free download 78 travel guides written by experts

Telecomunicatii: consultare privind viitorul serviciu universal in era digitala

Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare publică în vederea identificării celei mai bune abordări pentru a asigura disponibilitatea serviciilor de telecomunicaţii de bază pentru toţi cetăţenii UE.Normele actuale ale UE privind obligaţiile de serviciu universal în sectorul telecomunicaţiilor datează din 2002 şi garantează accesul cetăţenilor europeni la reţelele de telefonie publică şi la servicii precum accesul de bază la internet.Prin consultarea lansată astăzi se doreşte a se afla dacă aceste norme şi definiţii privind serviciul universal trebuie actualizate pentru era digitală şi, mai ales, dacă ar trebui extinse pentru a cuprinde accesul de bandă largă.Reacţiile consumatorilor, ale părţilor interesate din industrie şi ale experţilor în domeniul politicilor vor ajuta Comisia să decidă dacă trebuie să prezinte noi propuneri legislative privind obligaţiile de serviciu universal în sectorul telecomunicaţiilor până la sfârşitul anului 2010.Consultarea se va desfăşura până la data de 7 mai 2010.

Comisarul pentru Agenda Digitală, Neelie Kroes, a declarat: „Această consultare ne va ajuta să verificăm dacă trebuie să actualizăm normele astfel încât să asigurăm accesul tuturor cetăţenilor UE la servicii de comunicaţii esenţiale, inclusiv la internetul de mare viteză.Deoarece pieţele şi tehnologia evoluează rapid, trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este exclus din societatea digitală.”

Comisia analizează dacă este necesară actualizarea normelor elaborate acum 10 ani, care garantează persoanelor cu venituri reduse sau persoanelor care trăiesc în zonele rurale şi în cele îndepărtate accesul la telefonie şi internet la preţuri accesibile. Normele actuale garantează că cetăţenii UE se pot conecta la reţeaua publică şi pot utiliza serviciile de telefonie publică pentru a telefona, a trimite faxuri sau a accesa internetul.De asemenea, normele actuale asigură disponibilitatea serviciilor de informaţii telefonice şi a listelor abonaţilor telefonici, a telefoanelor publice cu plată şi a ajutorului special pentru persoanele cu handicap.

Comisia doreşte să afle opinii cu privire la următoarele domenii cheie:

– Conceptul de bază al serviciului universal:Actualul concept de serviciu universal a fost creat pentru serviciile de telecomunicaţii tradiţionale, prin voce, dar mai este valabilă această abordare în mediul digital dinamic de astăzi?Ce politici ar trebui să avem pentru a ne asigura că cetăţenii din zonele îndepărtate şi rurale sau cei cu venituri scăzute pot accesa şi utiliza serviciile de telecomunicaţii de bază?

– Banda largă:O amplă acoperire a serviciilor de bandă largă este crucială pentru a stimula creşterea şi locurile de muncă în Europa.Dar 23% dintre persoanele care trăiesc în zone rurale nu au acces la reţele fixe de bandă largă.Principiile serviciului universal ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivului UE „bandă largă pentru toţi” sau concurenţa pe piaţa deschisă a telecomunicaţiilor sau alte opţiuni politice ar fi mai eficace?

– Flexibilitatea naţională şi o abordare coordonată la nivelul UE:Stadiul de dezvoltare a pieţelor de telecomunicaţii, disponibilitatea benzii largi, adoptarea de către consumatori şi reacţiile guvernelor faţă de aşa-zisa „diviziune digitală” (adică discrepanţa dintre categoriile de populaţie care au şi cele care nu au acces la internet şi la alte tehnologii digitale) pot varia considerabil de la o ţară la alta.Care este echilibrul corect între reacţia coordonată la nivelul UE şi nevoia de flexibilitate naţională?

– Finanţarea:Cum ar trebui finanţat serviciul universal în viitor?Ar trebui să existe o contribuţie financiară din partea sectorului telecomunicaţiilor pentru a se asigura acoperirea universală a serviciilor de bandă largă sau ar trebui să intervină bugetul public, deoarece beneficiile sunt resimţite şi de alte sectoare economice şi de societate în ansamblul ei?

De asemenea, Comisia va organiza la 30 martie 2010 la Bruxelles un atelier public, în aşa fel încât să poată avea loc un schimb de opinii între consumatori, părţile interesate din industrie, experţii în domeniul politicilor şi alte părţi interesate.Consultarea se încheie la 7 mai 2010, iar Comisia va prezenta, printr-o comunicare, un raport privind rezultatele şi, dacă este necesar, până la sfârşitul anului 2010 vor fi prezentate propuneri legislative.

Context

Liberalizarea sectorului telecomunicaţiilor la sfârşitul anilor 1990 a fost însoţită de norme privind serviciul universal, care aveau rolul unei plase de siguranţă pentru cazul în care doar piaţa singură nu furniza servicii de bază.Obiectivul era acela de a preveni excluziunea socială prin garantarea accesului cetăţenilor cu venituri reduse sau al celor din zonele rurale şi din cele îndepărtate la serviciile de telecomunicaţii de bază şi esenţiale la preţuri accesibile.

Actualele norme UE (în temeiul directivei privind serviciul universal din 2002 a UE), impun statelor membre să se asigure că cetăţenii se pot conecta la un post fix din reţeaua publică de telefonie şi că pot accesa servicii publice de telefonie pentru comunicaţii de voce şi de date, cu acces funcţional la internet.De asemenea, directiva impune statelor membre să se asigure că consumatorii au acces la servicii de informaţii telefonice, la liste ale abonaţilor telefonici şi la posturi telefonice publice cu plată şi să aplice măsuri speciale pentru cazul persoanelor cu handicap.La fiecare trei ani, Comisia revizuieşte sfera de aplicare a directivei privind serviciul universal (a se vedea IP/08/1397, IP/05/594, IP/06/488).

Consultarea urmează declaraţiei Comisiei Europene privind serviciul universal adresată Parlamentului European în timpul negocierii „pachetului privind telecomunicaţiile” din 2009 ( MEMO/09/513) şi celei de-a doua revizuiri a sferei de aplicare a serviciului universal din 2008 ( IP/08/1397, MEMO/08/583).

Pagini Utile

Informatii suplimentare

Documentul Comisiei privind consultarea publică şi informaţiile referitoare la audierea publică se află la adresa:

//ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Bucuresti, 03.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *