free download 78 travel guides written by experts

Tag: Marca CE – pasaportul sistemelor de masura catre piata europeana

Marca CE – pasaportul sistemelor de masura catre piata europeana

Marca CE – pasaportul sistemelor de masura catre piata europeana

Business
Pentru operatorii economici din domeniul automatizărilor industriale care doresc să comercializeze sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decât apa, în Statele Membre ale Uniunii Europene aplicarea marcajului CE este obligatorie. Astfel, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui sistem pe piaţa comunitară, acesta trebuie să corespundă unor proceduri de evaluare a conformității prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă (directiva MID - Measurement Instruments Directive) în vederea aplicării marcajului CE. Evaluarea conformității este realizată de organisme de terţă parte, notificate, care au fost desemnate de Statele Membre dintre organismele care au competenţă demonstrată în evalu