free download 78 travel guides written by experts

Tag: Schimbari climatice: Comisia stabileste Foaia de parcurs pentru construirea unei Europe competitive

Schimbari climatice: Comisia stabileste Foaia de parcurs pentru construirea unei Europe competitive,

Schimbari climatice: Comisia stabileste Foaia de parcurs pentru construirea unei Europe competitive,

Politics
cu emisii reduse de carbon pana in 2050 Comisia Europeană a adoptat Foaia de parcurs pentru transformarea Uniunii Europene într-o economie competitivă şi cu emisii reduse de carbon până în anul 2050. Foaia de parcurs descrie calea cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a atinge obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95% faţă de nivelurile de referinţă (1990), până în 2050. Pe baza analizei realizate în ce priveşte eficienţa costurilor, Foaia de parcurs furnizează direcţii pentru politicile sectoriale, strategiile naţionale şi regionale de reducere a emisiilor, precum şi pentru investiţiile pe termen lung. UE trebuie să înceapă acum să elaboreze strategii pe termen lung, iar Foaia de parcurs furniz