free download 78 travel guides written by experts

TBWABucuresti promoveaza egalitatea de sanse pe piata muncii

prin proiectul strategic “Pentru o femeie puternica!”

TBWA\București alături de partenerii săi, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) și ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei (AMP) anunță lansarea proiectului național “PENTRU O FEMEIE PUTERNICĂ”!

Cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul strategic va avea o durată de 24 de luni. Proiectul se înscrie în axa 6, “Promovarea incluziunii sociale”, având ca domeniu major de intervenție “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.

Proiectul își propune îmbunătățirea percepției asupra rolului profesional și social al femeii și creșterea gradului de conștientizare a experților și operatorilor mass media, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a autorităților publice din domeniul muncii și audiovizualului și a femeilor, în general, asupra problematicii egalității de șanse pe piața muncii.

Activitățile proiectului vor urmări:
– Identificarea percepțiilor și stereotipurilor asupra femeii în relație cu profesia, așa cum rezultă acestea din mass-media și din comunicarea comercială.
– Dezvoltarea abilităților a 400 de jurnaliști, experți mass media, experți în marketing și comunicare privind identificarea și combaterea stereotipurilor de gen.
– Creșterea conștientizării grupurilor țintă ale proiectului cu privire la importanța și beneficiile egălității de gen pe piața muncii și a eliminării stereotipurilor.
– Facilitarea accesului grupurilor țintă ale proiectului la resurse relevante privind problematica egalității de gen și combaterea stereotipurilor.
– Creșterea gradului de coeziune în rândul femeilor din mass media și comunicare în scopul diminuării impactului stereotipurilor de gen pe piața muncii.

Bucuresti, 31.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *