free download 78 travel guides written by experts

Tag: Gala Voluntarilor De-a arhitectura

Conferinţa „De-a arhitectura TALKS” şi Gala Voluntarilor De-a arhitectura

Conferinţa „De-a arhitectura TALKS” şi Gala Voluntarilor De-a arhitectura

Events
Pe 1 aprilie 2017 a avut loc la Palatul Universul – Talent Garden din Bucureşti cea de-a treia ediţie a conferinţelor „De-a arhitectura Talks” şi prima ediţie a Galei Voluntarilor De-a arhitectura.120 de arhitecţi, urbanişti, profesionişti ai mediului construit, alături de cadre didactice, cercetători în ştiinţele educaţiei şi reprezentanţi ai unor companii, toţi interesaţi de educaţia de mediu construit, au fost invitaţi să ia parte la o discuţie între oameni „mari” despre cum se formează, prin arhitectură, cei „mici”, ca buni locuitori ai oraşelor de azi şi de mâine, în cadrul Conferinţei internaţionale De-a arhitectura TALKS III.Invitaţi din România, Germania, Finlanda şi Japonia şi-au prezentat motivaţiile şi experienţele de lucru, exemple de bună practică în contextul definit