free download 78 travel guides written by experts

Transport maritim: un prim pas in vederea reducerii emisiilor

Comisia Europeană a făcut primul pas în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul transporturilor maritime, propunând o legislație care va obliga proprietarii de nave de mari dimensiuni ce folosesc porturile UE să monitorizeze și să raporteze emisiile anuale de dioxid de carbon (CO2) ale navelor. De asemenea, Comisia a publicat o comunicare care stabilește strategia sa pentru abordarea și reducerea acestor emisii, de preferință prin intermediul unor măsuri la nivel mondial.

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Astăzi stabilim un curs clar în direcția reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul maritim. Sistemul de monitorizare al UE va conduce la beneficii economice și de mediu pentru sectorul transportului maritim, prin creșterea gradului de transparență privind emisiile și prin crearea unui stimulent pentru reducerea emisiilor de către armatori. Această inițiativă este în deplină concordanță cu cele mai recente propuneri la nivel mondial privind standarde de eficiență a combustibililor și măsuri de piață, aflate în discuție în cadrul Organizației Maritime Internaționale. Monitorizarea, raportarea și verificarea fiabilă a emisiilor reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru ca discuțiile la nivel european și mondial privind obiectivele de reducere pentru acest sector să se poarte în cunoștință de cauză.”

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și responsabil cu mobilitatea și transporturile, a declarat: „Suntem conștienți că transportul maritim trebuie să contribuie la eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de preferință prin măsuri la nivel mondial, care sunt cele mai eficace din punct de vedere al mediului și viabile din punct de vedere economic. Pentru un sector de nivel mondial, cum este transportul maritim, acest lucru se poate realiza cel mai bine prin intermediul Organizației Maritime Internaționale. Pe baza politicii schițate astăzi, UE își va continua eforturile, împreună cu partenerii săi internaționali, pentru a găsi o soluție cuprinzătoare la nivel internațional. Propunerea de astăzi constituie o contribuție semnificativă la eforturile OMI de reducere a consumului de combustibili și de sporire a eficienței consumului de combustibili al navelor printr-o serie de instrumente, incluzând măsuri tehnice și măsuri de piață.”

Focalizare asupra emisiilor generate de navele de mari dimensiuni

Propunerea1 va crea un cadru juridic la nivelul UE pentru colectarea și publicarea de date anuale verificate privind emisiile de CO2 generate de toate navele de mari dimensiuni (peste 5.000 tone brute) care utilizează porturile UE, indiferent de țara în care sunt înmatriculate navele.

Armatorii vor trebui să monitorizeze și să raporteze volumul verificat de CO2 emis de navele lor de mari dimensiuni pe rute către, dinspre și între porturi ale UE. De asemenea, armatorii vor trebui să furnizeze și alte informații, cum ar fi date pentru determinarea eficienței energetice a navelor.

La bordul navelor va trebui păstrat un document de conformitate eliberat de un verificator independent, care va face obiectul unei inspecții de către autoritățile statelor membre.

Se propune ca normele să se aplice de la 1 ianuarie 2018.

1 Propunere de regulament privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de CO2 generate de activitățile de transport maritim.

Către un sistem mondial

Sistemul european este conceput să constituie o bază pentru elaborarea unui sistem mondial. Normele propuse sunt concepute pentru a sprijini stabilirea în etape a unor standarde de eficiență energetică la nivel mondial pentru navele existente, propuse de Statele Unite ale Americii și susținute de alți membri ai Organizației Maritime Internaționale. Normele UE ar urma să fie adaptate la standardele mondiale dacă și atunci când va fi instituit un sistem mondial.

Reducerea la minimum a sarcinii administrative

Propunerea Comisiei are ca scop reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru societăți, dat fiind că normele se bazează pe documentele și echipamentele existente la bordul navelor. Societățile vor avea posibilitatea de a-și selecta metodologia de monitorizare preferată.

Emisii și costuri reduse

Potrivit evaluării impactului realizate de Comisie, se preconizează că sistemul propus de monitorizare, raportare și verificare (MRV) la nivelul UE va permite reducerea emisiilor de CO2 generate de deplasările vizate cu până la 2 % față de o situație de statu-quo. De asemenea, sistemul ar reduce costurile nete pentru armatori cu până la 1,2 miliarde EUR pe an în 2030.

În plus, va oferi informații utile cu privire la performanța fiecărei nave, costurile de exploatare aferente și potențiala valoare de revânzare. Acest lucru va fi în avantajul armatorilor, care vor fi mai bine pregătiți să ia decizii cu privire la investiții majore și să obțină fondurile aferente.

Etapele următoare

Propunerea urmează să fie examinată de Parlamentul European și de Consiliu, de care trebuie aprobată pentru a intra în vigoare ca act legislativ.

Context

Emisiile generate de sectorul transportului maritim internațional în prezent reprezintă 3 % din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră (GES) și 4 % din emisiile de GES din UE. Dacă nu se iau măsuri, se preconizează că acestea vor crește în mod semnificativ în viitor, în concordanță cu creșterea prognozată a volumului de schimburi comerciale între toate continentele. O asemenea creștere ar submina eforturile realizate în alte sectoare de a reduce emisiile totale de gaze cu efect de seră ale UE.

Pagini Utile

Memo/13/626


Bucuresti, 28.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *