Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Tag: Programul ”European Cultural Routes” (Rutele Culturale Europene – ”Roman Emperors and Danube Wine Route”)

Noi oportunități de formare și carieră profesională în managementul destinației de ospitalitate turistică (OMD)

Noi oportunități de formare și carieră profesională în managementul destinației de ospitalitate turistică (OMD)

Events, LifeStyle, Marketing
Prin recenta aderare a României la Programul ”European Cultural Routes” (Rutele Culturale Europene - ”Roman Emperors and Danube Wine Route”), gestionat de Consiliul Europei cu sprijinul Comisiei Europene și de Institutul European al Rutelor Culturale, se deschid pentru operatori din turism și zonele cu potențial în domeniu perspective deosebit de bune, inclusiv și în baza revizuirii Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), a cărei Președinție o deține România și al stimulentelor cuprinse în noua Strategie de Dezvoltare Durabilă.Organizațiile de Management al Destinației (OMD), care s-au constituit până în prezent sau sunt în curs de înființare, în baza Legii Turismului, oferă oportunitatea creșterii substanțiale a numărului de vizitatori, dar și a locurilor de muncă și veniturilo