free download 78 travel guides written by experts

UE incurajeaza eforturile la nivel national de combatere

a sărăciei şi a excluderii sociale

Comisia Europeană a prezentat astăzi o serie de principii comune destinate orientării ţărilor UE cu privire la dezvoltarea de strategii de combatere a sărăciei. Recomandare are la bază trei aspecte-cheie: sprijin adecvat privind venitul, pieţe ale muncii bazate pe integrare şi acces la servicii de calitate. Guvernele naţionale vor fi încurajate să ia în considerare principiile comune şi să elaboreze, bazându-se pe acestea, strategii de „incluziune activă” pentru a intensifica procesul de combatere a excluderii din rândurile societăţii şi de pe piaţa muncii. Comisarul pentru afaceri sociale, Vladimír Špidla, a declarat: „Adesea, sistemele actuale de combatere a sărăciei nu funcţionează. Excluderea socială este rezultatul a numeroase probleme, de la absenţa unui loc de muncă sau competenţe insuficiente, la condiţii precare de locuit, izolare socială sau destrămarea familiei. Este necesar să recurgem la o abordare integrată pentru a oferi oamenilor o cale veritabilă de ieşire din sărăcie. Iar acest lucru înseamnă reintegrarea unui număr cât mai mare de oameni pe piaţa muncii, asigurând, în acelaşi timp şi în egală măsură, accesul persoanelor inapte de muncă la resurse adecvate pentru a avea o viaţă decentă”.

Aproape 16% dintre cetăţenii europeni sunt ameninţaţi de riscul sărăciei – cifră care se ridică la 19% în rândul copiilor – în timp ce şomajul pe termen lung continuă să fie de 3%, iar 15% dintre tineri abandonează şcoala de timpuriu. În pofida eficienţei dovedite a transferurilor sociale în reducerea sărăciei (în lipsa acestor transferuri, nivelul sărăciei s-ar ridica semnificativ, de la 16% la 26%), un procent important de persoane care sunt vizate de sistemele de asistenţă socială nu beneficiază, de fapt, de acestea.

Comisia prezintă o recomandare privind „incluziunea activă” în scopul de a îmbunătăţi eficienţa sistemelor de venit minim şi de a sprijini eforturile de combatere a sărăciei, depuse la nivel naţional. Recomandarea vizează reintegrarea pe piaţa muncii a tuturor celor apţi să muncească şi asigurarea, în acelaşi timp, a accesului la resursele necesare unei vieţi decente pentru persoanele inapte de muncă.

Pentru ca integrarea pe piaţa muncii să fie durabilă, persoanele defavorizate trebuie să fie susţinute cu resurse suficiente, precum şi cu ajutorul unor servicii de încadrare în muncă şi a unor servicii sociale personalizate, în vederea asigurării participării lor pe plan social şi a capacităţii de a ocupa un loc de muncă.
Principiile comune prezentate de Comisie astăzi constituie un cadru voluntar pentru statele membre atunci când îşi elaborează strategiile. Însă, ele au fost elaborate în urma unei consultări ample cu statele membre şi cu toate părţile interesate.

Principiile vor fi discutate în mod oficial de guvernele naţionale, în cadrul Consiliului Ocuparea Forţei de Muncă şi Politică Socială, din decembrie 2008, care va formula concluzii privind acţiunile ulterioare.

Bucuresti, 06.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *