metalshow

Transparenta: lista tuturor beneficiarilor de ajutoare pentru agricultori

va fi publicată până în aprilie 2009

Lista detaliată a tuturor beneficiarilor plăţilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală în Uniunea Europeană va fi publicată conform noilor norme adoptate astăzi de Comisia Europeană. Până la 30 Aprilie 2009, numele complet al fiecărui beneficiar, precum şi localitatea de care aparţine acesta sau, dacă este cazul, codul poştal, vor fi publicate într-o manieră clară, armonizată pe site-urile naţionale. Acestea vor include un instrument de căutare care va permite publicului să vadă ce sume a primit fiecare persoană sau societate. Sumele vor fi defalcate în plăţi directe către agricultori şi alte măsuri de sprijin. Pentru politica de dezvoltare rurală, cofinanţată de UE şi de guvernele naţionale, informaţiile se vor referi atât la fondurile UE, cât şi la cele naţionale. Aceste informaţii vor fi disponibile până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru exerciţiul financiar precedent şi trebuie să rămână pe site timp de doi ani de la data publicării iniţiale. În plus, Comisia Europeană va administra propriul site, care va include legături (links) cu fiecare site naţional.

„Este vorba despre banii contribuabililor, deci este foarte important ca oamenii să ştie cum se cheltuiesc”, a afirmat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală. „Transparenţa trebuie, la rândul său, să îmbunătăţească administrarea acestor fonduri, prin sporirea controlului public asupra modalităţii de cheltuire a banilor. Numai în acest mod putem garanta o dezbatere informată despre viitorul politicii agricole comune. Acest nivel de transparenţă este ceea ce şi noi şi Parlamentul European ne-am străduit să obţinem şi suntem mulţumiţi că am căzut de acord asupra modului de funcţionare a sistemului.”

Noul Regulament financiar, adoptat în 2006, stabileşte principiul conform căruia statele membre trebuie să asigure publicarea unei liste cu toţi beneficiarii tuturor formelor de finanţare din fondurile UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală pentru fiecare exerciţiu financiar. Regulamentul Comisiei, adoptat astăzi şi susţinut  de statele membre, stabileşte În detaliu modul în care se va face această publicare, după ce Consiliul şi-a dat acordul în privinţa elementelor principale în noiembrie anul trecut.

Regulamentul prevede ca fiecare stat membru să îşi publice informaţiile pe un site care să permită publicului să caute beneficiarii după nume, localitate, sumele primite (şi moneda în care sunt exprimate), sau pe baza unei combinaţii a acestor trei criterii şi să extragă informaţiile sub forma unui singur set de date. Regulamentul cere statelor membre să informeze beneficiarii asupra faptului că datele personale vor fi făcute publice precum şi asupra drepturilor prevăzute de normele UE referitoare la protecţia datelor, garantând astfel faptul că sistemul respectă cerinţele privind protecţia datelor.

Aceste informaţii vor fi disponibile de la data de 30 aprilie a anului următor celui în care au fost făcute plăţile şi rămân pe site timp de doi ani de la data publicării iniţiale. Publicarea informaţiilor despre fondurile de dezvoltare rurală va începe puţin mai devreme decât publicarea informaţiilor despre plăţile directe pentru agricultori. Pentru toate fondurile de dezvoltare rurală cheltuite între 1 ianuarie şi 15 octombrie 2007, informaţiile vor fi publicate până la data de 30 septembrie 2008.

Date fiind diferitele structuri organizaţionale de pe teritoriul UE, statele membre vor decide cine va fi responsabil de crearea şi administrarea site-urilor naţionale. Acestea pot, de asemenea, să decidă publicarea unor informaţii mai detaliate, dacă doresc. Comisia va administra  propriul site, care va oferi legături către site-urile naţionale. 

O serie de state membre publică deja lista beneficiarilor fondurilor UE pentru agricultură. Comisia pune deja la dispoziţia publicului un link către aceste site-uri naţionale.

//ec.europa.eu/agriculture/funding/index_ro.htm

Decizia adoptată astăzi reprezintă cea mai recentă etapă a iniţiativei pe termen lung lansată de Comisie pentru promovarea transparenţei, o idee care urmăreşte sporirea deschiderii şi accesibilităţii instituţiilor UE, informarea publicului referitor la utilizarea bugetului UE şi o mai mare responsabilizare a instituţiilor faţă de public.

Bucuresti, 19.03.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *