Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Tehnologia informatiei in slujba furnizorilor de utilitati

Recent, JW Marriott din București a găzduit conferinţa „IDC ICT in the Utilities & Energy Sectors 2006”, eveniment ce a oferit participanţilor informaţii relevante despre modul în care trebuie să fie utilizate tehnologiile IT moderne în scopul eficientizării serviciilor de utilităţi și adaptării la noul mediu competitiv.

Manifestarea este inclusă în roadshow-ul dedicat sectorului utilităţilor și energiei, organizat de International Data Corporation în trei capitale din zona Europei Centrale: Budapesta, București și Praga. Evenimentul a adus faţă în faţă experţi ai industriei, leaderi în domeniu, reprezentanţi la nivel decizional ai companiilor furnizoare de utilităţi și din sectorul energetic, ai companiilor de top din sectorul IT&C, directori ai asociaţiilor de profil și mass-media.

In calitate de partener al evenimentului,  SIVECO Romania a  prezentat principalele beneficii pe care aplicaţia de Management al Facturării de Utilităţi din cadrul pachetului informatic integrat SIVECO Applications le aduce companiilor de profil, cât și  interacţiunile dintre aceasta și celelalte componente ale acestei solutii ERP. Aplicaţia, adresată companiilor furnizoare de gaz, apă potabilă, apă caldă, agent termic sau celor de producţie și distribuţie de energie electrică, asigură controlul și coordonarea eficientă a resurselor interne, cu influenţă puternică asupra calităţii serviciilor prestate atât către cetăţeni, cât și către alte societăţi comerciale.

„SIVECO România a dezvoltat aplicaţia de Management al Facturării de Utilităţi întrucât pe piaţa românească nu exista un produs software care să satisfacă cerinţele de utilizare și administrare a unui volum foarte mare de date, cu procesarea unui număr ridicat de documente”, declara doamna Aurora Crusti, directorul departamentului SIVECO Applications. „Problemele legate de facturarea și încasarea serviciilor de utilităţi își găsesc rezolvarea optimă prin aplicaţia dezvoltată integral de SIVECO România, dedicată eficientizării activităţii și creșterii credibilităţii furnizorilor de utilităţi. Această soluţie devine cu atât mai necesară cu cât eficienţa cu care își desfășoară activitatea furnizorii de utilităţi influenţează atât propria relaţie cu beneficiarii, cât și imaginea în rândul unor segmente importante de populaţie.”

Aplicaţia de Management al Facturării de Utilităţi și-a dovedit eficienţa în practică, fiind folosită cu succes de importanţi beneficiari, precum Regia Autonomă a Apei Valea Jiului (RAAVJ), Congaz SA, Termoficare 2000 Pitești, dovedindu-se un mijloc performant de gestiune a unui număr impresionant de facturi și certificând astfel expertiza SIVECO în soluţiile dedicate domeniului de utilităţi.

Crearea unei structuri arborescente de evidenţă a clienţilor, generarea automată a unui număr foarte mare de facturi, încasarea rapidă a facturilor, posibilitatea externalizării serviciilor de încasări, evidenţa creanţelor individuale sau pe zone ale clienţilor, posibilitatea de a obţine, în orice moment, situaţii de sinteză specifice, reducerea cheltuielilor, prin creșterea productivităţii muncii, capacitatea de adaptare rapidă la schimbările legislative aferente modificărilor de preţuri la utilităţi, crearea unei baze de date de tip istoric pentru preţuri și tarife – sunt doar câteva dintre beneficiile pe care aplicaţia le aduce furnizorilor de utilităţi.

Sistemul software de Management al Facturării de Utilităţi modelează automat procesul de business, atât financiar cât şi operaţional, oferind un important suport informaţional în analiza financiară, previzionare şi luarea deciziilor în domeniul utilităţilor.

Faţă de celelalte aplicaţii existente în prezent pe piaţa românească, sistemul informatic integrat dezvoltat de SIVECO România permite configurarea dinamică a componentelor. Astfel, aplicaţia de Management al Facturării de Utilităţi oferă flexibilitate în operarea și în obţinerea situaţiilor finale, în conformitate cu specificul de business și cu cerinţele manageriale. Alături de componenta de Management al Facturării de Utilităţi, compania SIVECO Romania a implementat diverse alte componente ale sistemului informatic integrat SIVECO Applications în cadrul a numeroase companii românești aparţinând verticalor de utilitati, energetică și de petrol &gaze: printre clienţi se numără companii precum PETROM, Hidroserv Haţeg și Hidroserv Porţile de Fier, CET Iași, CET Brașov, SE Constanţa, SE Brăila, Termoelectrica București, Termoserv Mureș Iernut etc.

„Aplicaţia de Management al Facturării de Utilităţi are ca principal obiectiv eficientizarea activităţilor de evidenţă a facturării și încasării, la nivelul unui număr foarte mare de clienţi, pentru companiile care furnizează utilităţi. Implementarea cu succes a acestei componente in cadrul a numeroase societăţi demonstrează orientarea companiei SIVECO România, prin produse înalt calitative, către clienţii săi și către cerinţele de business ale acestora”, consideră doamna Aurora Crusti.

Bucuresti, 13.12.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *