free download 78 travel guides written by experts

UE si Grupul BEI isi unesc fortele pentru a sprijini investitii in C&I

in valoare de pana la 48 de miliarde de euro

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) au lansat o nouă generație de instrumente financiare ale UE și de servicii de consultanță pentru a ajuta întreprinderile inovatoare să obțină mai ușor finanțare. Pe parcursul următorilor șapte ani, este de așteptat ca produsele „InnovFin – finanțare UE pentru inovatori” să dispună de fonduri în valoare de peste 24 de miliarde de euro, destinate finanțării activităților de cercetare și inovare (C&I) desfășurate de întreprinderile mici, mijlocii și mari, precum și de promotorii infrastructurilor de cercetare. Se preconizează că această finanțare va sprijini investiții finale în C&I în valoare de până la 48 de miliarde de euro.

Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Instrumentele financiare oferă o modalitate inovatoare de a investi în societățile și activitățile care favorizează creșterea economică. UE este în urmă față de concurenții săi pe plan mondial în ceea ce privește investițiile întreprinderilor în inovare. Prin urmare, trebuie să încurajăm băncile să crediteze aceste proiecte și să ajute societățile care desfășoară activități intense de cercetare să obțină finanțare. Astfel, vom reuși să îndeplinim obiectivul UE de a investi 3% din PIB în C&D până în 2020.”

„InnovFin – finanțare UE pentru inovatori” va consta într-o serie de produse personalizate – de la garanții pentru intermediarii care creditează IMM-uri, până la credite directe acordate întreprinderilor – ajutând astfel la sprijinirea proiectelor C&I, de la cel mai mic la cel mai mare, din UE și din țările asociate programului „Orizont 2020”, noul program de cercetare al UE pentru perioada 2014 – 2020. InnovFin se bazează pe succesul Mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor, creat în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru al UE pentru activități de cercetare și de dezvoltare tehnologică (PC 7), care a ajutat la finanțarea cu peste 11 miliarde de euro a 114 proiecte de C&I, cu o valoare de peste 30 de miliarde de euro.

Banca Europeană de Investiții va credita întreprinderile mijlocii și mari sau va oferi garanții băncilor care le creditează. Fondul european de investiții va oferi garanții băncilor care creditează întreprinderile mici și mijlocii, iar, într-o etapă ulterioară, va investi în fonduri de capital de risc care finanțează întreprinderile nou-înființate și pe cele cu creștere rapidă.

Lansarea a avut loc în cadrul unei conferințe, cu o durată de două zile, organizată de Grecia, țară care asigură în prezent președinția UE, pentru a discuta modalitățile de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru activitățile de cercetare și inovare.

Garanțiile și creditele acordate prin InnovFin vor avea la bază fondurile provizionate în cadrul programului Orizont 2020 și de către Grupul BEI pentru sprijinirea investițiilor în C&I, care, prin natura lor, sunt mai riscante și al căror rezultat este mai greu de estimat decât în cazul investițiilor tangibile. Toate instrumentele sunt determinate de cerere, fără alocări prealabile între sectoare, țări sau regiuni. Aceste instrumente de creditare vor fi completate, în viitorul apropiat, de o serie de instrumente de capital gestionate de FEI. În total, aproximativ 2,7 miliarde de euro din bugetul de aproape 80 de miliarde de euro al programului Orizont 2020 vor sprijini aceste instrumente financiare.

Informații privind produsele InnovFin

InnovFin Large Projects are ca scop îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc pentru proiectele de C&I realizate de întreprinderile mari și de întreprinderile mijlocii și mari cu capitalizare medie, de universități și institute de cercetare, de infrastructuri de C&I (inclusiv infrastructuri care favorizează inovarea), de parteneriate public-privat și de vehicule sau proiecte cu scop special (inclusiv de cele care promovează proiecte industriale demonstrative cu potențial comercial, care reprezintă o noutate absolută). Creditele cu valori de la 7,5 milioane de euro la 300 de milioane de euro vor fi acordate direct de Banca Europeană de Investiții.

InnovFin MidCap Growth Finance
oferă împrumuturi sau garanții prioritare și subordonate (inclusiv finanțare de tip mezanin și de cvasi-capital), pentru a îmbunătăți accesul la finanțare mai ales pentru întreprinderile inovatoare mari cu capitalizare medie (până la 3.000 de angajați), dar și pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie. Creditele cu valori de la 7,5 milioane de euro la 25 de milioane de euro vor fi acordate direct de Banca Europeană de Investiții beneficiarilor eligibili din statele membre ale UE și din țările asociate.

InnovFin MidCap Guarantee oferă garanții sau împrumuturi condiționate cu valori între 7,5 și 25 de milioane de euro, pentru a îmbunătăți accesul la finanțare mai ales pentru întreprinderile inovatoare mari cu capitalizare medie (până la 3.000 de angajați). Acest instrument este implementat de Banca Europeană de Investiții și se va accesa prin intermediari financiari – bănci și instituții financiare – din statele membre ale UE și din țările asociate. În cadrul acestui instrument, o parte din pierderile potențiale ale intermediarilor financiari vor fi garantate de BEI, care va oferi, de asemenea, contragaranții instituțiilor de garantare.

InnovFin SME Guarantee oferă garanții și contragaranții pentru finanțarea prin îndatorare între 25.000 de de euro și 7,5 milioane de euro, pentru a îmbunătăți accesul la finanțare sub formă de credite pentru întreprinderile mici și mijlocii inovatoare și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie (până la 499 de angajați). Acest instrument este implementat de Fondul european de investiții și se va derula prin intermediari financiari – bănci și alte instituții financiare – din statele membre ale UE și din țările asociate. În cadrul acestui instrument, FEI va garanta o parte din pierderile suportate de intermediarii financiari prin creditarea realizată în cadrul acestuia.

Serviciile InnovFin Advisory, asigurate de BEI pe baza a până la 28 de milioane de euro din bugetul programului Orizont 2020, vizează îmbunătățirea „bancabilității” și a atractivității pentru investiții ale proiectelor mari care necesită investiții substanțiale pe termen lung. Prin intermediul acestor servicii se va oferi consiliere pentru îmbunătățirea condițiilor de accesare a finanțărilor de risc pentru C&I. Se estimează că principalii clienți vor fi promotorii marilor proiecte de C&I, care vizează provocările societale din programul Orizont 2020. Este de așteptat ca serviciile de consiliere să accelereze elaborarea de proiecte care vor necesita investiții de până la 20 de miliarde de euro.

Pagini Utile

Bucuresti, 16.06.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *