metalshow

Conferinta „Tranzitia de la scoala la viata de adult – Angajarea in munca a persoanelor cu autism”

AUTISM ROMANIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism a organizat vineri, 22 aprilie, la Bucuresti, Conferinta „Tranzitia de la scoala la viata de adult – Angajarea in munca a persoanelor cu autism”.

Conferința a fost organizată in cadrul proiectului „Start in viaţă pentru tineri cu autism”, finantat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, Fondul ONG in România. Durata proiectului este de 22 de luni, iar valoarea finantarii de 97.595 euro.

Au participat si au avut interventii in deschiderea conferintei Dl Raul Patrascu, Consilier de Stat la Cancelaria Primului Ministru, Dl Mihai Tomescu, Consilier personal pe dizabilitate al Primului Ministru, Dna Mihaela Ungureanu, Presedinte ANPD, care au afirmat ca sunt necesare masuri si eforturi coordonate si diferite forme de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, cu autism in mod special, pentru a se egaliza oportunitatile si sansele de angajare si incluziune sociala ale acestora.

Nici un reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale nu a participat, desi au fost invitati, iar in problematica dezbatuta are rolul principal. Au participat reprezentanti ai Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala -CMBRAE si Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.

Reprezentantii autoritatilor au reliefat faptul ca au fost elaborate cateva strategii, aflate in procedura de avizare: Strategia nationala pentru persoanele cu dizabilitati, Strategia pentru sanatate mintala a copilului si adolescentului, in lucru de foarte multi ani, Strategia formarii profesionale, care are si cateva mentiuni despre tinerii din categoriile vulnerabile, inclusiv cu dizabilitati. Acestea sunt considerate ca fiind premizele imbunatatirii situatiei privind tranzitia la viata de adult sau angajarea persoanelor cu dizabilitati. Reprezentantul AUTISM ROMANIA si-a exprimat temerea ca aceste strategii ar putea sa nu fie cu adevarat integrate, sa nu vizeze tranzitia in sens larg, ci doar in sens de angajare pe piata muncii, si sa nu promoveaza abordarile centrate pe persoana in oferirea serviciilor pentru persoana cu dizabilitati, pentru ca strategiile se lucreaza de fiecare minister in parte si se solicita la final puncte de vedere ale celeoralte ministere.

Din partea tuturor participantilor la conferinta a fost adresata catre ANPD solicitarea de a posta pe siteul institutiei toate strategiile care au legatura cu persoanele cu dizabilitati indata ce au fost avizate de ANPD, precum si informatiile legate de stadiul in care se afla acestea, linkurile catre siteurile ministerelor unde acestea sunt postate sau sunt postate informatii despre acestea.

Au participat si au luat cuvantul tineri si adulti cu autism si parinti, care au subliniat enormele dificultati cu care se confrunta in scoala si apoi la gasirea unui loc de munca/ angajare, dar au reliefat si lipsa servciilor de sprijin / de zi , de recuperare in comunitate dupa scoala pentru tineri si adulti cu probleme complexe, ceea ce le afecteaza dramatic calitatea vietii, atat a persoanei cu autism, cat si a intregii familii.

Invitat special a fost dna Jane Thompson, specialist in educația si dezvoltarea timpurie a copilului cu nevoi speciale, care are o bogată experiență in oferirea de programe educaționale in școli, programe de intervenție timpurie si programe de educație pentru adulți. Ea a prezentat exemplul american de abordare a tranziției de la școală la viața de adult, legislația specifica pe această temă specifica, parte a Individual Disability Educational Act-IDEA, legea care reglementeaza educatia speciala. Dna Thompson este sotia atasatului cu afacerile al ambasadei SUA in Romania.

Au participat profesionsiti din Bucuresti si din tara, cadre didactice, studenti, care au intervenit cu intrebari si comentarii pe parcursul conferintei, precum si la dezbaterea propunerilor AUTISM ROMANIA de imbunatatirea a cadrului de reglementari pe tema tranzitiei de la scoala la viata de adult a elevilor cu autism/dizabilitati.

Reprezentantii organizatiei au prezentat principalele rezultate obținute in cadrul proiectului:
– Crearea Centrul multifunctional de servicii si resurse in autism, serviciu frecventat de 20 de tineri si tineri -adulti cu autism cu varsta intre 15-40 de ani, in cadrul caruia sunt desfasurate:
        o activitati ocupationale (atelier de bricolaj si de gatit) si de socializare in centru si in comunitate,
        o Job club – program de sprijin pentru tinerii cu autism inalt functional, Sindrom Asperger, autism atipic (PDD-NOS), in cadrul caruia tinerii se intalnesc lunar pentru informare si sprijin reciproc, cosiliere privind cariera si angajarea in munca , schimb de idei si dezbateri punctuale pe teme de interes general legate de cariera, angajare.
        o Informare, referire si consiliere pentru parinti
– Lansarea ghidul pentru angajatori, “Angajarea in muncă a persoanelor cu autism”, si a ghidului „Tranziția de la școală la viața de adult”, adresat factorilor de decizie, profesionistilor, parintilor elevilor si tinerilor cu autism.
– Portalul „Autism Conexiuni”, care le ofera tinerilor si adultilor cu autism sprijn pentru in alegerea carierei, angajare, prin continutul sau informativ si ca platforma de comunicare, schimb de opinii, idei, bune practici, de sensibilizare a comunitatii asupra nevoilor persoanelor adulte cu autism. Portalul ofera si posibilitatea intalnirii angajatorilor, care se pot inscrie pe portal, cu tinerii care sunt doritori sa se angajeze, care, la randul lor, se pot inscrie pe portal. //conexiuni.autismromania.ro/tineri-cu-autism/

In cadrul conferintei am prezentat un draft de propunere de îmbunătățire a reglementărilor legislative pe tema tranziției de la școală la viața de adult a elevilor cu autism / nevoi speciale si dizabilitați (cele de dezvoltare in special). Propunerile si recomandarile au ca scop necesitatea folosirii conceptului de tranzitei de la scoala la viata de adult in sensul larg de proces coordonat de pregatire a elevilor cu autism /dizabilitati pentru viata de dupa scoala, procesul care incepe de la varsta de 14, maxim 16 ani, are in vedere domeniile: 1.educatie continua si formarea dupa scoala secundara/ liceu, 2. traiul independent- autonomie personala, 3.angajarea-cariera, 4. Social- viata in comunitate. Din cercetarile noastre, acum tranzitia de la scoala la viata de adult, in legislatie si in practica profesionistilor, se refera doar la pregatirea pentru munca si angajare. Propuneri:
1. Elaborarea unui protocol interministerial pentru planificarea tranziției pentru elevii/tinerii cu nevoi speciale, creat in comun si aprobat de către toate ministerele. Acesta ar constitui cadrul prin care statul se asigura ca:
        – are loc un proces de tranziție coordonat pentru elevii/tinerii cu nevoi speciale si familiile acestora;
        – accesul la resursele existente este îmbunatatit;
        – resursele existente sunt utilizate in mod eficient, eforturile nu sunt duplicate si nu există ”goluri” in oferirea acestor servicii;
        – elevul care se pregătește sa paraseasca sistemul educational pentru a pasi in comunitate este pregatit si are tot sprijinul in timpul procesului si post-tranzitie sa reusească in viata ca adult.
2. Adoptarea unui ordin al Ministerului Educației Nationale care să reglementeze o metodologie clară privind tranziția elevilor cu cerințe educaționale speciale spre viața de adult. Un astfel de ordin ar trebui să cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
        – obligativitatea realizarii unui plan de tranzitie de la scoala la etapa de dupa scoala pentru elevii cu nevoi speciale care implinesc varsta de 14, cel mult 16 ani, plan care sa cuprinda obiective clare, masurabile, termene, evaluabile periodic (minimum anual), precizarea responsabilitatilor in realizarea acțiunilor. Planul de tranziție sa faca parte din Planul de interventie personalizat-PIP sau poate fi un document separat. In cadrul proiectului am creat si un model de plan de tranzitie.
        – pasii clari ai procesului de tranziție, responsabilitățile actorilor, inclusiv modul de implicare a elevului si a parintilor/tutorelui in evaluarea elevului, pentru a se identifica abilitatile, aspiratiile si dorintele acestuia, dar si in stabilirea obiectivelor pe termen lung si anuale ale elevului;
        – Crearea unui serviciul dedicat tranziției cu rol de coordonare a tranziției elevilor cu nevoi speciale; precizarea rolurilor si responsabilităților celor implicați in planificarea tranziției, in realizarea planului de tranziție si implementarea acestuia.

Cu privire la coordonarea tranzitiei elevilor cu nevoi speciale/dizabilitati, o propunerea in acest sens ar fi investirea Centrelor judetene de resurse si de asistenta educationala (CJRAE), respectiv Centrului Municipiului București de Resurse si Asistență Educaționala (CMBRAE) cu atribuții exprese in acest domeniu.

„La aceasta data situatia tinerilor cu dizabilitati absolventi, in special a celor cu autism si cu alte tulburari de dezvoltare, este dramatica. Dupa scoala, cu foarte putine exceptii, tinerii stau acasa, lipsiti de sprijin specializat, de servicii, primesc doar cateva prestatii sociale, insuficiente si pentru simpla supravietuire, se degradeaza fizic si psihic, la fel si parintii lor. Putini dintre acestia ajung sa frecventeze servicii sociale sau programe ale unor organizatii neguvernamentale, de multe ori sporadic, in functie de resursele fluctuante ale ong-ului. In zona rurala sau provincie situatia este si mai dramatica, acolo nu sunt organizatii ,de regula, nici servicii de zi sau de sprjin adaptate pentru anjagare in munca pe plan local, desi ar putea fi gasite solutii chiar in comunitatile locale mici. Important este sa existe o viziune si un cadrul coerent privind serviciile si sprijinul de care are nevoie un elev inca din ultimii ani de scoala si dupa scoala, pentru a fi pregatit pentru perioada de dupa scoala, viata din comunitate. Este nevoie de personal instruit, care are roluri si responsabilitati clare in procesul de tranzitie de la scoala la viata de adult, o gandire felxibila a tuturor actorilor. Statul trebuie sa creeze acest cadru. Altfel, drepturile acestor tineri la educatie adecvata, la munca, participare in comunitate, locuire, la viata decenta, vor continua sa nu fie respectate. Cred ca ne plangem prea repede ca nu avem resurse. Este adevarat ca nu sunt suficiente, dar mai cred ca resursele NU sunt folosite eficient tocmai din lipsa coordonarii lor eficiente, ceea ce este inadmisibil.” Liuba Iacoblev, presedinte AUTISM ROMANIA

Scopul principal al conferinței a fost de a lansa o dezbatere pe aceste 2 teme extrem de importante pentru persoanele cu autism, cu dizabilitati in general, si pentru familiile acestora si de a promova crearea unui cadrul legislativ care sa aduca coerenta si consistenta in tranzitia de la scoala la viata de adult a elevilor/ tinerilor cu nevoi speciale si dizabilitati, pentru ca sansele de reusita după scoala ale acestor tineri sa fie cat mai mari si in acord cu potentialul lor.

Pana al sfarsitul lunii aprilie AUTISM ROMANIA va depune la ministerele de resort propunerile si va continua demersurile de promovarea acestora la ministerele de resort, astfel incat in cat mai scurt timp posibil statul sa isi asume responsabilitatea unor schimbari in beneficiul real al tinerilor cu dizabilitati, pentru ca acestia sa aiba sanse reale de a se integra in societate si de a trai vieti valoroase, in mod demn in comunitate. Vom continua informarea si sensibilizarea actorilor -parinti, profesionisti, indeosebi a cadrelor didactice, a celor din servciile de asistenta sociala asupra importantei pregatirii tranzitiei de la scoala la viata de adult a elevilor cu dizabilitati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *