free download 78 travel guides written by experts

Un nou aviz favorabil pentru conturile UE; auditorii au constatat imbunatatiri in multe sectoare

in care s-au acordat plati

Pentru al patrulea an consecutiv, conturile anuale ale UE au primit un aviz favorabil din partea auditorilor externi. În ceea ce privește cheltuielile UE, rata globală de eroare se situează din nou sub 4 %. Aceasta înseamnă că, în 2010, marea majoritate a plăților totale (cel puțin 96 %) nu au fost afectate de erori cuantificabile.

Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Raportul Curții de Conturi confirmă că suntem pe calea cea bună, deși aceasta nu înseamnă că eforturile noastre de protejare a bugetului UE își vor pierde din intensitate. În momentul de față, pregătim următoarea generație de fonduri UE. Avem astfel ocazia de a îmbunătăți și mai mult calitatea cheltuielilor UE și de a asigura o utilizare mai bună a bugetului UE, în special în cadrul politicilor gestionate împreună cu statele membre. De asemenea, avem ocazia de a arăta tuturor contribuabililor că, la nivelul Comisiei, se face tot posibilul pentru a se garanta că banii publici sunt controlați și cheltuiți în mod corespunzător.”

Potrivit raportului Curții, rezultatele politicilor gestionate direct de Comisie continuă să se amelioreze, rata de eroare fiind în continuă scădere în sectoare precum cercetarea, ajutorul extern, dezvoltarea și extinderea. În agricultură, situația rămâne stabilă, nivelul de eroare fiind aproape de pragul stabilit de Curte. În privința plăților directe pentru exploatațiile agricole, care s-au ridicat la 39,7 miliarde de euro, nu s-au constatat erori semnificative.

În ceea ce privește politica de coeziune, domeniu în care statele membre gestionează direct proiectele destinate să stimuleze competitivitatea și creșterea economică în regiunile din întreaga Europă, rata de eroare a crescut ușor în comparație cu 2009. Această creștere se datorează, în parte, faptului că a trebuit ca multe programe inițiate în anii anteriori să fie finanțate din bugetul pentru 2010. Astfel, volumul plăților care au făcut obiectul unor norme de eligibilitate complexe a crescut substanțial față de anii precedenți, ceea ce a sporit riscul apariției erorilor.

Totuși, în cazul politicii de coeziune, rata de eroare rămâne cu mult sub nivelurile înregistrate în perioada 2006 – 2008, în special datorită îmbunătățirii generale a măsurilor preventive și corective, precum și datorită adoptării unor dispoziții mai stricte cu privire la cadrul de gestionare și control în actuala perioadă de programare. Comisia aplică aceste măsuri în special în statele membre și în regiunile în care se înregistrează cel mai frecvent astfel de erori.

Anul trecut, Comisia a făcut uz în mod repetat de măsurile corective aflate la dispoziția sa, cum ar fi întreruperea și suspendarea plăților către statele membre, ori de câte ori a avut îndoieli cu privire la modul de utilizare a banilor. De pildă, în 2010, Comisia a blocat temporar plăți în valoare de 2,15 miliarde de euro numai din Fondul European de Dezvoltare Regională. Începând de anul trecut, posibilitatea de a întrerupe plățile a fost utilizată sistematic și a fost pusă deja în aplicare în peste o sută de cazuri. În plus, la nivelul întregului buget, sumele recuperate sau corectate în 2010 s-au ridicat la 1,55 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 10% față de 2009.

În ceea ce privește eficacitatea sistemelor de detectare și de corectare a erorilor, Curtea de Conturi consideră că, deși aceste sisteme au fost considerate în anumite privințe doar parțial eficiente, 90% din totalul erorilor identificate în eșantioanele analizate au fost realizate la nivelul beneficiarilor, nu la nivelul Comisiei.

Context

Faptul că s-au comis erori nu înseamnă că banii UE s-au pierdut, s-au irosit sau au făcut obiectul unor fraude. În accepțiunea Curții de Conturi, rata de eroare se referă la faptul că nu ar fi trebuit să se efectueze plăți deoarece proiectul nu îndeplinea toate condițiile pentru a fi „eligibil” pentru sprijin financiar din partea UE sau deoarece, în cadrul unei proceduri legate de proiect, s-au făcut greșeli cum ar fi nerespectarea normelor privind achizițiile publice sau calcularea greșită a cheltuielilor.

În cazul în care apar erori, există mecanisme de detectare și de corectare a acestora, iar Comisia ia toate măsurile necesare pentru a proteja bugetul UE și banii contribuabililor. În temeiul tratatului (articolul 317 din TFUE), Comisia execută bugetul pe propria răspundere. Cu toate acestea, în cadrul gestiunii partajate (care include, de exemplu, agricultura, dezvoltarea rurală, politicile regionale și sociale și programele din domeniul pescuitului, reprezentând aproximativ 80% din bugetul Uniunii), controalele și verificările inițiale trebuie efectuate de autoritățile naționale. Acestea elaborează și implementează propriile lor sisteme, care fac obiectul activităților de audit ale Comisiei și ale Curții de Conturi.

În cadrul propunerilor sale privind următoarea generație de programe (2014-2020), Comisia a adoptat multe măsuri destinate să îmbunătățească gestionarea fondurilor UE. Printre acestea se numără măsuri corective mai stricte, aplicabile în cazul în care statele membre nu soluționează la timp neregulile, un nou sistem de monitorizare a progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor stabilite și un nou cadru de control, care prevede obligația autorităților naționale de gestionare de a semna o declarație de asigurare cu privire la conturile pe care le dețin. Mai mult decât atât, se propune ca, în cazul în care Comisia sau Curtea de Conturi constată deficiențe grave, Comisia să fie în măsură să anuleze, total sau parțial, contribuția UE la un program și să solicite recuperarea acesteia de la statul membru în cauză. Cu alte cuvinte, statele membre vor pierde fondurile UE dacă nu reușesc să identifice și să corecteze neregulile înainte de a transmite Comisiei cererile de rambursare.

Etapele următoare

După publicarea raportului anual al Curții de Conturi, Consiliul va recomanda Parlamentului European să acorde sau să nu acorde Comisiei descărcarea de gestiune. Pe baza acestei recomandări, Parlamentul European va vota, în mai 2012, rezoluția sa de descărcare de gestiune privind bugetul pentru 2010.

Pagini Utile

* MEMO/11/771

* Persoană de contact:
Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Bucuresti, 10.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *