free download 78 travel guides written by experts

Transporturi: Comisia stabileste etapele urmatoare pentru a consolida drepturile pasagerilor aerieni

Vicepreşedintele Comisiei Europene Siim Kallas a anunţat astăzi o serie de măsuri vizând clarificarea şi consolidarea aplicării legislaţiei privind drepturile pasagerilor, astfel încât consumatorii să îşi poată exercita în mod mai eficace drepturile, iar sectorul industrial să beneficieze de o certitudine sporită şi de condiţii egale de concurenţă la nivelul întregii UE. De asemenea, domnul Kallas şi-a anunţat intenţia de a deschide un dialog cu părţile interesate în vederea revizuirii Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor aerieni, în 2012 urmând să fie prezentată o propunere în acest sens de către Comisie. Revizuirea urmăreşte să clarifice în special aspecte esenţiale precum limitele răspunderii în cazul unor circumstanţe extraordinare, pragurile de despăgubire, redirecţionarea cu eficacitate a pasagerilor, partajarea riscurilor între operatorii din cadrul lanţului ofertei, precum şi alte aspecte care prezintă puncte slabe, între care protecţia în cazul greşelilor de manipulare a bagajelor sau în cazul reprogramării zborurilor.

Vicepreşedintele Comisiei Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat că „În general, legislaţia UE privind drepturile pasagerilor a reprezentat un mare pas înainte, oferind o «plasă de protecţie» pasagerilor, reducând foarte mult incidenţa anumitor practici comerciale şi ridicând standardele în întreaga industrie de profil. În plus, în aceşti primi şase ani am dobândit foarte multă experienţă şi am identificat numeroase aspecte pe care le putem îmbunătăţi. Următorul mare pas va fi aplicarea mai strictă a reglementărilor – nu este suficient să avem drepturi consemnate pe hârtie, acestea trebuie aplicate în practică. Privind în perspectivă, există de asemenea aspecte care trebuie reexaminate şi, pentru aceasta, avem nevoie de o analiză detaliată şi de o revizuire a legislaţiei. În special, nu ne putem permite luxul de a ignora învăţămintele trase din experienţa traumatizantă prin care au trecut sectorul aerian şi pasagerii în contextul crizei provocate de norul de cenuşă şi al ninsorilor din 2010. Această activitate va începe acum, cu eficacitate, să completeze lacunele, să consolideze dispoziţiile acolo unde există probleme şi să clarifice pentru pasageri şi industrie aspectele în cazul cărora este evident, după 6 ani, că trebuie să aducem modificări şi îmbunătăţiri.”

Anunţurile de astăzi au fost făcute în contextul publicării de către Comisie a analizei sale referitoare la primii şase ani de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor aerieni, precum şi a Regulamentului UE privind pasagerii cu mobilitate redusă. Analiza este publicată în două comunicări referitoare la aplicarea reglementărilor privind drepturile pasagerilor, precum şi într-un document de lucru al serviciilor Comisiei cuprinzând date pentru perioada 2007-2009 cu privire la anumite tendinţe principale, inclusiv numărul zborurilor afectate de Regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni (0,5%), tipare de utilizare a sancţiunilor de către autorităţile din statele membre şi procentul zborurilor care ar putea fi afectate de întârzieri îndelungate.

Etapele următoare: Pe termen scurt, Comisia va lua o serie de măsuri vizând îmbunătăţirea aplicării pe plan paneuropean a drepturilor pasagerilor, între care: consolidarea mandatului reţelei organismelor naţionale de aplicare a legii (ONA) (de a adopta decizii cu privire la aspecte legate de aplicarea şi interpretarea comună a drepturilor pasagerilor, pe măsură ce acestea apar); publicarea unor orientări pentru ONA referitoare la interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 privind persoanele cu mobilitate redusă (2011); crearea unui nou forum pentru comunicarea bidirecţională cu grupurile de consumatori, cu ONG-urile şi cu industria de profil cu privire la toate aspectele legate de drepturile pasagerilor, inclusiv aplicarea legislaţiei în domeniu; precum şi intensificarea campaniilor de informare şi de conştientizare. A se vedea documentul MEMO ataşat pentru detalii referitoare la aceste măsuri.

În vederea revizuirii Regulamentului 261, Comisia va lansa în 2011 o evaluare a impactului şi o consultare publică cu privire la aspecte care ar putea fi incluse în viitoarea revizuire. Printre acestea se numără o serie de aspecte precum clarificări cu privire la răspunderea în cazul unor circumstanţe extraordinare, proporţionalitatea despăgubirilor şi eficacitatea redirecţionării, ca şi alte aspecte precum drepturile în cazul pierderii bagajelor şi al reprogramării zborurilor, unde sunt necesare eforturi suplimentare.

În paralel, pentru a consolida şi a asigura coerenţa aplicării drepturilor pasagerilor la nivelul tuturor modurilor de transport, Comisia va adopta, chiar în cursul acestui an, o comunicare clarificând conceptele cheie astfel încât acestea să se aplice în acelaşi fel în cazul tuturor modurilor de transport – feroviar, aerian, maritim şi cu autobuzul, de exemplu redirecţionarea pasagerilor către alt mod de transport.

Pagini Utile

* Pagina de internet cu privire la drepturile pasagerilor în Uniunea Europeană

//ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/index.html

Bucuresti, 12.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *