free download 78 travel guides written by experts

Texte inedite ale lui Ioan Petru Culianu la Editura Polirom

„Cu o singură excepţie – «Realitatea vrăjitoriei» – […] materialele publicate acum se află la prima lor tipărire într-un volum. Cu aceeaşi excepţie, textele nu au mai apărut în ţară.”notează Tereza Culianu-Petrescu, îngrijitoarea ediţiei.

Volumul Studii româneşti II. Soarele şi Luna. Otrăvurile admiraţiei a apărut  în colecţia „Biblioteca Ioan Petru Culianu”.

Traducerile aparţin Mariei-Magdalena Anghelescu, Corinei Popescu şi lui Dan Petrescu.

Ioan Petru Culianu a fost intens preocupat de problemele mitologiei româneşti, pe care o vedea, după cum îi spunea într-un interviu lui Andrei Oişteanu, în 1984, în forma „unui puzzle cu piese disparate”. „Cred că este posibil şi foarte necesar”, afirma Culianu, „să facem cît mai multe reconstituiri în domeniul mitologiei româneşti. Să ne mişcăm pe acest teren”. Textele dintr-o primă secţiune a acestor Studii româneşti II sînt consacrate tocmai unor astfel de – prudente – reconstituiri : „Soarele şi Luna”, în două versiuni, una din 1970-1971, cealaltă din 1980-1981; „Un mit dualist în folclorul românesc” ; „Interferenţe între iconografie şi folclor în România” ; „Comentarii la balada Meşterului Manole” (pagini inedite de primă tinereţe, tributare desigur analizelor lui Mircea Eliade, des citate).

Din cuprins: Soarele şi Luna • Un mit dualist în folclorul românesc • Interferenţe între iconografie şi folclor în România •  Comentarii la balada Meşterului Manole • Cîteva consideraţii pe marginea operei lui Horia Stamatu • Mircea Eliade şi Nae Ionescu • Mircea Eliade din 1937 pînă în 1945 • Mircea Eliade şi idealul omului universal • Mircea Eliade în căutarea Graalului • Secretul lui Mircea Eliade • Doi poeţi români: Dan Laurenţiu şi Mihai Ursachi • Mircea Ciobanu şi principele acestei lumi . „Scepticul de serviciu al unei lumi pe sfîrşite” • Otrăvurile admiraţiei . Urmuz, precursor al lui însuşi? • Constantin Noica  

Ioan Petru Culianu (1950-1991) a fost profesor de istoria religiilor la University of Chicago. La Polirom au apărut: Arta fugii (2002), Călătorii în lumea de dincolo (2002), Gnozele dualiste ale Occidentului (2002), Pergamentul diafan • Ultimele povestiri (2002), Jocurile minţii. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie (2002), Eros şi magie în Renaştere. 1484 (2003), Ioan Petru Culianu. Omul şi opera (volum coordonat de Sorin Antohi, 2003), Iocari serio. Ştiinţa şi arta în gîndirea Renaşterii (2003), Cult, magie, erezii (2003), Hesperus (2004), Experienţe ale extazului (2004), Dialoguri întrerupte. corespondenţă Mircea Eliade – Ioan Petru Culianu (2004), Mircea Eliade (2004), Jocul de smarald (2005), Păcatul împotriva spiritului. Scrieri politice (ediţia a II-a, 2005), Religie şi putere (ediţia a II-a, in colaborare, 2005), Arborele Gnozei (ediţia a II-a, 2005), Psihanodia (ediţia a II-a, 2006), Gnosticism şi gîndire modernă: Hans Jonas (2006), Studii româneşti I. Fantasmele nihilismului • Secretul doctorului Eliade (2006) şi Dictionar al religiilor (impreuna cu Mircea Eliade, 2007).

Bucuresti, 24.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *