free download 78 travel guides written by experts

Tag: Proiectul de lege pentru modifcarea Statutului functionarilor publici

Proiectul de lege pentru modifcarea Statutului functionarilor publici

Proiectul de lege pentru modifcarea Statutului functionarilor publici

Politics
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că astăzi, 5.04.2011, în Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul Senatului României, a fost dezbătut Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. La dezbateri ANFP a fost reprezentată de către Andras SZAKAL – preşedinte, Cristian ROMAN – vicepreşedinte, Marian NICULESCU – secretar general. Menţionăm că, proiectul de act normativ a fost anterior supus discuţiilor în cadrul Comisiei juridice şi Comisiei pentru egalitate de şanse din Senat. Astfel, pe parcursul dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru administraţie publică, au fost formulate amendamente pe acest proiect de lege,