metalshow

TVR a incheiat pe plus primul semestru financiar

Rezultatul este consecinţa eforturilor administraţiei de diminuare a cheltuielilor

Televiziunea Română a înregistrat economii importante în prima parte a anului 2015 şi a reuşit reducerea cheltuielilor totale cu 6,41%, faţă de bugetul aprobat la începutul anului. Execuţia bugetară a semestrului I s-a încheiat cu rezultate pozitive, conform analizei Direcţiei Economice.

Administraţia TVR a făcut constant eforturi şi a luat măsuri pentru diminuarea cheltuielilor cu personalul şi producţia TV. Astfel, au fost reduse deplasările şi alte activităţi generatoare de costuri, au fost renegociate o serie de contracte comerciale, iar de la finalul lunii iulie, postul TVR News a fost închis.

Măsurile de limitare a cheltuielilor au fost aplicate de majoritatea compartimentelor din cadrul TVR şi, în urma alocării judicioase a resurselor disponibile, cheltuielile totale au scăzut cu 6,41% faţă de bugetul aprobat la începutul anului, în timp ce cheltuielile de exploatare s-au redus cu 8,63%.
Mai mult, deşi veniturile TVR au scăzut cu 2,32%, respectiv cu 6.207 mii lei, cheltuielile s-au diminuat cu 17.012 mii lei (6,41%), conform analizei Direcţiei Economice.

„Criza profundă prin care televiziunea publică trece de mai mulţi ani trebuie să înceteze. Instituţia are nevoie de o schimbare fundamentală a paradigmei legislative, pentru o soluţie pe termen lung. Situaţia financiară dezastruoasă nu poate fi remediată doar prin eforturile noastre susţinute de diminuare a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii. Fără sprijinul instituţiilor statului, Guvern, Parlament şi Presedinţie, TVR se va afla, mai devreme sau mai târziu, în imposibilitatea de a-şi îndeplini misiunea publică”, a declarat recent Stelian Tănase, Preşedinte – Director General al TVR.

Dincolo de aceste măsuri de diminuare imediată a cheltuielilor, conducerea TVR a făcut cunoscute sursele de deficit şi numeroasele demersuri întreprinse pentru actualizarea cadrului legislativ în vederea unei finanţări corecte a televiziunii publice. În acest sens, a fost elaborată şi lansată în dezbatere publică o propunere de proiect legislativ, document transmis comisiilor de specialitate din Parlamentul României.

Bucuresti, 04.09.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *