metalshow

Transporturile rutiere si aplicarea reglementarilor sociale:

Comisia a adresat avize motivate către 8 state membre

Comisia Europeană a decis astăzi să adreseze avize motivate – pasul final înaintea depunerii unei plângeri oficiale la Curtea de Justiţie – către Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Slovacia şi Regatul Unit, pentru nerespectarea obligaţiei de a comunica măsurile naţionale de transpunere a Directivei 2006/22/CE. Directiva în cauză prevede condiţii minimale pentru punerea în aplicare a noilor reglementări în sectorul transporturilor rutiere privind perioadele de conducere și de repaus, precum şi introducerea tahografului digital. Ca urmare a nerespectării obligaţiei de a pune în aplicare această directivă importantă, statele membre în cauză nu dispun de instrumentele legale necesare pentru promovarea concurenţei loiale la nivelul acestui sector şi pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere. „Transpunerea eficientă şi rapidă a acestui pachet de armonizare a normele privind perioadele de conducere şi de repaus pentru conducătorii auto este esenţială atât pentru buna funcţionare a pieţei interne, cât şi în ceea ce priveşte reglementările sociale şi siguranţa rutieră. Pe o piaţă competitivă, cum este cea a transporturilor rutiere, nu putem accepta diferenţe în ceea ce priveşte punerea în aplicare de către statele membre”, a afirmat Jacques Barrot, Vicepreşedintele Comisiei, responsabil pentru transporturi.

Directiva în cauză, care ar fi trebuit transpusă în legislaţia naţională până la 1 aprilie 2007, a fost adoptată de Consiliu şi de Parlamentul European, alături de noile reglementări sociale pentru şoferii profesionişti (referitoare la perioadele de conducere şi de repaus), în cadrul aşa-numitului ”pachet social pentru transporturile rutiere”. Scopul său este acela de a asigura o punere în aplicare corectă şi uniformă a reglementărilor sociale. Controlul adecvat al aplicării reglementărilor, considerat multă vreme drept un punct slab, este deosebit de important într-un sector caracterizat de marje de profit scăzute, concurenţă intensă şi presiuni comerciale puternice.

Directiva stabileşte norme clare pentru verificarea orelor lucrate de şoferii profesionişti (cu o triplare progresivă a controalelor, de la 1% din toate zilele lucrate, în prezent, la 3% în 2010 şi cu un minim de şase operaţiuni de control concertate organizate de statele membre). Directiva promovează mecanismele de cooperare între autorităţile din statele membre responsabile cu aplicarea reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere (numirea unui organism de legătură intercomunitară, programe comune de instruire, furnizarea de echipamente standard de control), impune statelor membre să creeze un sistem electronic pentru schimbul de informaţii şi introduce sisteme de ierarhizare a riscurilor.

Bucuresti, 18.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *