free download 78 travel guides written by experts

Tag: Ministerul Dezvoltarii Regionale – Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Comisia Europeană a rambursat României peste 454 milioane euro

Comisia Europeană a rambursat României peste 454 milioane euro

Financial, Politics
Comisia Europeană (CE) a transferat ieri României suma de 454.061.256 euro, reprezentând rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plată intermediare transmise de Autoritățile de Management aflate în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, după cum urmează: • pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), din Fondul de Coeziune (FC): 338.029.952,33 euro, iar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 101.651.644,48 euro • pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 12.065.088,60 euro • pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din Fondul Social European (FSE): 2.314.570,57 euro.Sumele intrate în țară sunt, de fapt,
Finanțări europene de peste 2 miliarde euro, lansate până la sfârșitul anului 2017

Finanțări europene de peste 2 miliarde euro, lansate până la sfârșitul anului 2017

Financial
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va lansa până la sfârșitul acestui an apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene, potrivit calendarului estimativ publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro.Este important ca implementarea proiectelor aferente Programelor Operaționale să înceapă cât mai curând, iată de ce am accelerat ritmul de lansare a apelurilor de proiecte. Mai multe locuri de muncă, în special pentru tineri, îmbunătățirea nivelului de trai, modernizarea infrastructurii, respectarea standardelor de protecție a mediului sunt vitale pentru țara noastră, iar creșterea calității cercetării și învățământului, precum și accesul la noi tehnologii informatice pot fi motoarele dezvoltării României în lumea modernă, a declarat Mariu
Peste 34,6 milioane lei fonduri nerabursabile pentru trei proiecte din Regiunea Nord Est

Peste 34,6 milioane lei fonduri nerabursabile pentru trei proiecte din Regiunea Nord Est

Financial
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene anunță, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR), demararea procesului de contractare a încă trei proiecte depuse la nivelul regiunii Nord Est.Este vorba despre trei proiecte care au fost selectate inițial pe lista de rezervă: Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț (valoare solicitată: peste 1,3 milioane lei), Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural (valoare solicitată: aproape 11,7 milioane lei), respectiv Centru internațional de artă contemporană: reabilitarea, consolidarea și refunc
Bani europeni pentru reabilitarea unui drum județean din Vrancea

Bani europeni pentru reabilitarea unui drum județean din Vrancea

Business, Financial
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile Gologanu – Slobozia Ciorăști – Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”.În cadrul proiectului, care are o valoare totală de aproximativ 26,5 milioane lei și o durată de cinci ani, vor fi reabilitați și modernizați 17 km de drum județean, se vor construi 1200 metri liniari de trotuare și se vor monta borduri teșite, pentru a permite accesul la proprietăți. De asemenea, sunt prevăzute și modernizarea unui pod peste pârâul Ramna, amenajarea a aprox. 29 mii metri de rigole și șanturi, a 53 de podețe de descărcare și a 170 mp de spații verzi.”Siguranța locuitorilor ș
Schimburi de experiență cu parteneri europeni pentru îmbunătățirea administrației românești, printr-un proiect din fonduri europene

Schimburi de experiență cu parteneri europeni pentru îmbunătățirea administrației românești, printr-un proiect din fonduri europene

Business, Financial, Politics
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare pentru proiecte menite să îmbunătățească activitatea din instituțiile adminstrației publice locale prin implementarea managementului calității.Bugetul alocat, de 52,3 milioane lei pentru regiunile mai puțin dezvoltate și de 2,75 milioane lei pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), este dedicat proiectelor ce vizează introducerea sau extinderea sistemelor de management al calității și performanței în administrația publică locală, precum și schimburile de experiență cu autorități, instituții, organisme publice naționale și internaționale.Solicitanții eligibili,
15 milioane euro din fonduri europene pentru depistarea, diagnosticarea si tratamentul tuberculozei

15 milioane euro din fonduri europene pentru depistarea, diagnosticarea si tratamentul tuberculozei

Financial, LifeStyle
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.Proiectul, în valoare maximă de 15 milioane euro (reprezentând contribuția UE + contribuția națională) se încadrează în obiectivul specific ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.Sistemul informatic MySmis va fi deschis pentru depunerea proiectului în data de 1 se
Toate autoritățile implicate în gestionarea și controlul programelor operaționale 2014-2020 au fost acreditate

Toate autoritățile implicate în gestionarea și controlul programelor operaționale 2014-2020 au fost acreditate

Financial, Politics
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene anunță că s-a finalizat procesul de acreditare și pentru autoritățile care gestionează: Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Operațional Capital Uman (POCU). Alocările financiare aferente acestor programe operaționale însumează aproximativ 21,67 miliarde euro fonduri UE.Pachetele de documente necesare desemnării au fost transmise Autorității de Audit (AA) de către MDRAPFE, în lunile martie și aprilie a.c., ulterior fiind demarate misiunile de audit.Desemnarea sistemelor de management și control pentru programele operaționale (condiție esențială pentru efectuarea rambursărilor de la C