free download 78 travel guides written by experts

TVR va organiza o selectie de oferte pentru gestionarea spatiului publicitar

TVR  va organiza o selecţie de oferte pentru alegerea unui comisionar care să gestioneze şi să vândă în perioada 2009-2011 spaţiul publicitar al SRTv, aferent canalelelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR INFO, TVR Cultural şi TVR Internaţional, cel de pe teletextul TVR şi de pe website-ul www.tvr.ro

După cum este deja cunoscut, Societatea Română de Televiziune a demarat, în data de 24 octombrie 2008, o procedură de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de gestionare şi vânzare a spaţiului publicitar pe bază de comision pentru canalele tv, teletextul TVR şi website-ul www.tvr.ro, prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 67121.

În fişa de date a achiziţiei, SRTv a stabilit printre condiţii şi pe acelea potrivit cărora:
– comisionarul, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare, nu va încheia, pe perioada de derulare a prezentului contract, contracte cu acelaşi obiect (gestionarea şi vânzarea spaţiului de publicitate) cu alte societăţi de televiziune şi se va obliga să le înceteze pe cele aflate în derulare, în maxim 30 zile de la declararea sa ca fiind câştigător. Această cerinţă a exclusivităţii, acceptată anterior, prealabil şi expres de orice participant a fost solicitată de SRTv viitorului câştigător, pentru a evita  riscul apariţiei unei concurenţe neloiale şi al unui conflict de interese. În acest sens, SRTv a dorit ca viitorul câştigător să nu reprezinte în acelaşi timp şi interesul SRTv şi al unor staţii de televiziune concurente în activitatea de identificare de clienţi şi de încheiere a unor contracte de publicitate cu aceştia, asigurându-se deci respectarea Legii nr. 11/1991 privind concurenţa neloială, dar şi valorificarea unor interese legale (art. 40 din Legea nr. 41/1994) şi legitime ale SRTv.
– comisionarul va asigura SRTv un venit net anual ofertat, achitat necondiţionat (minim garantat), Televiziunea publică fiind interesată în obţinerea unor venituri cât mai mari printr-o bună gestionare de către comisionar a viitorului contract.

S.C. C.L.I.R. MEDIA S.A., societate care gestionează şi vinde spaţiul publicitar al posturilor Antena 1, Antena 2, Antena 3, Euforia TV şi GSP TV, a fomulat o contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care a criticat cele două cerinţe susmenţionate impuse de SRTv.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a emis Decizia nr. 5483/C8/5218 din data de 21.11.2008, prin care a anulat procedura de licitaţie publică demarată de SRTv, statuând că: „Societatea Română de Televiziune doreşte să încheie în condiţiile ordonanţei privind achiziţiile publice un contract de comision care nu se poate realiza prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, deoarece alegerea mandatarului de către mandant (comisionul fiind un mandat fără reprezentare – n.n.) pe baza încrederii încalcă principiile expres prevăzute de art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 … contractul de servicii expres reglementat de O.U.G. nr. 34/2006 nu poate fi încheiat sub forma unui contract de mandat sau comision”, „venitul net anual ofertat cuvenit SRTv … achitat necondiţionat anual … încalcă principiile imperative impuse de legiuitor la art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006”, în plus: „Consiliul reţine că autoritatea contractantă nu doreşte încheierea unui contract de servicii, ci externalizarea unei activităţi.”

Înţelegând că, prin decizia sus menţionată, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a stabilit că SRTv poate încheia un contract de comision în condiţiile enunţate (exclusivitate şi venit net anual minim garantat), conform art. 405-412 Cod Comercial, dar fără a-l considera un contract de servicii definit la art. 6 din O.U.G. nr. 34/2006 şi la Anexele nr. 2A şi 2B ale acestui act normativ, precum şi fără a aplica procedurile de achizitie publică prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, datorită naturii intuitu personae a contractului de comision (încrederea care trebuie să existe între SRTv şi viitorul comisionar, fiind esenţială), incompatibilă cu principiile şi cu procedurile reglementate de legea achizitiilor publice, SRTv s-a adresat şi Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru clarificarea situaţiei.

Prin adresa transmisă SRTv în data de 11 decembrie, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a comunicat SRTv că: „rezultă că intenţionaţi să încheiaţi un contract de comision ce are ca obiect gestionarea şi vânzarea spaţiului publicitar, în condiţiile art. 405 – 412 Cod Comercial” şi „apreciem că pentru încheierea contractului în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece respectivul contract nu intră în categoria contractelor de achiziţie publică de servicii.”

Ca urmare, în prezent, SRTv doreşte să organizeze o selecţie de oferte pentru alegerea viitorului comisionar care să gestioneze şi să vândă, în perioada 2009-2011, spaţiul publicitar al SRTv, aferent canalelelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR INFO, TVR Cultural şii TVR Internaţional, cel de pe Teletextul TVR şi de pe website-ul www.tvr.ro, cu respectarea însă a celor două condiţii sus menţionate (exclusivitatea şi venitul minim garantat) pentru valorificarea intereselor sale legitime (evitarea concurenţei neloiale şi maximizarea veniturilor din publicitate). SRTv va invita în următoarea perioadă mai multe societăţi care îşi desfăşoară activitatea în domeniu, asigurând astfel competiţia între ele, spre a obţine oferta cea mai avantajoasă tehnic şi economic şi pentru a încheia contractul de comision, aplicabil de la data de 1 ianuarie 2009.

Bucuresti, 18.12.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *