, pentru ca nivelul pensiei să rămână adecvat pe întreaga perioadă a pensionării ;
· comisioanele de gestiune pentru pensiile private au efect negativ asupra beneficiilor ce vor fi plătite ulterior (de exemplu, un comision anual de 1%, perceput de-a lungul unei perioade de 40 de ani, reprezintă la momentul pensionării 18% din totalul contribuţiilor). Din acest motiv este necesar ca taxele să fie scăute pentru a asigura un nivel corespunzător al pensiilor şi pentru a încuraja înrolarea în astfel de sisteme.
·
În ce priveşte numărul de persoane asigurate prin diverse sisteme de pensii, raportul concluzionează ca există mari diferenţe între statele membre şi între tipurile de sisteme de pensii (pensii obligatorii, pensii facultative sau profesionale). De exemplu, ponderea sistemelor de pensii obligatorii variază între 25% (Italia) şi 100% (Suedia), cu un nivel mediu între 50% şi 70%. Pe măsură ce schema de pensionare ajunge la maturitate, ponderea acestora ar trebui să se apropie de 100%.

În cazul pensiilor profesionale, în Danemarca, Olanda şi Suedia acestea au o pondere de 75% sau mai mare, în timp ce în unele state membre (Belgia, Germania, Irlanda, Cipru, Marea Britanie) au o pondere între 75% şi 40%. În cea mai mare parte a statelor membre ponderea pensiilor profesionale este de sub 20% (Italia, Austria, Franţa, Spania, Finlanda, Luxemburg, Portugalia, Polonia).

Pensiile facultative au o pondere în general limitată la doar câteva procente, deşi în câteva state membre nivelul acestora este seminificativ (45% în Republica Cehă, ceva mai scăzut în Germania, Marea Britanie, Irlanda). Aceste date sunt analizate mai amănunţit în studiul Comisiei Europene, intitulat: "Sistemele private de pensii şi contribuţia acestora la pensii adecvate şi sustenabile"
Rezumatul şi textul complet al studiului: //ec.europa.eu/employment_social/spsi/adequacy_sustainability_en.htm

Informaţii suplimentare: //ec.europa.eu/employment_social/spsi/pensions_en.htm

Conferinţa "Cum să asigurăm pensiilor viabilitate şi un nivel adecvat în Europa? //www.ceps.eu/

Bruxelles, 20 octombrie 2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *