free download 78 travel guides written by experts

UAPR solicita guvernului retragerea OUG care modifica Legea Audiovizualului, nr 504/2002

Uniunea Agențiilor de Publicitate din România (UAPR) solicită guvernului României retragerea proiectului de modificare, prin ordonanță de urgență a Legii audiovizualului, nr 504/2002 care încalcă principiul libertății economice, cu efecte negative asupra mediului concurențial în care își desfășoară activitatea toți actorii economici implicați în piața serviciilor media audiovizuale.

”Uniunea Agențiilor de Publicitate din România este o instituție pentru care transparența este unul dintre principiile de bază. Elaborarea unui proiect de act normativ fără a consulta partenerii de dialog și instituțiile care reglementează și veghează la respectarea principiilor libertății economice, a transparenței și competiției pun sub semnul întrebării dorința declarată de reglementare corectă și nediscriminatorie a acestei piețe”, a declarat Radu Florescu, CEO Centrade Saatchi&Saatchi România, președintele Uniunii Agențiilor de Publicitate din România.

UAPR respinge propunerea privind introducerea în Legea audiovizualului a articolului 29, din cauza efectelor negative pe care le va genera asupra competiției pe piața serviciilor media audiovizuale, în contradicție cu obiectivul declarat al propunerii de act normativ.

Conform propunerii, în Legea Audiovizualului urmează să fie introdus articolul 29 care stipulează următoarele:

“Art. 291 (1) Orice achiziționare de spațiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate.

(2) Orice oferte de preț pentru achiziționarea publicităţii televizate, prezentate de intermediarii menționați la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicităţii televizate, vor fi în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul. Intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor şi mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii televizate pentru care solicită ofertele de preţ.

(3) Obiectul achiziţionării menţionate la alin. (1) va fi plătit direct de către beneficiarul final al publicităţii televizate radiodifuzorului, în baza facturii ce va fi transmisă beneficiarului final al publicităţii televizate de către radiodifuzor. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestora, acordat de către radiodifuzor trebuie să figureze pe factura emisă beneficiarului final al publicităţii televizate.

(4) Intermediarii menționați la alin. (1) nu pot să primească altă plată sau contraprestație decât cea care le este plătită de către beneficiarul final al publicităţii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului."

Modificările propuse în ordonanța de urgență care modifică Legea audiovizualului, nr 504/2002, au un profund impact negativ asupra mediului concurențial prin favorizarea radiodifuzorilor. Propunerea îngrădește dreptul agenților de a-și construi campanii media integrate și afectează posibilitatea acestora de a folosi în mod egal, unitar și nediscriminatoriu spațiile publicitare puse la dispoziție de trusturile media.

Propunerea limitează puterea de negociere a agențiilor de media, denumite intermediari, în relația cu radiodifuzorii și favorizează monopolul radiodifuzorilor asupra spațiului publicitar propriu. O astfel de măsură nu oferă nici un fel de garanție în privința reducerii anumitor costuri din partea clienților, beneficiari ai relației cu radiodifuzorii. Măsura propusă distorsionează inclusiv mediul concurențial în care-și desfășoară activitatea difuzorii de media.

Propunerea de act normativ pierde complet din vedere rolul complex pe care îl au agențiile de publicitate ca și consultant. Clienții nu vor mai avea acces la servicii de consultanță pentru identificarea celor mai bune formule de compatibilizare a nevoilor clientului – agent economic cu preferințele publicului și pentru implementarea campaniilor media în raport cu caracteristicile produsului/serviciului, profilul consumatorilor de media și comportamentul acestuia. Astfel, în mod indirect, inclusiv consumatorul final pierde întrucât calitatea informației este inferioară. Nu trebuie pierdut din vedere și faptul că scopul eliberării licenței radio-tv este de informare a consumatorului.

Preocupați de soluționarea acestei situații într-o manieră constructivă, Uniunea Agențiilor de Publicitate din România își exprimă disponibilitatea de a fi un partener activ în procesul de dezbatere publică a propunerilor de îmbunătățire a legislației în domeniul audiovizualului.

Bucuresti, 13.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *