free download 78 travel guides written by experts

Transporturi 2050: Un plan ambitios al Comisiei pentru cresterea mobilitatii si reducerea emisiilor

Comisia Europeană a adoptat astăzi o amplă strategie denumită „Transporturi 2050” orientată către realizarea unui sistem competitiv de transporturi care să crească nivelul de mobilitate, să elimine obstacolele majore din mai multe domenii-cheie și să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În același timp, propunerile vor reduce dramatic dependența Europei de petrolul din import și vor permite scăderea emisiilor de carbon generate de sectorul transporturilor cu 60% până în 2050.

Realizarea acestor obiective necesită însă o transformare a actualului sistem de transport european. Până în 2050, printre obiectivele cheie se numără:
* Eliminarea din circulația urbană a automobilelor alimentate cu combustibili convenționali;
* Utilizarea unei cote de 40% carburanți durabili cu emisii scăzute de carbon în sectorul aviației și reducerea cu minimum 40% a emisiilor din sectorul transporturilor maritime;
* Transferul a 50% din transportul interurban de persoane și mărfuri pe distanță medie dinspre transportul rutier către transportul feroviar și maritim/fluvial;
* Toate măsurile vor contribui la o reducere totală cu 60% a emisiilor din sectorul transporturilor până la jumătatea secolului.

Vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu domeniul transporturilor, a afirmat în legătură cu acest subiect: „Transporturi 2050 este o foaie de parcurs pentru un sector competitiv al transporturilor, care va genera atât un nivel mai mare al mobilității, cât și o reducere a emisiilor. Avem capacitatea și în același timp datoria de a realiza ambele deziderate. Aserțiunea larg vehiculată conform căreia combaterea schimbărilor climatice necesită reducerea mobilității este una falsă. Pentru ca Europa să își creeze o bună poziție concurențială în lume, să asigure creșterea economică, crearea de locuri de muncă și calitatea vieții de zi cu zi a cetățenilor săi, are nevoie imperioasă de sisteme de transport performante. Restricționarea mobilității și menținerea stării de fapt nu pot fi luate în calcul. Avem capacitatea de a elimina dependența de petrol a sistemului nostru de transporturi fără a-i sacrifica eficiența și fără a-i compromite mobilitatea. Putem propune soluții din care toată lumea are de câștigat.”

Transporturi 2050 – foaia de parcurs către un Spațiu Unic European în domeniul transporturilor își propune să îndepărteze barierele și blocajele majore din multe zone-cheie ale unor domenii precum infrastructura și investițiile în transporturi, inovarea și piața internă. Se are în vedere crearea unui Spațiu Unic European în domeniul transporturilor mai competitiv și a unei rețele de transport complet integrate, care să pună în legătură diferitele moduri de transport și să permită o transformare profundă a tiparelor caracteristice transportului de persoane și mărfuri. În acest scop, foaia de parcurs expune 40 de inițiative concrete pentru deceniul următor.

Foaia de parcurs "Transporturi 2050" stabilește diverse obiective pentru diverse tipuri de deplasări: intraurbane, interurbane și pe distanțe lungi.

1. Deplasările interurbane: 50% din transportul de persoane și de marfă pe distanțe medii ar urma să fie transferat dinspre calea rutieră înspre calea feroviară și cea maritimă/fluvială.

– Până în 2050, majoritatea operațiunilor de transport de călători pe distanțe medii (începând cu 300 km) ar urma să se efectueze pe calea ferată;

– Până în 2030, 30% din transportul rutier de marfă pe distanțe mai mari de 300 km ar urma să se facă pe calea ferată sau pe cea maritimă/fluvială, iar în 2050 acest procent ar urma să depășească 50%;

– Până în 2030 ar urma să se realizeze o rețea primară de coridoare de transport la nivelul UE, care să pună baza unui transfer eficient între modurile de transport (rețeaua primară TEN-T), iar până în 2050 se are în vedere constituirea unei rețele performante calitativ și cantitativ și asigurarea unor servicii de informare corespunzătoare;

– Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor primare la rețeaua feroviară, de preferință de mare viteză; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate corespunzător la sistemul feroviar de transport de marfă și, acolo unde este posibil, la sistemul de căi navigabile interioare;

– Instituirea, până în 2020, a unui cadru pentru un sistem european de informare, gestionare și plată pentru transportul multimodal, aplicabil atât transportului de persoane, cât și transportului de marfă;

– Tranziţia către aplicarea integrală a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” și angajamentul sectorului privat în ce privește eliminarea distorsiunilor, generarea de venituri și asigurarea finanțării pentru investițiile viitoare în transporturi.

2. Deplasările pe distanțe mari și transportul intercontinental de marfă: vor predomina în continuare calea aeriană și cea maritimă. Noi tipuri de motoare, combustibili și sisteme de gestiune a traficului vor crește eficiența și vor reduce emisiile.

– Până în 2050, atingerea unui nivel de 40 % în utilizarea în aviație a combustibililor care generează emisii de carbon reduse; tot până în 2050, reducerea cu 40% a emisiilor de CO2 ale UE generate de combustibilii din transportul maritim;

– Până în 2020, modernizarea completă a sistemului de control al traficului aerian pentru realizarea obiectivelor Cerului Unic European: scurtarea duratei călătoriilor cu avionul, creșterea nivelului de siguranță și a capacității acestora. Până în 2020, finalizarea Spațiului Aerian European Comun, acoperind 58 de țări și un miliard de locuitori;

– Implantarea unor sisteme inteligente de gestiune a transportului rutier și fluvial/maritim (precum ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet și LRIT[1]);

– Colaborarea cu parteneri internaționali și în cadrul organizațiilor internaționale precum OACI și OMI în scopul promovării competitivității europene și a obiectivelor în domeniul climei la nivel global.

[1] European Rail Traffic Management System (Sistemul European de Gestiune a Traficului Feroviar), Intelligent Transport Systems (Sisteme Inteligente de Transport – în transportul rutier), River Information Services (Servicii de Informații Fluviale) și sistemele de informare maritimă ale UE: SafeSeaNet și Long Range Identification and Tracking of Ships (Identificarea și Urmărirea de la Mare Distanță a Navelor).

3. În transportul urban, o trecere decisivă la automobile și combustibili mai puțin poluante. Până în 2030, reducerea cu 50% a automobilelor cu combustibili convenționali și eliminarea lor treptată în orașe până în 2050.

– Înjumătățirea utilizării autovehiculelor alimentate în mod convențional în transportul urban până în 2030 și dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; până în 2030, realizarea unui transport de marfă fără emisii de CO2 în centrele urbane importante;

– Apropierea de obiectivul „zero decese” în transportul rutier până în 2050. În această perspectivă, obiectivul UE este acela de a reduce la jumătate numărul deceselor în trafic până în 2020. De asemenea, garantarea poziției de lider mondial a UE în materie de siguranță și securitate în transportul aerian, feroviar și maritim.

Pagini Utile

* Transporturi 2050: provocări majore şi măsuri fundamentale

MEMO/11/197

Bucuresti, 28.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *