free download 78 travel guides written by experts

Ultimul rege al României Mari: Carol al II-lea

Ion Bulei
Meteor Press

“…avea o personalitate marcată de contraste violente. Pe de o parte, era o persoană extrem de cultivată, care vorbea mai multe limbi și a cărei conversație era totdeauna deosebit de strălucitoare. Atunci când vorbea, aveai impresia, că asculți un profesor universitar. În schimb, din punct de vedere uman, el avea nu știu de ce unele înclinații bizare, în totală opoziție cu marea sa cultură și mai ales cu responsabilitățile sale. Ducea, de fapt, o viață dublă, fără să accepte să își sacrifice existența privată celei publice.” scria Mihai, fiul lui. (pp. 15-16)

Grigore Gafencu nota: “A fost și demon și erou; și întruchipare a puterilor întunericului, și arătare luminoasă, deschizătoare de zor mai bune.” (p. 15)

Ultimul rege al României Mari: Carol al II-lea

În lucrarea Ultimul rege al României Mari: Carol al II-lea, Ion Bulei prezintă în mod succint viața regelui. Autorul oferă o perspectivă cuprinzătoare, aducând în atenție și realizările regelui, dar și defectele lui.

Capitolele urmăresc întreaga viață a regelui, de la nașterea lui și până la moarte. Informațiile prezentate sunt ușor de urmărit, capitolele fiind scurte și la obiect, demers deosebit de important, mai ales că informațiile despre Carol al II-lea sunt numeroase.

Lucrarea devine așadar prilej de cunoaștere și înțelegere a lui Carol al II-lea de toți cei interesați și oferă o viziune de ansamblu asupra vieții și realizărilor regelui. Multiplele trimiteri bibliografice pot constitui puncte de pornire pentru lecturi suplimentare pentru cei care doresc să citească mai multe despre anumite aspecte legată de viața lui Carol al II-lea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *