free download 78 travel guides written by experts

Transparenta preturilor si un nivel mai ridicat de siguranta:

creşterea competitivităţii şi a a calităţii serviciilor oferite în cadrul sectorului transportului aerian

Un nivel mai ridicat de siguranţă şi transparenţa preţurilor: acestea sunt elementele de bază ale noului Regulament privind piaţa unică a transportului aerian care va intra în vigoare la 1 Noiembrie 2008. Noul act normativ stabileşte reguli aplicabile procedurilor de acordare a licenţelor, asigurând astfel o creştere a competitivităţii şi a calităţii serviciilor de transport aerian. Regulamentul impune operatorilor aerieni să includă toate taxele în preţul biletelor acolo unde este afişat. Acest lucru va duce la o mai bună infomare a pasagerilor de pe tot teritoriul Uniunii Europene şi va da posibilitatea unei comparări eficiente a ofertelor. Discriminarea tarifară bazată pe locul de rezidenţă este interzisă.

“Este vital ca toţi actorii de pe piaţă să respecte aceleaşi reguli. Acest lucru reprezintă o condiţie a liberalizării în cadrul Europei care s-a relevat o veritabilă poveste de succes, determinând creşterea posibilităţilor de călătorie şi scăderea preţurilor” a declarat domnul Antonio Tajani, Vicepreşedinte al Comisiei Europene, cu responsabilităţi în domeniul transporturilor. “Concurenţa loială reprezintă cheia succesului: graţie transparenţei preţurilor, pasagerii vor şti dinainte cât trebuie să plătească şi vor avea posibilitatea de a face alegeri în deplină cunoştinţă de cauză.”

După liberalizarea transporturilor aeriene în Uniunea Europeană (1997), sectorul a cunoscut o dezvoltare fără precedent, contribuind la creşterea economică şi la crearea de noi locuri de muncă:

–        numărul companiilor a crescut şi a determinat o creştere generală a traficului şi o îmbunătăţire a concurenţei pe rutele aeriene;

–        numărul rutelor a crescut cu mai mult de 60% şi, în acest moment, sunt deservite mai multe oraşe, în special în zonele izolate;

–        apariţia unor noi competitori a adus o scădere a preţurilor pe numeroase rute, permiţând unui număr mai mare de europeni să utilizeze transportul aerian.

Această reuşită trebuia să fie consolidată: noul Regulament, adoptat prin procedura codeciziei, stabileşte reguli comune pentru exploatarea serviciilor de transport aerian în cadrul Comunităţii (Regulamentul Parlamentului european şi al Consiliului nr. 1008/08 din 24 septembrie 2008, JO L239 din 31 octombrie 2008) şi îmbunătăţeşte în mod substanţial legislaţia existentă (“al treilea pachet aerian”[1]).

Călătorii vor fi mai bine informaţi şi vor avea posibilitatea să compare preţurile:

–       De acum înainte preţurile biletelor vor trebui să fie indicate cu toate taxele incluse. Mai mult, pasagerii vor putea să vadă diferitele elemente de cost care compun preţul final: tarif, taxe, taxe de aeroport şi alte costuri. Astfel, călătorii vor dispune de informaţii exacte asupra preţurilor reale, ceea ce va permite evitarea publicităţii înşelătoare şi va facilita compararea preţurilor.

–       În plus, nu va mai fi posibilă impunerea unor costuri suplimentare opţionale fără consimţământul expres al pasagerilor (opt-in).

–       În sfârşit, orice discriminare tarifară între călători bazată pe locul lor de rezidenţă în cadrul Uniunii Europene sau pe naţionalitatea lor va fi interzisă.

Autorităţile naţionale vor avea un control mai mare asupra companiilor pentru a garanta calitatea, pentru a se asigura siguranţa şi a preveni falimentele. Regulamentul permite aplicarea mai strictă şi uniformă a regulilor în toată Uniunea Europeană:

–       Licenţele de operare ale companiilor aeriene vor fi monitorizate cu aceeaşi stricteţe în toate Statele membre;

–       Criteriile de acordare şi de validitate a licenţelor de operare în Uniunea Europeană sunt clarificate;

–       Închirierea aeronavelor înregistrate în cadrul Uniunii a fost facilitată, dar au fost introduse reguli mai stricte pentru închirierea aeronavelor provenind din terţe state, pentru a se asigura respectarea standardelor de securitate.

Regulile aplicabile obligaţiilor de serviciu public au fost revizuite pentru a reduce cerinţele administrative şi pentru a simplifica punerea în aplicare a noilor reguli, împiedicând abuzurile. Comisia poate solicita prezentarea unui raport economic care să explice contextul obligaţiilor de serviciu public şi să analizeze gradul de adecvare. Nevoile regiunilor izolate sunt luate în calcul prin permiterea, dacă este cazul, unei concesiuni exclusive pentru o perioadă de 5 ani.

Măsuri mai eficiente au fost adoptate pentru cooperarea dintre aeroporturi care deservesc acelaşi oraş sau regiune urbană.  Sub controlul Comisiei, eventualele distribuiri de trafic vor trebui să fie nediscriminatorii. Aeroporturile vor trebui să dispună de infrastructuri de transport eficient, în beneficiul pasagerilor.

Au fost eliminate ultimele restricţii rămase în acordurile bilaterale aeriene între Statele membre în ceea ce priveşte serviciile intracomunitare şi împărţirea codurilor.

Centrului European al Consumatorilor Romania – ECC Romania isi desfăşoară activitatea in Bd. Nicolae Bălcescu nr 32-34, et 4, cu sprijinul Comisiei Europene şi a Guvernului României, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, suportul logistic fiind asigurat de către Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din Romania.

Bucuresti, 03.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *