free download 78 travel guides written by experts

Telecomunicatii: Procedura privind încalcarea dreptului comunitar initiata impotriva Letoniei

in legatura cu independenta autoritatii de reglementare intra in etapa a doua

Comisia Europeană a transmis Letoniei un aviz motivat, care reprezintă etapa a doua a unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar (infringement), pentru nerespectarea normelor UE care garantează  independenţa autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor. Comisia doreşte să se asigure că Letonia respectă principiul separării dintre funcţia de reglementare şi proprietate în sectorul telecomunicaţiilor. Preocupările Comisiei nu au fost abordate de către autorităţile letone în răspunsul la scrisoarea de somare din septembrie anul trecut ( IP/08/1343), motiv pentru care Comisia a lansat acum etapa a doua a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar.

„Asigurarea că departamentele guvernamentale care au sarcini de reglementare nu sunt implicate în acelaşi timp în deţinerea şi controlul companiilor de telecomunicaţii de stat reprezintă unul din principiile care garantează independenţa şi imparţialitatea autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor", a declarat comisarul european responsabil pentru telecomunicaţii, Viviane Reding. „Acest principiu trebuie respectat în toate cazurile în care ministerele îndeplinesc sarcini de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor. Fac apel, aşadar, la autorităţilor letone să se asigure că această cerinţă juridică a UE se aplică Ministerului Transporturilor leton.”

Ministerul Transporturilor leton pregăteşte Hotărâri de Guvern (Cabinetul miniştrilor) privind alocarea frecvenţelor radio şi gestionarea planului naţional de numerotare, care, conform normelor UE în domeniul telecomunicaţiilor, reprezintă funcţii de reglementare. În acelaşi timp, Ministerul Transporturilor este instituţia de stat desemnată să exercite activităţi legate de proprietate şi control privind doi furnizori de servicii şi reţele de comunicaţii deţinuţi în întregime de stat – „Agenţia de stat pentru reţele de informaţii (VITA)” şi „Centrul de stat leton pentru radio şi televiziune (LVRTV)”. Normele UE privind telecomunicaţiile solicită statelor membre care păstrează proprietatea sau controlul asupra companiilor care furnizează reţele şi/sau servicii de telecomunicaţii să asigure separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare de activităţile legate de proprietate sau control. Curtea de Justiţie a declarat, în hotărârea sa din 6 martie 2008 pronunţată în Cauza C-82/07, că, în cazul în care funcţiile de reglementare sunt îndeplinite, chiar parţial, de către ministere, statele membre trebuie să se asigure că aceste autorităţi nu sunt nici direct, nici indirect implicate în activităţi legate de proprietatea sau controlul asupra companiilor.

Context

Această procedură privind încălcarea dreptului comunitar se înscrie în cadrul eforturilor depuse în prezent de către Comisie pentru a asigura independenţa autorităţilor naţionale de reglementare. Comisia a lansat mai multe proceduri legate de independenţa autorităţilor naţionale de reglementare în telecomunicaţii, iar procedurile împotriva a patru state membre (Letonia, Lituania, Polonia, România ) sunt în prezent în desfăşurare.

Pagini Utile

· Prezentare detaliată a procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar în domeniul telecomunicaţiilor
//ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Bucuresti, 14.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *