free download 78 travel guides written by experts

Un nou raport al agentiei UE ENISA referitor la aspectele tehnice ale “dreptului de a fi uitat”

"Dreptul de a fi uitat" este unul dintre elementele noii propuneri de regulament (ianuarie 2012) a Comisiei Europene referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. Acest drept permite solicitarea ştergerii datelor cu caracter personal stocate digital. Regulamentul urmează să fie adoptat de către Parlamentul European. În acest context, ENISA, agenţia UE pentru "securitatea informatică" lansează noul său raport privind aspectele tehnice ale noţiunii de "a fi uitat", considerând că tehnologiile şi sistemele de informaţii sunt esenţiale în asigurarea respectării acestui drept.  Raportul identifică limitările tehnice şi subliniază că pentru punerea în aplicare a mijloacelor tehnice corespunzătoare respectării acestui drept sunt necesare definiţii precise şi clarificări juridice.

Recomandările principale ale raportului includ următoarele:
· Factorii de decizie politică şi organizaţiile responsabile cu protecţia datelor ar trebui să colaboreze pentru a clarifica definiţiile legate de exersarea dreptului (cine poate solicita ştergerea datelor cu caracter personal comune, în ce condiţii, etc.). În plus, procesul de stabilire a definiţiilor trebuie să ia în considerare costurile asociate.
· Factorii de decizie politică trebuie să înţeleagă că exersarea acestui drept în condiţiile unui Internet deschis nu se poate asigura printr-o soluţie pur tehnică, ci este necesară o abordare interdisciplinară.
· O metodă practică pentru a asigura exersarea acestui drept ar fi de a solicita furnizorilor de motoare de căutare şi servicii de partajare de pe teritoriul UE să filtreze referirile la informaţii "uitate" stocate în interiorul şi în afara UE.
· O atenţie deosebită trebuie acordată ştergerii datelor cu caracter personal stocate pe dispozitive scoase din uz sau neconectate la reţea.

Raportul completează alte două publicaţii recente ale agenţiei ENISA: studiul referitor la stocarea şi colectarea datelor în Europa şi articolul cu privire la implicaţiile urmăririi comportamentului online asupra confidenţialităţii. În acest context mai larg, factorii de decizie politică ar trebui să asigure utilizarea tehnologiilor care permit aplicarea principiului informaţiei minime pentru a se minimiza cantitatea de date cu caracter personal colectate şi stocate online. Agenţia recomandă, de asemenea, metodele de criptare pentru stocarea şi transferul datelor cu caracter personal. O atenţie deosebită ar trebui acordată practicilor de urmărire şi profilare online; ar trebui utilizate metode care să blocheze comportamentele inadecvate şi să oblige respectarea reglementărilor privind protecţia datelor personale.

Directorul executiv al agenţiei ENISA, profesorul Udo Helmbrecht comentează astfel:
"Europa are nevoie de o strategie coerentă pentru a asigura dreptul fundamental de protecţie a datelor cu caracter personal. Reforma legislaţiei europene de protecţie a datelor reprezintă un pas decisiv în această direcţie. Rapoartele agenţiei ENISA oferă o perspectivă tehnică asupra securităţii reţelelor informatice, care justifică această reformă."

Bucuresti, 20.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *