Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Un nou inceput pentru locuri de munca si crestere economica in Grecia: Comisia mobilizeaza

35 de miliarde de euro din bugetul UE

La două zile după realizarea unui consens privind măsurile ce se impun pentru încheierea unui nou acord de împrumut acordat Greciei, Comisia Europeană a dezvăluit astăzi planurile de ajutorare a Greciei în vederea maximizării gradului de utilizare a fondurilor UE.

Conform mandatului conferit de summitul zonei euro din 12-13 iulie, vor fi astfel mobilizate peste 35 de miliarde de euro până în 2020 pentru a veni în sprijinul economiei grecești.

Pachetul de măsuri privind crearea de locuri de muncă și creșterea economică destinat Greciei însoțește un set cuprinzător de reforme ce va face parte dintr-un program creat în cadrul Mecanismului european de stabilitate. Acest program urmează a fi negociat de Grecia cu partenerii săi internaționali în săptămânile următoare. Ambele elemente – reformele și mobilizarea de fonduri pentru investiții și coeziune – sunt condiții preliminare esențiale pentru crearea de noi locuri de muncă, redresarea economică a Greciei și revenirea țării la prosperitate.

Planul pentru locuri de muncă și creștere economică își propune să ajute cetățenii și companiile grecești să depășească perioada dificilă de criză din ultimii ani și să redea speranța într-un viitor mai bun, în special tinerei generații. Acesta vine ca o continuare a sprijinului acordat deja Greciei de Comisie pe perioada crizei, atât din punct de vedere financiar, cât și tehnic.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Grecia a primitdeja un sprijin financiar internațional mai mare decât a primit întreaga Europă după cel de-al Doilea Război Mondial, în cadrul Planului Marshall al SUA. Suntem dispuși să mergem și mai departe pentru a ajuta Grecia să cunoască o revigorare economică semnificativă și pentru a crea un cadru cât mai propice pentru implementarea reformelor propuse: aceste 35 de miliarde de euro pot contribui la creșterea atractivității Greciei din punctul de vedere al investițiilor și dau speranță, în special tinerei generații. După luni întregi de negocieri, adesea dureroase, trebuie să ne gândim la viitor. Acest nou început pentru locuri de muncă și creștere economică reprezintă contribuția Comisiei. Am convingerea că Parlamentul European și statele membre vor face tot posibilul pentru a debloca rapid acești bani.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele CE pentru moneda euro și dialog social, a declarat: "Comisia Europeană poate mobiliza peste 35 de miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene pentru a sprijini creșterea economică, crearea locurilor de muncă și investițiile în Grecia. Comisia poate oferi ajutorul atât de necesar pentru a sprijini economia Greciei într-o perioadă de scădere dramatică a investițiilor. Doar acest sprijin nu va fi însă suficient pentru o revenire de durată a economiei. Este necesar să fie însoțit de reforme fundamentale pentru soluționarea punctelor slabe din economia Greciei."

Corina Creţu, comisarul european pentru politici regionale, a declarat: „Reformele convenite în cadrul summitului zonei euro sunt absolut necesare pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, dar ele trebuie însoțite de investiții ambițioase. Fondurile structurale și de investiții europene pot canaliza peste 20 de miliarde de euro către investiții pe teren în perioada 2014-2020, în avantajul Greciei și al poporului grec."

Ca o măsură excepțională și în lumina situației unice din Grecia, Comisia propune îmbunătățirea situației lichidităților pentru a permite în continuare finanțarea investițiilor din perioada de programare 2007 – 2013. Acestea vor include: plata anticipată a restului de 5% din finanțările europene, procent în mod normal reținut până la închiderea programelor; și aplicarea unei rate de cofinanțare de 100% pentru perioada 2007 – 2013. Aceste măsuri echivalează cu lichidități în valoare de 500 de milioane de euro și economii la bugetul Greciei de aproximativ 2 miliarde de euro. Aceste sume vor fi disponibile pentru reluarea imediată a investițiilor în sprijinul creșterii economice și creării locurilor de muncă, cu condiția ca autoritățile grecești să se asigure că aceste fonduri vor fi utilizate în favoarea beneficiarilor și operațiunilor din cadrul programelor. Comisia va propune, de asemenea, creșterea nivelului de pre-finanțare pentru programele din perioada 2014-2020 cu 7 puncte procentuale1. Prin această pre-finanțare suplimentară poate fi pus la dispoziție încă 1 miliard de euro care poate fi utilizat exclusiv pentru lansarea proiectelor cofinanțate în cadrul politicii de coeziune cu respectarea pe deplin a articolului 81 (2) din Regulamentul dispozițiilor comune.

Grecia s-a bucurat de tratament preferențial și până acum: programele grecești finanțate cu fonduri UE în cadrul perioadei de programare 2007-2013 primesc finanțare UE într-o proporție mai mare. Din acest motiv, Grecia trebuie să cofinanțeze mai puțin decât celelalte țări grație cofinanțării suplimentare de 10% din partea UE, asigurată până la jumătatea anului 2016. În multe cazuri, acest lucru înseamnă că UE plătește 95% din costul total al investiției pentru perioada de finanțare 2007-2013 (spre deosebire de maximum 85% aplicabil celorlalte țări).

În plus, în cazul politicii de coeziune, dacă sunt îndeplinite toate condițiile, autoritățile grecești pot primi, în continuare, rambursare până la atingerea pragului legal de 95% pentru cheltuielile eligibile aferente programelor din perioada 2007-2013.

Comunicarea de astăzi vine în continuarea înființării unui grup la nivel înalt condus de vicepreședintele Dombrovskis. Împreună cu autoritățile grecești, grupul își propune să garanteze utilizarea banilor rămași din perioada de programare 2007-2013 înainte de atingerea termenului-limită, respectiv la sfârșitul acestui an, și să ajute Grecia să îndeplinească cerințele necesare pentru a accesa toate fondurile UE disponibile în actuala perioadă de programare 2014-2020.

Grecia va continua, de asemenea, să primească ajutor pentru implementarea reformelor din partea noului Serviciu de sprijin pentru reforme structurale, care și-a început activitatea la 1 iulie și beneficiază de experiența valoroasă a Grupului de lucru pentru Grecia și de asistența tehnică oferită statelor membre.

Planul de investiții pentru Europa poate juca un rol esențial în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creștere economică în Grecia. Noul Fond european pentru investiții strategice (FEIS) va ajuta proiectele de investiții viabile din punct de vedere comercial din Grecia. Noua Platformă europeană de consiliere în materie de investiții va desfășura activități de informare specifice și va acorda asistență investitorilor, inițiatorilor de proiecte, autorităților și IMM-urilor care doresc să creeze proiecte ce ar putea fi eligibile pentru finanțare FEIS. De asemenea, va fi acordată asistență privind modalitățile de combinare a finanțării FEIS cu fondurile structurale și de investiții ale UE.

Context

În urma Summitului zonei euro din 12 iulie 2015, Comisiei i s-a cerut să contribuie la sprijinirea creării de locuri de muncă și creșterii economice din Grecia în următorii 3-5 ani. Comisia a primit astfel sarcina de a „lucra îndeaproape cu autoritățile grecești pentru a mobiliza fonduri de până la 35 de miliarde de euro (în cadrul diferitelor programe ale UE) în vederea finanțării investițiilor și activității economice, inclusiv a IMM-urilor”.

Finanțarea UE a fost principala sursă de investiții publice din Grecia și pe perioada crizei. De exemplu, metroul din Atena, spitalul din Katerini, muzeul de pe Acropole și sistemul de încălzire centralizată din Kozani au fost finanțate, în mare parte, din bugetul UE. Cele peste 35 de miliarde de euro pe care Grecia ar putea să le primească în cadrul perioadei de programare 2014-2020 cuprind 20 miliarde de euro din fondurile structurale și de investiții europene și 15 miliarde de euro din fondurile agricole. Acestea pot fi direcționate către investiții, combaterea șomajului, a sărăciei și a condițiilor sociale precare, cercetare și educație, infrastructură. Primele plăți efectuate din aceste fonduri UE în 2014 și 2015 însumează deja 4,4 miliarde de euro.

Utilizarea fondurilor UE pentru Grecia nu a fost simplă în ultima vreme. În ultimele luni, condițiile financiare severe și nesiguranța privind situația economică au perturbat planurile de investiții, punând sub semnul întrebării capacitatea Greciei de a utiliza pe deplin și corect fondurile UE disponibile.

În prezent, un număr semnificativ de proiecte riscă să nu fie finalizate. În plus, dacă autoritățile grecești nu utilizează pe deplin fondurile UE rămase din perioada de finanțare 2007-2013, disponibile până la sfârșitul anului în curs, vor pierde aproximativ 2 miliarde de euro. Pentru a beneficia de finanțare UE, Grecia trebuie să respecte cerințele legale de bază, precum respectarea normelor UE, buna gestiune financiară a fondurilor și evidențele contabile riguroase.

1 Aceasta nu include Inițiativa pentru ocuparea tinerilor, pentru care rata de cofinanțare a fost deja majorată la 30% (a se vedea Regulamentul (UE) numărul 2015/779 de modificare a Regulamentului (UE) numărul 1304/2013.

Pagini Utile

Bucuresti, 15.07.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *