free download 78 travel guides written by experts

Telecomunicatii: – Comisia isi exprima ingrijorarea fata de autoritatea de reglementare din Germania

care nu a notificat tarifele de terminare a apelurilor in retelele mobile

Într-o scrisoare publicată astăzi, Comisia Europeană a cerut autorităţii germane de reglementare, Bundesnetzagentur ("BNetzA"), să-i notifice toate tarifele de terminare a apelurilor în reţele mobile practicate de operatorii germani, tarifele de gros pe care operatorul unui client care primeşte un apel le percepe de la operatorul reţelei apelantului. În comparaţie cu alte state membre, tarifele de terminare a apelurilor în reţele mobile din Germania sunt relativ ridicate.Comisia subliniază faptul că aceste tarife trebuie să-i fie comunicate, potrivit normelor europene din domeniul telecomunicaţiilor („procedura prevăzută la articolul 7”). Această procedură, introdusă de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri al UE încă din 2002, are obiectivul de a asigura tarife de terminare a apelurilor mai coerente şi mai transparente pe teritoriul Europei, pentru a se evita denaturarea concurenţei între operatorii din diferite state membre. BNetzA a omis includerea acestor tarife atât în analiza pieţei serviciilor de gros de terminare a apelurilor în reţelele mobile din 2006, cât şi în analiza recentă. Comisia avertizează aşadar BNetzA în scrisoarea sa că, în cazul în care continuă să încalce această obligaţie, va lua în considerare, în calitate de gardian al tratatelor, posibilitatea de a iniţia procedura în caz de încălcare a dreptului comunitar (infringement) pentru nerespectarea legislaţiei UE.

„Recomand Bundesnetzagentur să notifice Comisiei tarifele de terminare a apelurilor percepute de operatorii germani de telefonie mobilă cât mai curând posibil”, a declarat Viviane Reding, Comisarul european pentru telecomunicaţii. „Aceste tarife constituie un element principal al corectării preţurilor şi au o importanţă majoră pentru asigurarea concurenţei efective pe piaţa europeană a telecomunicaţiilor. Germania nu poate fi exonerată de obligaţiile care îi revin conform normelor europene în materie de telecomunicaţii şi care reprezintă o practică comună în alte state membre. Recomand autorităţii germane de reglementare să urmeze exemplul altor autorităţi naţionale de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, care nu numai că notifică în detaliu măsurile de controlare a preţurilor, ci, în unele cazuri, cum este cel al Italiei, iau cu promptitudine măsurile legislative care se impun pentru a reduce tarifele de terminare a apelurilor la niveluri mai competitive, în urma preocupărilor exprimate de Comisie”.

Comisarul european pentru concurenţă, Neelie Kroes, a adăugat: „Reducerea tarifelor de terminare a apelurilor în reţelele mobile are un impact pozitiv asupra facturilor telefonice ale consumatorilor şi asupra concurenţei între operatorii de telefonie mobilă. Este necesar aşadar ca autorităţile de reglementare să reducă tarifele actuale ridicate de terminare a apelurilor la niveluri care să reflecte costurile reale. Este de asemenea important ca procesul legislativ să fie transparent pentru toate părţile interesate şi ca operatorii să îşi poată adapta rapid strategiile de piaţă la noile cerinţe de reglementare. Regret faptul că Germania nu pare să aplice o politică în materie de reglementare care să respecte aceste principii”.

În scrisoarea sa, Comisia a respins justificarea oferită de BNetzA pentru neincluderea în măsura legislativă propusă a tarifelor efective de terminare a apelurilor în reţelele mobile. În opinia BNetzA, notificarea acestor tarife Comisiei nu este necesară conform articolului 7 din directiva-cadru. Comisia şi-a exprimat în repetate rânduri opinia conform căreia stabilirea nivelului tarifelor de terminare a apelurilor în reţelele mobile are un efect transfrontalier indiscutabil şi trebuie notificată conform normelor europene din domeniul telecomunicaţiilor. În general, alte autorităţi de reglementare notifică toate elementele măsurilor de corectare a preţurilor în cadrul analizelor de piaţă.

De aceea, în cazul în care BNetzA refuză în continuare să notifice tarifele de terminare a apelurilor în reţelele mobile din Germania, Comisia va lua în considerare posibilitatea iniţierii procedurii pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva Germaniei.

Măsura legislativă propusă de BNetzA presupune o procedură specială de autorizare a tarifelor de terminare a apelurilor în reţelele mobile, conform căreia operatorii de telefonie mobilă activi pe piaţa de retail din Germania solicită aprobarea tarifelor de către autoritatea de reglementare. BNetzA invocă argumentul că, dat fiind termenul scurt al acestei proceduri de autorizare (10 săptămâni), nu este posibilă notificarea Comisiei. Comisia consideră însă că procedurile la nivel naţional nu pot justifica nerespectarea „procedurii prevăzute la articolul 7”.

Context:
Scrisoarea Comisiei către BNetzA a fost transmisă în temeiul „procedurii prevăzute la articolul 7” din directiva-cadru a UE, parte a normelor europene în materie de telecomunicaţii. Această procedură acordă suficientă libertate autorităţilor naţionale de reglementare din domeniul telecomunicaţiilor pentru a asigura o concurenţă efectivă, însă le cere să notifice Comisiei proiectele de măsuri de reglementare. Atunci când aceste măsuri se referă la definiţii ale pieţei şi la analize privind puterea de piaţă semnificativă, Comisia are posibilitatea de a cere retragerea acestora de către autorităţile naţionale de reglementare. Atunci când este vorba de măsuri corective, cum este cazul de faţă, Comisia poate face comentarii pe care autorităţile naţionale de reglementare trebuie să le ia în considerare într-o cât mai mare măsură.

Deşi tarifele de terminare a apelurilor au o tendinţă de scădere în UE datorită intervenţiei autorităţilor de reglementare la nivel naţional, Comisia a constatat existenţa unor inconsecvenţe constante între preţurile medii şi abordările în materie de reglementare ale statelor membre, care nu pot fi puse numai pe seama situaţiilor diferite la nivel naţional, ci se explică şi prin reglementarea diferită a preţurilor. Comisia finalizează aşadar recomandarea cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţele fixe şi în reţele mobile, care stabileşte principii clare şi coerente pentru autorităţile naţionale de reglementare cu privire la costurile pertinente care trebuie luate în considerare la examinarea pieţelor de terminare a apelurilor şi la fixarea obligaţiilor tarifare (IP/08/1016, MEMO/08/438). În cazul Germaniei, Comisia nu a avut niciodată ocazia de a face comentarii formale asupra tarifelor efective de terminare a apelurilor.

Pentru informaţii suplimentare:
Scrisoarea Comisiei va fi disponibilă la adresa:
//ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_ 7/commission_decisions/index_en.htm
Pentru procedura prevăzută la articolul 7, a se vedea:
MEMO/08/620
Pentru recomandarea cu privire la tarifele de terminare a apelurilor în reţelele fixe şi mobile, a se vedea:
//ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_ en.htm

Source: Comparative analysis by the European Regulators Group
//www.erg.eu.int/doc/publications/erg_08_41_mtr_update_snapshot_081020.pdf

Bruxelles, 3 decembrie 2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *